Annonsørinnhold
Annonsørinnhold
ANNONSØRINNHOLD

7 grunner til at emosjonell intelligens er en av de viktigste jobbferdighetene

Emosjonell intelligens og relasjonsferdigheter er viktige ressurser på en økende globaliserende arbeidsplass, forteller Ketil Olsen

Ketil er daglig leder og partner i Volo AS, og har jobbet med utvikling av mennesker i nesten 30. Volo tilbyr sertifiseringskurs i refleksjonsverktøy for lederutvikling, teamutvikling og salgsutvikling. Les mer om sertifiseringskursene her.

Bevisstheten om at emosjonell intelligens er en viktig jobbferdighet, og i noen tilfeller faktisk forbigår teknisk evne, har vokst de siste årene. Allerede i 2011, i en karriereundersøkelse der mer enn 2600 rekrutteringsansvarlige og HR-personell deltok, uttalte 71% at de foretrakk emosjonell intelligens fremfor IQ hos en ansatt. Ifølge «World Economic Forum’s Future of Jobs Report» blir emosjonell intelligens en stadig viktigere jobbferdighet.

Men hva er egentlig emosjonell intelligens? 

Emosjonell intelligens (EQ) er å være mellommenneskelig klok. Det handler kort fortalt om måten du oppfatter, identifiserer, forstår og håndterer følelser på. Det er ulike måter å være emosjonell intelligent. Noe kommer naturlig, mens noe må jobbes med. Vår EQ er ikke satt, men med å utvikle den kan man forbedre interaksjoner, produktivitet og resultater.

Så hvorfor verdsettes EQ så høyt blant ledere og medarbeidere i flere og flere organisasjoner?

Her lister vi opp de syv viktigste grunnene til at mennesker med høy EQ er verdifulle:

1. De kan håndtere press på en sunn måte

Det å takle arbeidspress og fungere godt i en stressende arbeidshverdag, krever en evne til å håndtere egne følelser. Mennesker med høyt nivå av EQ er bevisste på deres indre termometer, har en velutviklet mestringsmekanisme og kan derfor håndtere eget stressnivå på en effektiv måte. Den økende graden av endring på arbeidsplassen fører trolig til mer arbeidsrelatert stress, og verdien styrkes til de som klarer å håndtere dette på en sunn og god måte.

__________

2. De forstår og samarbeider godt med andre

Teamarbeid blir stadig viktigere på arbeidsplassen, og de som er i stand til å forstå og samarbeide godt med andre, blir mer ettertraktet. De har ferdigheter som gjør det lettere å bygge relasjoner med et mangfold av ulike mennesker på tvers av kulturer og bakgrunn. Det er en ressurs på en økende globalisert arbeidsplass.

__________

3. De er gode lyttere

Alle vil bli hørt og forstått. Evnen til å lytte godt etter og respondere til andre er avgjørende for å utvikle sterke relasjoner på arbeidsplassen. Mange av oss er imidlertid ikke så gode til å lytte godt til hva andre sier. Siden mennesker med høy EQ har en evne til å forstå andre, er de i en bedre posisjon til å legge sine egne følelser og ønsker til side, og ta hensyn til andre. Deres evne til å være oppmerksom på andres følelser, gjennom tonefall og kroppsspråk, kan komme til nytte i teamarbeid.

__________

4. De er åpne for tilbakemeldinger

Åpne, rettidige og ærlige tilbakemeldinger er avgjørende for jobbprestasjoner. Mennesker som har utviklet en høy EQ er mindre defensive og mer åpne for tilbakemeldinger, spesielt dersom det involverer forbedringsområder. Deres høye grad av selvtillit lar dem se positivt på områder de kan gjøre det bedre, i stedet for å ta tilbakemeldinger personlig.

__________

5. De er empatiske

Samarbeid presenterer ikke bare logistiske problemer, det kan også handle om å ta hensyn til andres følelser. Mennesker med høy EQ har evnen til å være følsom og oppmerksom på andres behov for å bygge tillit og samhørighet. Dette gjør at medarbeiderne kan fokusere på selve oppgaven, og ikke bli forstyrret eller bli trukket inn i interne krangler eller problem. Deres følsomhet for andres behov fungerer som et smøremiddel som hjelper teamet til å samarbeide. 

__________

6. De setter eksempel til etterfølgelse

Mennesker med høy EQ blir ikke stresset når ting ikke går etter planen. Deres evne til å komme overens med andre gjør det mer sannsynlig at det legges merke til og etterlignes av de rundt. Derfor er høy EQ en nøkkel til å påvirke medarbeidere i en organisasjon, uansett tittel. Evnen til å heve seg over daglige irritasjoner gir mennesker med høy EQ respekt fra både overordnede og kolleger.

__________

7. De tar gjennomtenkte og grundige avgjørelser

På grunn av deres evne til å se ting tydelig fra andres synspunkt, er mennesker med høy EQ i stand til å gjøre gode vurderinger om hvordan deres beslutninger vil påvirke andre. Ikke bare resulterer dette i bedre avgjørelser generelt, men det hjelper også å håndtere skadeomfanget dersom noen beslutninger fører til negative konsekvenser. Å kunne bedømme konsekvensene av egne valg, lar mennesker med høy EQ oppføre seg mer offensivt.

__________

Tilpasning og smidighet

Mennesker med stor grad av selvinnsikt, og som viser evne til å tilpasse seg og jobbe godt sammen med et mangfold av ulike mennesker, vil bli mer ettertraktet enn noen gang.

Prosess og refleksjon med bruk av gode verktøy kan hjelpe deg til å forstå tankene som kommer naturlig, og hvordan du kan strekke og tilpasse deg mot andre. Jo mer innsikt du får om egen adferd, jo lettere er det å utvikle din emosjonelle intelligens og evne til å være smidig (agile). Du vil på denne måten ha mulighet til å tilpasse deg forskjellige situasjoner du står ovenfor, og imøtekomme behovene i enhver situasjon.

Everything DiSC® er et refleksjonsverktøy for livslang læring og utvikling, knyttet til adferd og kommunikasjon, og benyttes uavhengig av jobbrolle og organisasjonsnivå. Volo AS er det norske kompetansesenter for faglig utvikling, prosesstøtte og sertifisering av Everything DiSC®-instruktører.

Les mer om sertifiseringskursene til Volo her.

Erfaringsutveksling: Sertifiserte instruktører med gode refleksjoner under årlige nettverksamlinger.

Teksten er tilpasset og oversatt av Volo AS. Opprinnelig tekst finner du her.