Annonse
Pensjon fra første krone er et viktig tiltak mot ulikhet som LO har jobbet for lenge, skriver Julie Lødrup. Foto: iStock/Thanmano
Synspunkt

Et rettferdig pennestrøk

Julie Lødrup er Førstesekretær i LO

SYNSPUNKT: Til og med nyttårsaften gjaldt ikke dette for over en million nordmenn. Hvis det ikke var avtalt, tjente du bare opp obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra inntekt over 1G − i overkant av 106.000 kroner. I tillegg måtte man de fleste steder også ha en stilling på minst 20 prosent og være over 20 år.

Alle tjener på det

For en del mennesker − rundt 160.000 − betyr det at de i år for første gang får opptjent OTP. Jobber du 18 prosent som renholder, får du endelig pensjonsopptjening for innsatsen du gjør. Eller om du er 18 år i jobb begynner du nå pensjonssparingen din.For langt flere betyr det at de endelig får pensjonsopptjening for hele inntekten sin.

Det er noe alle det gjelder tjener på, men som er viktigere jo mindre man tjener.

Tjente du 400.000 kroner i fjor fikk du ikke pensjon for en fjerdedel av lønnen. Men dersom du tjente 800.000 kroner i fjor, manglet du pensjonsopptjening på en åttendedel av lønnen. Denne endringen tjener alle arbeidstakere på, og de som tjener minst tjener mest på den.

Bra for de eldre

Ulikheten blant eldre har økt de siste årene. Det kommer av ulikhet i formue, inntekt/pensjon og bolig som kulminerer ved pensjonsalder når det for de fleste er få muligheter til å endre den økonomiske situasjonen sin. Eier du ikke en bolig som godt på vei er nedbetalt når du pensjonerer deg, er det ikke greit om du har lav pensjon. Så som alle ulikhetsspørsmål er ikke ulikhet blant eldre løst ved et pennestrøk. Men dette pennestrøket − pensjon for første krone − er målrettet og rettferdig når det gir alle like muligheter til å spare til egen pensjon. Det sikrer at de som har minst i arbeidslivet, ikke blir straffet ekstra ut i alderdommen.

Pensjon fra første krone er et viktig tiltak mot ulikhet som LO har jobbet for lenge. Og forhåpentligvis er dette «tannkrem ute av tuben». Ideen om at arbeidstakere ikke skulle få pensjon for en stor andel av jobben de gjorde og lønnen tjente er så pussig at det neppe kan gjeninnføres, hvert fall ikke uten massiv motstand.

Godt rettferdig nyttår!

Annonse
Annonse