Annonse
Navs statistikksjef Ulf Andersen tror ikke arbeidsmarkedet kan friskmeldes før i 2022. Foto: Gorm Kallestad / NTB      

Mange innvandrere er korona-ledige

Tall fra Nav viser at ledigheten blant innvandrere nådde en topp i april med 27 prosent. Fram til oktober sank ledigheten i til 15,8 prosent, men i november er trenden igjen stigende.

Ved utgangen av forrige måned var 16,9 prosent av arbeidsstyrken som er innvandrere registrert som arbeidssøkere, skriver Klassekampen.

Navs statistikksjef Ulf Andersen tror ikke arbeidsmarkedet kan friskmeldes før i 2022.

– Utsatte grupper, som innvandrere, folk med lav utdanning og unge voksne med svak tilknytning til arbeidslivet preges hardere ved vanskeligere tider, sier Andersen.

Han påpeker at ledigheten blant innvandrere nå er om lag 75 prosent høyere enn før koronakrisen.

I slutten av november var totalt 196.300 mennesker arbeidsledige her i landet. Det tilsvarer 6,9 prosent av arbeidsstyrken. 113.000 av de arbeidsledige, eller 4,8 prosent, var ikke innvandrere.

Annonse
Annonse