Annonse
Nicolai Tangen blir ny sjef for Statens pensjonsfond utland, også kalt oljefondet. Han ble presentert via videolink på pressekonferansen i Oslo torsdag.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Synspunkt

Tangens to ulike roller

Lars Esholdt er hodejeger.

SYNSPUNKT. Tangen er den som har gjort minst galt i den verserende saken. Han har sin fulle frihet til å invitere på et privat treff i USA sålenge han har tunga rett i munnen når det gjelder egne aksjonærer og generell governance.

Tangen er en vellykket forretningsmann. Å representere den norske stat som sjef for Oljefondet er noe helt annet.

Når man uten å betale for seg trer inn i et luksuriøst privatfly,  er det mange grunner til å snu i døren. For mennesker ansatt i staten står luksusreiser i skrikende kontrast til den kultur som forvaltningen representerer. 

Fremstår som grotesk

Dessuten kommer denne saken til overflaten på et tidspunkt hvor rundt 400.000 nordmenn er permittert og opplever betydelig usikkerhet knyttet til jobben. Fra deres ståsted kan Tangens luksuriøse seminar fremstå som grotesk.

Selvfølgelig kjenner hodejegeren Nicolai Tangen. Det er jo hodejegerens jobb å skaffe seg god kjennskap om de de skal anbefale til en stilling. Hadde ikke den aktuelle hodejegeren kjent godt til Tangen, ville han vært dårlig kvalifisert.

Dømmekraft

En NHH-professor mener privatjet er problematisk ut ifra et CO2 perspektiv. Det er et sidespor. Denne saken handler om dømmekraft, moral og god riktig adferd.

Det kan man faktisk forlange av mennesker som er lønnet av deg og meg. Det finnes ingen unnskyldning, og det er provoserende når en statsråd i ettertid innrømmer at han burde ha gjort noe annet enn han gjorde. Innrømmelsen kommer først når fakta legges på bordet.

En slik politiker har liten troverdighet.

Når Tangen er blitt sjef for Oljefondet, vil han møte helt andre krav. Han må raskt ta inn over seg hvilke krav som ligger i hans nye rolle som forvalter på vegne av staten. Han må være forberedt på at alt han foretatt seg tidligere og det han gjør i fremtiden, vil media gripe fatt i. Han må tåle den testen.

For Norges del er det å håpe at han består den.

Bryter med en tradisjon

Ansettelsen av Tangen er spennende og bryter med en tradisjon. Muligens blir dette for spennende.  Men går man alltid i andres fotspor, skapes det intet nytt. Jeg håper at Tangen tåler å bli gått etter i sømmene. Blir det flere ulyder og støy, tviler jeg på om han kan og skal overleve i jobben.

Annonse
Annonse