Annonse

Arbeidsliv

Lege ble lønnsdiskriminertVant fram i Diskrimineringsnemnda

En lege er tilkjent 265.000 kroner i erstatning for økonomisk tap som følge av brudd på likelønnsbestemmelsen i ett av landets fengsler. Hun får også 20.000 kroner i oppreisning.

Solberg diskuterte løsning for dagpendlere med Löfven

Statsminister Erna Solberg (H) hadde fredag samtaler om løsningen for dagpendlerne fra Sverige og Finland med Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Forskningsdirektør ved Stami– Slår tilbake mot Statsbyggs kontorkonklusjon

Stein Knardahl mener at forskning som beviser økt sykefravær og uførhet i åpne kontorlandskaper burde bli vektet tyngre i utformingen av regjeringskvartalet.

Utlendinger som jobber i Norge må kanskje vente til etter sommeren

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det antakeligvis ikke vil bli vanlige arbeidsreiser til Norge før etter sommeren.

Hva slags irriterende kollegatype er du?

Test deg selv. Velg de alternativene som passer deg best og finn ut hvilken irriterende kollegatype du er.

Dette er de kollegaene vi irriterer oss mest over

Primadonnaen, bedreviteren og skrytepaven, superoptimisten og pessimisten kan være plagsomme til tider, men er nødvendige på enhver arbeidsplass. Motarbeideren og gratispassasjeren, burde du derimot styre unna.

Juristene svarer

Ble spurt i jobbintervju om jeg planla å få barn i nærmeste framtid og hvor ofte jeg er syk. Er det lov?

Juristene svarer.

Unio avviser å øke aldersgrensen i staten til 72 år

– Det er ingen hast med å øke aldersgrensen i staten, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

FinlandEksepsjonell økning i pensjoneringsalderen i koronaåret 2020

Sysselsettingen blant eldre finner steg til et rekordhøyt nivå i fjor.

Derfor bok

Ny bok om jobbrelasjoner– Du får slippe inn i hodet på kollegene som irriterer deg

Foredragsholder og rådgiver Per Henrik Stenstrøm håper boken hans kan hjelpe deg å bli glad i annerledeshet og til å bli oppmerksom på hva andre irriterer seg over ved deg.

Ny rapportFleksible kontorlandskaper kan føre til økt risiko for sykefravær og uførhet hos ansatte

En delrapport fra Statsbygg viser at det kan være økt risiko for uførepensjonering hos ansatte som arbeider i kontorløsninger der flere deler et rom, men funnene er for usikre til at man sikkert kan konkludere.

Sykehus og kommunerLeier sykepleier-vikarer for milliarder

I 2020 brukte norske sykehus over en halv milliard kroner til innleie av sykepleiere fra vikarbyråer. Kommunene bruker mye mer. I 2019 leide de sykepleier-vikarer for mer enn 1,7 milliarder. I 2020 vil nok det tallet øke, mener Norsk Sykepleierforbund.

Kun 10 prosent har avtale om hjemmekontor

Aller vanligst blant ledere.

Store bedrifter kan få mindre i koronastøtte

De store bedriftene kan få mindre i koronastøtte etter at regjeringen fikk støtte i Stortinget til å redusere maksgrensen for støtte til de største bedriftene.

Lærere krever avtale om «koronalønn»

Pandemien har ført til mye ekstraarbeid for lærerne – som de ikke får betalt for. Nå vil de ha en nasjonal ordning for kompensasjon på plass.

Erna Solberg møtte gründer-bedrifterOppstartsbedrifter etterlyser gründervisum

Det må bli enklere å få utenlandske talenter til å investere og starte virksomhet i Norge. Et eget gründervisum, kan være en løsning.

Reflekt bemanning og rekrutteringVekst på 30 prosent innen helse

I bemanningsbyrået Reflekt i Bergen opplever de nå at kommuner og sykehus ringer søndag kveld og ber om sykepleiervikarer til mandag morgen.

Voldsom økning i vikarbruk innen helse, barnehager og skole

Mens koronapandemien har satt bremsene på for den generelle vikarbruken i de fleste bransjer, kan vikarbyråer innen helse og skoler og barnehager vise til 20 prosent økning i omsetningen siste kvartal.

Juristene svarer

Hvordan er egentlig perioden for oppsigelsesvern ved sykdom?

Juristene svarer.

Ap vil avvise regjeringens tvungne lønnsnemnd i omsorgsstreiken

Ap foreslår at Stortinget skal avvise regjeringens forslag om lønnsnemnd i streiken LO og YS iverksatte mot NHO i oppgjøret for private omsorgsbedrifter.

SverigeNy beregning viser høyere fravær blant unge og innvandrere

En ny beregningsmåte viser at sykefraværet blant unge, lavt utdannede og innvandrere er høyere enn tidligere rapportert. Også kjønnsgapet i fraværet er høyere i den nye statistikken.

Nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering

Forsvarssjefen har tro på å nå målet om null seksuell trakassering i Forsvaret. Dagens tall viser at 46 prosent av kvinnene i Forsvaret har opplevd det.

Studenter jobbet mindre i fjor – men færre strøk enn noensinne

Tross et krevende pandemiår var det færre som strøk på eksamen på universiteter og høyskoler enn noensinne. Professor mener at sensorene kan ha senket kravene.

Storstilt juks med koronakompensasjon

Over 1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon, til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet.

Halvparten av SMB-bedriftene misfornøyde med krisepakkene

De mener hjelpen har vært for dårlig tilpasset deres behov og at informasjonen fra myndighetene ikke har vært god nok, viser en fersk undersøkelse.

Likestillingsutfordring Flere unge kvinner enn menn i finans vil fortsette på hjemmekontor

– Vi må ikke komme dit at likestillingen i arbeidslivet blir satt tilbake som følge av en pandemi, sier Finansforbundets nestleder Arne Fredrik Håstein.

Lønnsfest i finansbransjen ti år på rad – frontfagene bekymret

Finansnæringen hadde i fjor nok et år med lønnsvekst høyt over rammene satt av frontfaget. Norsk Industri frykter det svekker tilliten til systemet.

Arbeid i rushtida:Sjåfører har sett seg lei av 12 timers arbeidsdager med «fri uten lønn» midt på dagen

Bussjåfører som kun jobber delt skift kan ende opp med å være på arbeidsplassen 60 timer i uka, men kun få betalt for i snitt 34 timer.

Dette gjør at seniorene holder ut lenger i arbeidslivet

En ny rapport fra AFI viser at interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø er særlig viktig for eldre arbeidstakere.

– Vi er vaksine­tilhengere, men motstandere av tvangs­vaksinering

Mens man i Storbritannia vurderer å kreve vaksinering av ansatte, holder norske arbeidsgivere på frivillighetsprinsippet. Loven åpner for unntak for nyansette.

Norge mistet 50.300 jobber det siste året

I fjor var jobbskapertallet minus 75.300, det er en bedring fra forrige år da tallet var minus 101.000, ifølge Finans Norges Jobbskaperbarometer.

Én av fire kommunalt ansatte 50-åringer vil være pensjonert før de er 62

Hver fjerde 50-åring i kommunesektoren forventes å gå av før de fyller 62 år. Mange vil gå over på uføretrygd.

Nav stenger arbeidsgiveres tilgang til CV-er etter brudd på personvern

Nav har avdekket et personvernbrudd i CV- og stillingsbasen på arbeidsplassen.no og stenger umiddelbart arbeidsgiveres tilgang til å se CV-ene til arbeidssøkere som får oppfølging fra Nav.

Mann får yrkesskadeerstatning etter fall med høy promille på byggeplass

En polakk i 50-årene har fått medhold i lagmannsretten etter at Nav ikke ville gi ham yrkesskadeerstatning etter at han, med høy promille, falt på en byggeplass.

Støre presset Solberg på utbytte

Arbeiderpartiet raser mot at bedrifter som får millioner i koronastøtte, betaler ut utbytte til eierne. Men regjeringen vil ikke endre systemet.

Dette tjente nordmenn i gjennomsnitt

I 2019 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 3,5 prosent. Veksten var litt høyere for kvinner enn for menn.

Gammel Nok– Seniorers erfaringskompetanse er etterspurt

Siden 2012 har den sosiale entreprenøren Gammel Nok formidlet arbeidstakere over 50 år til jobber i en rekke sektorer. Nå har Diakonhjemmet gått inn på eiersiden i selskapet.

Juristene svarer

Hvordan kan jeg på lovlig vis skape en bedre flerkulturell balanse i bedriften?

Juristene svarer.

1.800 flere permitterte siste uke

Tirsdag 16. februar var det registrert 209.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 400 flere enn forrige uke. Samtidig har antall permitterte økt med 1.800.

LO vil sikre kjøpekraft og motvirke lavlønn i årets lønnsoppgjør

LO krever sikret kjøpekraft og tiltak for å motvirke lavlønn i årets lønnsoppgjør.

AnalyseSolid vekst i pensjonisters kjøpekraft

Politikere og Pensjonistforbundet har slått alarm om at pensjonister er inntektstapere. Men pensjonister flest har fått mer penger å rutte med de senere årene.

HjemmekontorMyten om den perfekte sittestillingen

Er du bekymret for de fysiske påkjenningene hjemmekontorstolen har på kroppen? Her får du tips til hvordan du kan variere belastningen gjennom arbeidsdagen.

Ny forskning om 22. juli-konsekvenserSynlige sikkerhetstiltak øker følelsen av trygghet på jobb

De ansatte i regjeringskvartalet opplever økt trygghet på jobb med synlige sikkerhetstiltak, viser ny forskning.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge ansatte å være tilgjengelige for å håndtere kunder i pausene deres?

Juristene svarer.

Fagforbundet krever mer til offentlig sektor etter fjorårets lønnsfasit

Lønnstallene fra i fjor viser langt sterkere vekst i privat enn offentlig sektor. Da må offentlig ansatte løftes i årets oppgjør, sier Fagforbundets Mette Nord.

Sykepleierforbundet provosert over lønnstall for koronaåret 2020

Mange bransjer i privat sektor fikk en langt større lønnsvekst enn offentlig sektor i fjor, viser nye tall. Usolidarisk, sier Sykepleierforbundet og Unio.

Nytt krav fra OljefondetHvert kjønn må være representert med minst 30 prosent i styrer

Hvis ikke styrene oppnår dette, oppfordrer Oljefondet bedriften til å sette mål om kjønnsmangfold og rapportere om sin fremgang mot dette målet.

SverigeØkt inntektsgap mellom makteliten og vanlige folk

Gjennomsnittsinntekten til næringslivseliten i Sverige er 60 ganger så høy som inntekten til en industriarbeider. Inntektsgapet mellom makteliten og vanlige folk har økt de siste tiårene.

Erna Solberg mener høy arbeidsinnvandring redder distriktene

All sysselsettingsvekst blant utenlandske arbeidstakere siste 12 år.

Høyre-kandidat i Nordland vil at statsansatte skal få jobbe hvor de vil

Tiden der statlige arbeidsplasser er knyttet opp til en bygning i Oslo er forbi, mener Høyres Bård Ludvig Thorheim, som er partiets toppkandidat i Nordland.

Uønsket oppførsel eller trakassering i alle stortingspartier i fjor

Alle stortingspartier unntatt KrF, Venstre og SV, behandlet varsler om seksuell trakassering i 2020.

Regjeringsutvalg foreslår skatteendringer

Koronapandemien har gjort nordmenn fattigere, fastslår regjeringsutvalg. De foreslår blant annet lavere inntektsskatt for folk i randsonen av arbeidslivet.

Koronarammede arbeidsløse skal få feriepenger

Fremskrittspartiet har fått med seg regjeringspartiene på å gi feriepenger til alle som har vært arbeidsløse i 2020 og 2021.

PerspektivmeldingenOpp mot én av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060

Behovet for arbeidskraft i helse og omsorg kan vokse med nesten 260.000 årsverk fram mot 2060.

Utvalg vil hindre unge i å havne på trygd

Innføring av en arbeidsorientert uføretrygd og innstramming i unges muligheter til å få arbeidsavklaringspenger. Det er blant forslagene i Sysselsettingsutvalgets rapport.

Lederverktøy

Slik lager du et godt hjemmekontor

Godt utstyr og god ­møtekultur gjør hjemme­kontoret triveligere. Derfor bør alle innrede et godt hjemmekontor, og unngå kjøkkenbenken.

Ledigheten blant innvandrere har økt med 88 prosent på ett år

Nesten én av ti innvandrere var arbeidsledig mot slutten av fjoråret. Høyest var ledigheten blant innvandrere i Oslo.

Enighet på Stortinget om ny regulering av pensjon

Stortinget går inn for et nytt system der pensjonene skal reguleres som et snitt av pris- og lønnsvekst. Det skal sikre pensjonistene bedre i dårlige tider.

Vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet – og tjene på det.

Advokat brukte kattungefilter i digitalt rettsmøte

En amerikansk dommer oppfordrer folk til å skru av videofiltre før de logger seg på digitale møter, etter at en advokat fremsto som en katt i et rettsmøte.

Annonse
Annonse
Annonse