Annonse

28 reiselivsbedrifter om innovasjon: Slik leser du undersøkelsen

Laster du ned PDF-en kan du se enkeltresultatene fra de 28 bedriftene, som deltok. Resultatene fremkommer i innovasjonsradaren for den enkelte bedrift (se figureksempel). Her ser man hvordan bedriften jobber med innovasjon generelt og grønn innovasjon spesielt. 

Hovedfunnene i undersøkelsen er:

  • Ute av fokus Bare 15 prosent av bedriftene har et overordnet fokus på innovasjon mens enda færre, sju prosent, har særlig fokus på grønn innovasjon.
  • Store forskyvninger: Bedriftene jobber tydelig annerledes med grønn innovasjon enn med innovasjon generelt. Ved grønn innovasjon flyttes fokus bort fra kunder (52 / 22) og organisering / ledelse (15 / 0) mot selve produktet (30 / 45) og partnerskap / nettverk 4 / 32).  Prosenttall i parentes angir først bedriftenes generelle innovasjonsfokus og så deres spesielle, grønne innovasjonsfokus.   

Innovasjonsradaren som brukes i kartleggingen, er et verktøy for evaluering og utvikling av en virksomhets innovasjonsstrategi. Det gjøres ved bruk av et 360 graders diagram der virksomheten skal identifisere styrken i sitt innovasjonsarbeid på 12 områder, fordelt på fire dimensjoner (se figur).

De fire dimensjonene er:

  • Produkt: hva selskapet lager/leverer. Stikkord: produkt /tjenester, plattform, løsning. 
  • Kunder: behovene til selskapets kunder. Stikkord: kundebehov, kundeopplevelse, kommunikasjon.
  • Prosess/organisasjon og ledelse: hvordan selskapet arbeider og organiserer seg. Stikkord: prosess, inntjeningsmodell, organisasjon/ ledelse.
  • Partnerskap/leverandører og nettverk: hvordan selskapet opptrer overfor omgivelsene. Stikkord: leverandørkjede, distribusjonskanal, partnerskap / samarbeid. 

Innenfor disse dimensjonene har bedriftene i undersøkelsen identifisert på hvilke av i alt 12 områder de er sterke i dag og hvor de kanskje burde bli bedre. Det har de gjort både hva angår innovasjon generelt og grønn innovasjon spesielt. På den måten skal bedriftene kunne få svar på om de faktisk er der de vil være, og eventuelt kunne endre kurs om nødvendig.

Last ned PDF, og se resultatene for alle de 28 bedriftene.

------------------------------------------------------

Innovasjonsradarens 12 dimensjoner

Dimensjon

Definisjon

Eksempler

Produkt- & tjenester

Produkt-/tjenesteinnovasjon handler om evnen til å introdusere helt nye produkter og tjenester i markedet, eller en betydelig forbedring av eksisterende produkter eller tjenester. 

• Gillette Mach3Turbo barberhøvel

• Apple iPad 

• Online banktjenester

• Fra Norge: Mustad – som i mer enn 125 år har
    vært verdensledende innen fiskekroker 

Plattform

Plattforminnovasjon handler om evnen til å skape og dra nytte av fellesnevnere i produksjonen av selskapets produkter og tjenester til strategisk gjenbruk. Gjennom å identifisere felles komponenter og prosesser oppnår selskapet skalerbarhet og kan tilby nye produkt- og tjenestevarianter på en kostnadsbesparende og effektiv måte. 

• Disney‘s helaftens tegnefilmer

•  Fra Finland: Angry Birds suksess
     med spill for smarttelefoner
     og lesebrett

Løsning

Løsningsinnovasjon handler om evnen til å tilby skreddersydde løsninger, som kombinerer produkter, tjenester og informasjon til å adressere unike kundebehov.

• UPS Supply Chain Solutions 

• DuPont Building innoovative bygg- og anleggsløsninger

• Fra Danmark: Novo Nordisks løsninger for diabetespasienter

Kundebehov

Innovasjon i kundebehov handler om evnen til å identifisere kundebehov eller kundegrupper som ikke er tilfredsstilt i markedet.  

• Green Mountain Energy focus on «green power»

• Fra Island: Blue Lagoon‘s naturlige behandling av psoriasis

Kundeopplevelse

Innovasjon i kundeopplevelsen handler om evnen til å sikre lojale kunder gjennom å designe og optimalisere positive kundeopplevelser i.f.t. produkt/tjeneste og gjennom alle øvrige interaksjoner med kunden (fra A-Å).  

• Starbuck‘s 

• Cabela’s konsept med «butikk som underholdning»

• Fra Sverige: Ice Hotels/Ice Bars konsepter for gode 

    opplevelser «under frysepunktet» 

Kommunikasjon

Kommunikasjonsinnovasjon dreier seg om å skape og implementere nye måter for kundekontakt, og posisjonering, markedsføring og branding av produkter og tjenester. 

• Apple‘s annonsering for iPhopne app‘s 

• 7-Up‘s posisjon som the «UN-Cola»

• Fra Norge: Moods of Norway

• Fra Danmark: Den danske bank‘s kommunikasjon om 
    «ansvarlighet», «nærhet» og «gjennomsiktighet»

Prosess

Prosessinnovasjon handler om evnen til å skape og implementere nye eller vesentlige forbedrede interne prosesser innenfor hele eller deler av virksomheten for å optimalisere drift/minimere kostnader. 

• Toyota‘s produksjonssystem «lean»

• Fra Norge: Salma – prosessen med leveranse av

    «veldig fersk laks»

Inntjeningsmodell/
prismodell

Innovasjon i inntjeningsmodell handler om evnen til å skape og introdusere nye og mer profitable måter å ta betalt for sine produkter/tjenester. 

• Googles søkemotor med betalt annonsering

• Fra Norge: Norwegian‘s lavpris-modell

Ledelse/organisasjon

Ledelses- og organisasjonsinnovasjon handler om utvikling og implementering av signifikante endringer i organisasjonsstruktur og/eller ledelsesformer. 

• Cisco‘s virtuelle partnerorganisasjon

• Finn.no – online markedsplass med demokratisk struktur
    og innovativ kultur

Leverandørkjede

Innovasjon i leverandørkjeden handler om evnen til å introdusere nye, eller betydelig forbedrede, metoder for leveranser av ressurser og/eller råmaterialer, gjennom f.eks optimalisering av leverandørkjeden eller innovative samarbeid med nye leverandører. 

• Wal-Mart

• General Motors integrerte forsyningskjede

    og online-salg

• Fra Sverige: Ikea

Distribusjonskanal 

Innovasjon i distribusjonskanaler handler om å finne helt nye veier til markedet eller å være tilstede i utradisjonelle kanaler, og dermed øke sannsynligheten for å bli oppdaget av nye kunder.

• Starbucks salg av CD-er i kaffebarene

• Fra Norge: Narvesen 

• Fra Sverige: Pressbyrån

Partnerskap/

strategisk samarbeid

Innovasjon i  strategisk samarbeid handler om å skape innovative partnerskap eller samarbeidsformer for sammen å bringe nye produkter, tjenester, eller løsninger til markedet.

• Apple‘s «App Store»

• Procter & Gamble‘s konsept med innovasjoner 

    fra eksterne miljøer

• Fra Sverige: Spotyfy‘s partnerskap med Facebook.

Annonse
Annonse