Annonse

Det blir mulig å ta fagbrev på jobb

... fra og med høsten 2018.

Uendret arbeidsledighet i Norge

– Oppsigelse er siste utvei

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljøloven plikt til å nøste opp i konflikter som har blitt betente.

Konflikter som tar fyr

Noen uenigheter kan bli så kraftige og altopp­slukende at de kan lamme en hel organisasjon.

Evaluering av Nav-anbudDårligere tilbud til de svakeste jobbsøkerne

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har gitt et dårligere tilbud til dem som trenger mest hjelp til å komme i arbeid, viser ny evaluering.

Partene i statsoppgjøret er enige – streiken er avverget

Etter å ha meklet på overtid siden midnatt, ble partene enige torsdag ettermiddag, opplyser LO Stat, ett av forbundene som har vært hos Riksmekleren.

Akademikerne svarer om offentlig tjenestepensjon i slutten av juni

Nedgang i mottakere av kontantstøtte

– Innstramningene i regelverket som trådte i kraft i fjor sommer har trolig hatt stor effekt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

HelseforsikringForbrukerrådet med lei glipp – endrer terningkast fra 1 til 4

Hyppige pauser gjør deg mer effektiv

De som insisterer på å ta hyppige pauser på jobben, er slett ikke unnasluntrere, men blir derimot mer effektive, viser dansk forskning.

Skattekutt for utenlandske arbeidere møter motbør

– Konkurranseulempe for norske arbeidstakere, mener Senterpartiet.

Slik er den nye pensjonsavtalen for offentlig ansatte

– Stimulerer til økt arbeidsdeltakelse og større fleksibilitet

Medlemmene i LO, Unio og YS stemte ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Akademikerne har ikke svart.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge ansatte å ta ut ferie før avspasering?

DP-juristene svarer.

Fortsatt synkende innvandrerledighet

Her er merkevarene vi ville være mest stolt av å jobbe for

Næringskomiteen utsetter igjen avgjørelse i Color Line-saken

Næringskomiteen på Stortinget har for andre gang utsatt avgjørelsen som kan føre til at 700 norske sjøfolk mister jobben. KrFs usikkerhet skal være årsaken.

BehandlingsforsikringEkstreme forskjeller i tilbudene

Sjekk hvem som kommer best og dårligst ut i undersøkelsen.

Juristene svarer

Hva kan avslutte streiken i NRK?

DP-juristene svarer irritert lisensbetaler.

Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn. Men barn av innvandrere fra India og Sri Lanka tjener langt mer enn gjennomsnittet.

Kun 3 av 10 UiO-studenter fullfører bachelor på normert tid

SverigeIkke større risiko for sykefravær i det offentlige

Forskjeller i sykefravær mellom offentlig og privat sektor skyldes ulik sammensetning av arbeidsstyrken, ikke driftsformen. Det er konklusjonen i svensk analyse.

Over 6.000 statsansatte kan gå ut i streik neste uke

Svensk studieSamarbeid ble dårligere i aktivitetsbaserte kontorer

HøyesterettKan ikke nedbemanne i en avdeling og oppbemanne i en annen

MillennialsLojalitet kan kjøpes, men ikke for penger

Alle vil ha flere eldre på jobb - men ingen vil ansette dem

Trengs gulrot eller pisk for å motarbeide at eldre faller fra i arbeidslivet? Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk etterspør ledere som tar eldre arbeidstakere med på råd og stiller tøffe krav. – Er du her, så er du med, uansett alder, bør være mantraet, ifølge henne.

Juristene svarer

Kan man nekte flyttedag med lønn?

DP-juristene svarer.

Etterspørselen etter arbeidskraft øker

SSB melder om høyeste antall ledige stillinger på seks år.

– Ingenting tilsier at NRK-ansatte skal ha høyere lønnsvekst enn resten av arbeidslivet

1.700 medlemmer i Norsk Journalistlag i NRK er i streik fra klokka 13 tirsdag.

Økt satsing på varig tilrettelagt arbeid

I revidert nasjonalbudsjett styrker regjeringen ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 100 plasser.

Færre tar ut alderspensjonen tidlig

Jobbspeidere skal matche trygdemottakere med arbeidsgivere

Krevende innspurt i årets jordbruksoppgjør

Fristen for årets jordbruksforhandlinger nærmer seg med stormskritt.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

Kina snapper opp verdens piloter

Snur opp ned på bransjen.

9 av 10 nye jobber i USA er frilans

Fire megatrender som bidrar til å endre arbeidslivet.

LæreroppropKrever endring i ledelseskulturen

363 lærere ved flere skoler i Oslo krever at skolebyråden rydder opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet.

Oppgjøret i KS Bedrift i havnEnige om frie lokale forhandlinger på arbeidsplassen

– Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Siden nyttår har antallet uføretrygdede økt med 3.500 personer

Ved utgangen av årets første kvartal mottok 329.400 personer uføretrygd.

Dette er den mest etterspurte kompetansen

Det ble lyst ut 25 prosent flere stillinger i april i år, sammenlignet med april i fjor.

Dårlige arbeidsforholdUnge sykepleiere vil ikke jobbe i eldreomsorgen

En av fire sykepleiere ønsker ikke å jobbe med eldre, viser ny forskning.

Stress kan påvirke hukommelsen

En svensk demensklinikk oppsøkes av stadig flere høyt utdannede som tror de begynner å få demens. Det viser seg at de fleste husker dårlig på grunn av stress.

Juristene svarer

Hvor mye ferie har jeg krav på?

DP-juristene svarer.

Bemanningsbransjen– Kunnskap drukner i ideologi

Det voldsomme politiske engasjementet rundt bemanningsbransjen har undergravd den opplyste debatten, mener NHO.

E24Ryanair og IAG-aksjonærer vil by på Norwegian

Aksjonærer i IAG jobber for å få ledelsen til å samarbeide med Ryanair om å kjøpe norske Norwegian, skriver den spanske avisen Expansion ifølge E24.

Nav-analyseHøyere sykefravær med barn

Depresjon, angst, fødselsskader og spontanaborter er noen av årsakene.

Analyse

Bemanningsbransjen handler om mye mer enn sosial dumping

Ni prosent av de ansatte føler seg låst, 15 prosent kan velge og vrake, og rundt halvparten synes det er greit en periode.

Aktivitetskrav får ned sosialhjelp blant unge

Krav om aktivitet har ført til at tallet på unge sosialhjelpsmottakere har gått ned og at flere har kommet i jobb, viser ny studie.

– En fordel at EFTA-domstolen kommer med en rettslig avklaring

ESA krever at mor og far likestilles i den norske foreldrepenge-ordningen. Resultatet kan bli en ekstrautgift i statsbudsjettet på mange hundre millioner kroner.

Disse arbeidsgiverne er mest attraktive for studenter

Dette er toppvalgene innenfor fire ulike bransjer for unge som skal ut i arbeidslivet.

StudenteneMå kurse professorer i bruk av IKT i undervisning

Tilstandsrapporten for høyere utdanning viser at universiteter og høyskoler er for dårlige på pedagogisk bruk av IKT.

Stadig flere har jobb

På to år har det blitt 70.000 flere lønnsmottakere og nesten 90.000 flere jobber i norske virksomheter.

Fastlegene får stadig kortere pasientlister

Unntaket er Oslo, der listene er blitt lengre.

Fransk ministerAir France henger i en tynn tråd

Det streikerammede luftfartsselskapet Air France risikerer å gå konkurs, mener Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.

LuftambulansekrisenPiloter tilbudt 40.000 kroner for null sykefravær

I forhandlingene med Norsk Flygerforbund tilbød Babcock Scandinavian AirAmbulance piloter 40.000 kroner for ikke å være sykemeldt, ifølge VG.

Norwegian-kjøp falt i fisk – aksjekursen stuper

Styret i Norwegian har avvist to konkrete bud fra IAG om kjøp av hele det norske selskapet. Aksjekursen mistet høyde raskt.

Opparbeidede pensjonsrettigheter er tre ganger større enn BNP

Utviklingshemmede og arbeid– Nav kommer for sent på banen

Elever med utviklingshemming deltar i liten grad i ordinær undervisning og få er i jobb. Bare et fåtall fanges opp av tiltak for integrering i ordinært arbeidsliv, viser ny rapport.

Juristene svarer

Arbeidstaker må vel gi beskjed om at hun ikke kommer på jobb?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse