Annonse
Kundene er i økende grad opptatt av miljøeffektene av de varene og tjenestene de kjøper og forbruker, skriver tre forskere fra NHH. Foto: iStock
Synspunkt
Synspunkt

Bærekraftfokuset øker, men bedriftene svikter – ifølge kundene!

Tor W Andreassen er professor ved Norges Handelshøyskole
Seidali Kurtmollaiev er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og NHH
Line Lervik-Olsen er professor ved Handelshøyskolen BI og NHH
Alle er tilknyttet DIG-senteret ved Norges Handelshøyskole


SYNSPUNKT. Mens myndigheter, innbyggere, og investorer øker sitt ESG-fokus (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring), har bedriftene mye å gå på – ifølge ny studie!

I et Synspunkt-innlegg 8. februar, hevder Caroline D. Ditlev-Simonsen at bedriftenes bærekraft beveger seg fra å unngå skandaler til å utvikle nye ESG-baserte forretningsmuligheter. Det er mulig at ledere sier at de gjør mer, men tall fra Norsk Innovasjonsindeks 2020 forteller oss at kundene er lite imponert over bedriftenes samfunns- og miljømessige innovasjoner. Siden 2018 har de hvert år vurdert dem lavere på dette området.

En negativ utvikling fra lave scores er problematisk fordi EU-kommisjonen har lagt frem en pakke med forslag til regelverk om bærekraftig finans. Initiativet er knyttet til Paris-avtalen og FN 2030. Forordningene skal legge til rette for at EUs rammeverk for finansområdet favner vurderinger av faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring (ESG - Environmental-Social-Governance). EU-direktivet vil bli implementert 21. mars i år og gjennom EØS også gjelde Norge. Det var på tide vil vi si.

Kundenes opplevelser av virksomhetenes innovasjoner innen miljø- og samfunnsområder er nedadgående siden 2018

Kundene er i økende grad opptatt av miljøeffektene av de varene og tjenestene de kjøper og forbruker. Eksempelvis steg omsetningen av bærekraftige produkter med 30 prosent i perioden 2013 til 2018. At de samme menneskene i rollen som investorer i økende grad investerer i ESG-fonds, forsterker inntrykket. Nasjonale og lokale myndigheter inkludert EU tar i bruk direktiver, lover, skatter, og avgifter inkludert «nudging» (vennlig dulting) for å stimulere til bærekraft og -rapportering. Investorene har doblet sine bærekraftig-investeringer fra 2012 til 2018. Pensjonsfondet til staten New York og investeringsfond (BlackRock) har sagt at de vil kvitte seg med fossile brennstoffaksjer og «go green» i løpet av kort tid.

Budskapet er klart: Selskapene må forholde seg til bærekraftmålene fordi kundene, myndighetene, långivere og investorer krever eller forventer det. Da skulle man tro at norske virksomheter ville utvikle en rekke nye tiltak og innovasjoner for å bedre etterleve ESG-målene. Men det gjør de ikke i tilstrekkelig grad, ifølge kundene.

Som en del av Norsk Innovasjonsindeks (NII) ved NHH, inkluderer vi spørsmål om kundene opplever virksomhetenes løsninger som positive for miljøet og samfunnet, hvordan de prioriterer å gjøre gode ting for miljøet og samfunnet, og om virksomhetene regelmessig kommer opp med nye løsninger på sosiale og miljømessige utfordringer. Det vi fant for 2020, er nedslående av minst to grunner.

For det første er det problematisk at kundenes opplevelser av virksomhetenes innovasjoner innen miljø- og samfunnsområder er nedadgående siden 2018. For det andre er det problematisk at den negative utviklingen er fra svært lave verdier. På de fem øverste plassene på Norsk innovasjonsindeks 2020 listen over sosiale innovasjoner, finner vi Stormberg, Nordic Choice, IKEA, Toyota, og Finn.no, som over lengre tid har utviklet nye løsninger som er til gode for miljø og samfunn.

Ved å sette fokus på denne type innovasjoner avdekker vi i hvilken grad og hvilke virksomheter som arbeider for å svare på samfunnets, kundenes, og investorenes forventninger om at bedriftene skal og må være «gode naboer». En ting er at bedriftene mener at de gjør mer. En annen ting er om kundene legger merke til det. Bedriftene har alt å tjene på å arbeide enda hardere innen dette innovasjonsområdet. Å hjelpe kundene til et ansvarlig konsum og en bærekraftig livsstil, er mye verdt for alle!

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

 

 

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse