Annonse
Juristene svarer

Kan arbeidsgiver si meg opp fordi jeg har mye sykefravær?

DP-juristene svarer.

Raymond Johansen frifinner Inga Marte Thorkildsen– Ingenting kan rokke ved min tillit til skolebyråden

– Veldig glad for at jeg nå kan bruke all energien min på å jobbe for at skolen kan bli enda bedre, sier Thorkildsen.

Nesten én av tre bedrifter er ikke forsikret mot hackerangrep

Antallet norske bedrifter uten datasikkerhetsforsikring er høyere enn i andre land.

Dette har vært den sterkeste måneden for stillingsutlysninger

Det er spesielt to bransjer som peker seg ut i oktober, og begge bransjene opplever en økning på over 100 prosent flere ledige stillinger denne måneden.

– Dette må vi trene på i framtidens arbeidsliv

Virke nekter å inngå IA-avtale som freder sykelønnen

Sykelønn er ikke på bordet når forhandlingene om ny IA-avtale starter. Men Virke nekter å inngå en avtale som freder sykelønnen i fire nye år.

SSBJobbveksten i statsforvaltningen bremser

Mens kommunene ansetter flere.

2 100 flere uføretrygdede i 3. kvartal

Ved utgangen av september var det i alt 334 200 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 2 100 uføretrygdede siden forrige kvartal, viser tall fra Nav.

Innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske

De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser eller damp i arbeidssituasjonen.

Arbeidsmarkedet upåvirket av utskjelt lovendring

Fire år med forskning viser at lovendringen som åpnet for mer midlertidighet i arbeidslivet ikke har hatt noen effekt.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til å stille disse spørsmålene i en intervjusituasjon?

DP-juristene svarer.

Unge med nedsatt arbeidsevneLønnstilskudd gir størst overgang til jobb

Nedsatt arbeidsevne er mer utbredt blant unge uten fullført videregående skole enn blant andre jevnaldrende, viser ny rapport. Lønnstilskudd er det tiltaket som får flest over i arbeid eller utdanning.

Juristene svarer

Hvordan beregner man ansettelsetid når man skal si opp en ansatt?

DP-juristene svarer.

Venter lavere ledighet de neste to årene

– Sysselsettingen har økt, ledigheten har gått ned og etter hvert er det også flere som har meldt seg på arbeidsmarkedet for å søke jobb, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet

Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning.

Mange konkurser, men bedre enn fryktet

De siste konkurstallene fra data- og analyseselskapet Bisnode viser at konkursene fortsatte å øke i oktober med 13,4 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

100 ansatte mister jobben når deler av Jøtul flyttes til Polen

Ovnsprodusenten Jøtul flytter deler av produksjonen til Polen. Det fører til at rundt 100 ansatte på Kråkerøy i Fredrikstad mister jobben.

Sykmeldingsdebatten– Nav bør ikke overprøve legenes skjønn

Nav og legene må jobbe tettere sammen slik at sykemeldte kan utnytte sin restarbeidsevne, sier seksjonssjef Sonja Skinnarland i Nav til Velferd.

Juristene svarer

Kan man kreve sykepenger som følge av en arbeidskonflikt?

DP-juristene svarer.

Kvinner får mest uønsket oppmerksomhet fra kolleger

I alt utsettes 5 prosent av kvinner i mannsdominerte yrker jevnlig for trakassering fra kolleger eller overordnede.

Mest vold og trusler i helseyrker

Det er oftest pasienter og klienter som står bak trakasseringen.

Helseforetak slår alarm om vikarmangel i Helse-Norge

Flere helseforetak melder om en så stor vikarmangel at det kan ramme ferieavviklingen flere steder i landet, skriver NRK.

EurobarometeretSverige har flest i pappapermisjon i EU

Sverige har den høyeste andelen fedre som ønsker å gå ut i foreldrepermisjon. Fedre i Italia og Romania er minst interessert i permisjon, viser EU-undersøkelse.

600 færre helt ledige i oktoberI disse yrkene synker ledigheten mest

Antall ledige ingeniører og IKT-medarbeidere har gått ned med 30 prosent så langt i år, og er derfor yrkesgruppen med den største nedgangen i arbeidsledigheten.

Derfor bør du ansette gamere

Rekrutteringsrådgiver mener flere arbeidsgivere går glipp av potensielt gode ansettelser dersom kandidater utelukkes på grunn av for mange timer foran skjermen.

– «Aktiviseringsmas» fra Nav kan være nedverdigende

Krav om aktivitet virker for mange som går på Nav. For andre kan det være plagsomt og nedverdigende, påpeker forsker Knut Røed.

Juristene svarer

Har ansatte krav på overtidsbetaling hvis de jobber mer enn 40 timer i uken?

DP-juristene svarer.

Telenor stanser elektronisk overvåking av ansatte

Datatilsynet mener Telenor har for omfattende overvåking av sine ansatte på kundeservice. Telenor stanser praksisen umiddelbart.

InkluderingsdugnadAvtale om rekruttering av arbeidere med hull i CV-en

Nav og byggebransjen har underskrevet en samarbeidsavtale om å få flere med hull i CV-en ut i jobb. Bransjen tror avtalen kan bidra til å dekke det store behovet de har for arbeidskraft.

DP i Silicon Valley

– Janteloven hindrer oppstartsbedrifter i å ta av i Norden

Creandum-investor Carl Fritjofsson tror fremdeles det hersker en tankegang om at du som individ ikke har muligheten til å forandre verden - det er samfunnet som helhet sin oppgave.

Ny YS-sjef valgt

Onsdag valgte YS-kongressen Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland.

Juristene svarer

Hvor lenge skal prøvetiden vare?

Juristene svarer.

Åtte tips for å unngå møtefellene

Byr dagen på noen traurige jobbmøter? Smarte triks kan gjøre dem bedre.

3 råd for å håndtere kolleger som inntar «offer-rollen»

Norske bedrifter satser stadig grønnere

Bedrifter blir grønnere. Negativt omdømme som følge av dårlig miljøprofil kan koste dyrt.

Fire av fem med fagbrev er i jobb fem år etter fagprøven

Fem år etter bestått fag- eller svenneprøve er 83 prosent av lærlingene i arbeid. Halvparten tjener mer enn 470.000 kroner.

Flere brudd på arbeidsmiljøloven i Riksrevisjonen

De siste årene har det i Riksrevisjonen vært 423 brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid og særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten.

Juristene svarer

Burde samboeren min ha fortrinnsrett på dette vikariatet?

DP-juristene svarer.

Far jobber mindre – mor jobber mer

Arbeidstiden fortsetter å øke for mødrene, mens den går ned for fedrene – særlig småbarnsforeldrene.

Lønnsforskjellene øker raskere i stat og kommune enn i privat næringsliv

Fra slutten av 1990-tallet og frem til i dag har avstanden mellom de høyeste og laveste månedslønningene blitt betydelig større.

RegjeringenVil ikke belaste små og mellomstore bedrifter med overflødig rapportering

Til sommeren skal regjeringen legge frem en strategi for hvordan man skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter.

UDI– Arbeidsinnvandrings-gründere må ta ut overskudd

Det stilles krav til overskudd og næringsinntekt for arbeidsinnvandrere som ønsker å starte egne bedrifter i Norge. Gründere utenfor EU/EØS-området som ønsker å skyte pengene inn i bedriften igjen de første årene må være på vakt, for å unngå å bryte reglene, ifølge UDI.

Små foretak bidro mest til næringslivets FoU-vekst

Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 32,6 milliarder kroner i 2017. Dette er en vekst på 8,9 prosent fra året før.

ArbeidsinnvandringSendt ut av Sverige fordi han ikke tok ut lønn

Øl-gründer opplevde suksess, og hadde både inntekter fra andre virksomheter og oppsparte midler. Nå er han sendt hjem til USA fordi han ikke tok ut lønn.

Best i EuropaKvinner utgjør 40 prosent av norske styrer

Selv om antall kvinner i styrer har økt de siste årene, er det Skandinavia som tar ledelsen i jakten på likestilling.

Kontorfellesskap– Økonomisk, tidsbesparende og miljøvennlig

Spesielt i storbyene har konkurransen om å tilby de beste kontorfellesskapene tilspisset seg, og ifølge en ny undersøkelse har det en rekke positive ringvirkninger.

Juristene svarer

Hvis en ansatt ikke bruker opp ferien sin, kan vedkommende kreve å få denne ferien neste år?

DP-juristene svarer.

56.000 fleire sysselsette i årEin stor del av auken gjeld menn over 25 år

Færre unge yrkesaktive

Andelen yrkesaktive var 70,7 prosent i 3. kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før.

Sykepleierne går til streik– Uansvarlig når det rammer sårbare mennesker, mener NHO

56 sykepleiere er i dag i streik etter at det i dag tidlig ble brudd i meklingen mellom Norsk sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel.

Seniorpolitisk barometerFærre ønsker å stå i arbeid til de er 70 år

Andelen seniorer som oppgir at de ønsker å stå lenge i jobb har falt med nesten 20 prosentpoeng på åtte år. – Bekymringsfullt, mener direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk (SSP).

Datamaskinen flytter ut - mobiltelefonen tar over stadig flere husstander

Ambisjonsnivå avgjørende for kompetansereformen

Utvalg ser på konkrete muligheter for å øke UH-sektorens lyst til å tilby mer etter- og videreutdanning.

Måtte stenge Norges første «hacker house»

Regler for norsk arbeidsliv stakk kjepper i hjulene på det som skulle være det første norske gründerhuset – hvor entreprenører både jobber og bor.

Juristene svarer

Har arbeidstaker rett til å ta ut feriedager i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

UndersøkelseStatsansatte har ikke tid til nytenkning

– Potensialet for å forbedre arbeidsformer og tjenester i offentlig sektor er stort, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

Ledelsen mest autoritær i statseide selskaper

– Vi har sovet i timen, sier arbeidslivsforsker Eivind Falkum. I en ny analyse kommer det frem at arbeidstakere opplever langt mindre medbestemmelse i statlige aksjeselskap enn ellers i arbeidslivet.

Satser på likestilling– Vi mener det gir høy verdiskaping

Gjensidige Forsikring er et av verdens mest likestilte selskaper, viser global kåring.

Fengselsansatte ut mot ABE-reformen

Ansatte i kriminalomsorgen er svært bekymret over effektiviseringsreformen. – Den er i ferd med å ta livet av oss, sier klubbleder i Bergen fengsel.

Unge arbeidstakereUtvikling «på tvers» viktigere enn klatring

Syv av ti av de mest attraktive selskapene for unge arbeidstakere er IT og teknologiselskaper, ifølge ny undersøkelse.

Annonse
Annonse
Annonse