Annonse
I USA støtter Alt-Right gjenvalg av Donald Trump som president for en ny periode. De støtter også angrepet på Iran. Foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP.
Synspunkt

Alt-Right – Donald Trumps «stormtropper»

Noralv Veggeland er professor i offentlig politikk, Høyskolen i Innlandet, Lillehammer.

SYNSPUNKT. «Alternative Right» (Alternativ Høyre) i USA er normalt referert til som «Alt-Right», og bygger på et sett av ytterste høyre ideologier. Alt-Right støttes av store grupper og individer som mener og tror at hvit identitet og makt i dag angripes fra mange hold og er alvorlig truet. Iran er en slik trussel og må knuses.  

Trusselen mot det hvite USA ledes ifølge Alt-Right av multikulturelle og sosiale grupper, samt innvandringsliberalere, som undergraver hvit nasjonalisme.

I forbindelse med dette skrev Associated Press at Alt-Right preges av referanser til rasisme, hvitt overherredømme og nynazisme, og fikk en særlig stor oppmerksomhet før og etter presidentvalget i USA i 2016.

Den kontroversielle høyreekstreme demonstrasjonen, med terror og drap i Charlottesville, Virginia USA i 2017 har sin rot i Alt-Right. Det begynte med en demonstrasjon mot rivning av en statue av sørstatsgeneralen Lee i den amerikanske borgerkrigen, og for hans kamp for slaveri og hvitt overherredømme. Antirasistgrupper mobiliserte motdemonstrasjoner. President Donald Trump viste sitt reaksjonære konservative grunnsyn ved indirekte å gi de høyreekstreme sin støtte i sine tilsynelatende tvetydige uttalelser etterpå. Han vet han har støtte i disse kretsene.  

Angrepene på hvit nasjonalisme må slås tilbake, er Alt-Rights budskap. Det må skje ved å kjempe på alle nivå og i alle media, for den grunnleggende verdien av ortodoks konservatisme, kristenhet, hvit etnisk-nasjonalisme og raserenhet.

Alt-Right avviser derfor all likhetstenkning og universalisme. Innvandring og flyktningestrømmer som bringer med seg andre hudfarger og andre religiøse trosoppfatninger, særlig islam, må stoppes ved de nasjonale grensene.

Vi har avarter av Alt Right i Skandinavia også. I Danmark står Dansk Folkeparti for en Alt-Right politikk. I Sverige har Sverige Demokratene i denne posisjonen. I Norge er det etter min mening berettiget å si at innvandringsministeren, Frps Sylvi Listhaug, er den politikeren som ligger nærmest opptil Alt-Right i sin politiske retorikk og ideologi.

I USA støtter Alt-Right gjenvalg av Donald Trump som president for en ny periode. De støtter også angrepet på Iran

I USA støtter Alt-Right gjenvalg av Donald Trump som president for en ny periode. De støtter også angrepet på Iran.

Alternative Right er et begrep gjort kjent i 2008 av Richard Bertrand Spencer som leder den hvite nasjonalistiske tenketanken «National Policy Institute». Ved dette instituttet beskrives høyreekstreme idealer med fokus på «hvit identitet» og bevaring av den «vesterlandske sivilisasjonen». Det var i 2010 Spencer, som kom fra stillingen som redaktør av «The American Conservative and Taki’s Magazine», lanserte bloggen «Alternative Right».

Alternativt Høyre i USA består av «folk online» og i politikken som identifiserer seg som høyresidetilhengere, men som i tillegg definerer seg selv som bevegelsen «Tea Party» i opposisjon og med dyp avstand til alminnelig høyrepolitikk som de betrakter som for liberal og med fokus på feil saker.

Ideologien den sprer kan variere mye, men generelt sagt inkluderer den overbevisning om verdien marked og frihet, innvandringsstopp, rasisme, skepsis til det representative demokratiet og universelle menneskerettigheter, antifeminisme og multikulturellisme.

Det finnes også mer moderate utgaver av Alt-Right, særlig i Europa, som ikke omfatter alle disse indikatorene, ja, kanskje ingen av dem. Men fellestrekket er hvit nasjonalisme og mistenkeliggjøring av flyktningers reelle motiver.

Det er ikke slik at ærehilsener ved høytideligheter og markeringer, heller ikke ved opptredener til Donald Trump, blir fylt opp med nasjonalistiske stereotypier som nazihilsninger. I stedet normaliseres hvit identitet og makt, hvit nasjonalisme, som innslag i utdannelses- og kulturelle institusjoner, i lovgivningen og i felles politisk retorikk. Dette produserer ikke direkte stormtropper av den væpnede typen vi kjenner fra en mørk historie, men normaliserer og uten å stille spørsmål ved inkludering av Alt-Rights reaksjonære doktriner.

Ifølge Naomi Klein i boken «NO is not Enough» er Trump og hans støttespillere en katastrofe som ikke bør oppfattes som et særtilfelle, men som en kulminering av dype strømninger i det amerikanske samfunnet. USA har for lenge vært et globalt imperium sammen med sine satellitt-land, men et imperium som nå trues i en multipolar verden. Det skaper frykt og en reaksjon som Alt-Right representerer.

Er skandinaviske landene som satellitt-land til USA smittet av ytterste høyrepolitikk av Alt-Right typen med sin reaksjonære konservatisme og hvite nasjonalisme? De etablerte politiske høyrepartiene slipper unna en slik merkelapp ennå.

Men de radikale partiene på denne siden av den politiske skalaen er for lengst fanget inn av de mørke amerikanske strømningene. Selv ikke den uberegnelige krigeren Donald Trump skremmer dem.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse