Annonse

Arbeidsliv

Juristene svarer

Har jeg krav på ekstra betaling for reiser til kunder og møter utenfor kontoret?

Juristene svarer.

Ikke året for lønnshopp blant ledere i kommunene

Det er viktigere enn noen gang at kommunene klarer å holde igjen lønnsveksten blant ledere, sier forhandlingsleder i KS etter at kommuneoppgjøret er i havn.

Nybø varsler kraftig innstramming i ny reiselivspakke

En bred og generell støtteordning for kriserammede bedrifter erstattes av en smalere, spissere og mer målrettet ordning. Penger vil først bli utbetalt i 2021.

Staten skulle gå foran – men ansetter få med hull i CV-en

Regjeringen har lovet at staten skal gå foran med å rekruttere folk med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Men nesten ingen departementer har nådd målet regjeringen har satt.

3.800 bussjåfører streikeklare – hele Østlandet kan bli rammet

Ifølge Fellesforbundet er det stor fare for at busstrafikken på Østlandet blir rammet av streik fra søndag av. På sikt kan streiken bli utvidet til hele landet.

Ap går inn for å fjerne tilgang på midlertidige ansettelser

HjemmekontorUklare grenser mellom jobb og privatliv

Arbeidstilsynet vurderer nå om regelverket rundt hjemmearbeid må endres for at det skal være mer i tråd med dagens situasjon og morgendagens arbeidsliv.

Klart for oppvask om arbeidstid i Oslo

Fredag må byråder og direktører i Oslo kommune møte til høring i rådhuset om overtidsbruk og de mange bruddene på arbeidsmiljøloven.

Juristene svarer

Jeg er 72 år – må jeg slutte i jobben?

Juristene svarer.

Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

Akademikerne, Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Unio og YS brøt natt til onsdag lønnsforhandlingene i Oslo kommune.

Brudd i statsoppgjøret

Lederen i LO Stat: «Det var tydelig under forhandlingene at statens personaldirektør har fått et særdeles begrenset handlingsrom fra politisk hold».

Juristene svarer

Hva er formålet med drøftelsesmøte?

Juristene svarer.

Hjemmekontor-reglerPartene møttes for å diskutere fornyelse

Både arbeidsgiverne og arbeidstakerne stiller seg bak ønsket om en oppdatering av regelverket for arbeid hjemme.

Streik i varehandelen ble avverget åtte timer på overtid

Det ble ingen streik for drøyt 5.000 arbeidstakere i varehandelen. Åtte timer på overtid kom Handel og Kontor og Virke til enighet.

SSBMange permitterte med lav lønn gir høyere lønnsvekst

SSB anslår en høyere årslønnsvekst fremover fordi det primært er lavtlønte som ble permittert under koronakrisen. De høytlønte er i jobb og drar snittet opp.

Regjeringen gjeninnfører lønnsstøtten til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

Regjeringen vil igjen betale bedrifter som tar permitterte ansatte tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for oktober, november og desember.

Flere hotellkjeder forbereder ny nedstengning

Bestillingene av kurs, konferanser og hotellrom for høsten er på et historisk lavmål. Flere hotellkjeder planlegger å stenge ned igjen.

Bedrifter med eldre ansatte lever lenger

Bedrifter med en høy andel eldre medarbeidere har større sjanse for å overleve enn bedrifter med en yngre arbeidsstokk, viser svensk studie. Også eldre sjefer er et pluss.

Bråk på kontoretArbeidsgivere taper 7315 kroner per ansatt hvert år

En ny rapport viser at 95 prosent arbeidsfolk opplever at støy ødelegger konsentrasjonen og produktiviteten.

Stoltenberg redd for at folk ikke orker mer smittevern

Et halvt år med koronatiltak er tilbakelagt. Nå er FHI-direktør Camilla Stoltenberg urolig for en økende smitteverntrøtthet i befolkningen.

Arbeidstilsynet fant lovbrudd i alle tilsyn med sesongbasert landbruk

Arbeidstilsynet har avdekket at bønder tilbyr sesongarbeidere for lav lønn eller innkvartering med altfor lav standard.

Foretak kan nå søke om kompensasjon for august

Foretak som har hatt betydelig omsetningsfall i august, kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet. August er siste søknadsmåned.

Tilgangen på blant annet pølsemakere er lavere enn Nortura har behov for. Bildet er fra Nortura Tønsberg. Foto: Erik Burås | Studio B13

Nortura må ansette flere ufaglærte

Nortura opplever at tilgangen på slaktere, skjærere og pølsemakere er lavere enn hva selskapet trenger.

Juristene svarer

Hvordan starter man en samtale med en ansatt som viser dårlige holdninger?

Juristene svarer.

Ropstad: Pensjonistene får mer i pungen – etter skatt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad nekter å godta Pensjonistforbundets fremstilling. Han viser til at alle pensjonister får økt kjøpekraft i år – etter skatt.

Ansatte i 201 butikker kan bli tatt ut i streik lørdag

Blir ikke Handel og Kontor (HK) og Virke enige om en revidert tariffavtale for de ansatte i varehandelen innen lørdag, går ansatte i 201 bedrifter ut i streik.

Juristene svarer

Skal en medarbeidersamtale dreie seg om det jeg som leder er misfornøyd med?

Juristene svarer.

Kantinenæringen hardt rammet av hjemmekontor

Oppfordringen om å bruke hjemmekontor rammer ansatte på kantiner særlig hardt. Enkelte kantinebedrifter har tapt 95 prosent av omsetningen.

Nyutdannede innen IT sliter med å få seg jobb mens arbeidslivet roper etter kompetansen

En ny rapport viser at de aller fleste får seg jobb etterhvert, men at de må være villige til å flytte på seg.

Legene vil jobbe mindre legevakt

Arbeidsbelastningen med legevakt er for stor, mener Legeforeningen, som vil benytte tariffoppgjøret til å se på avtaleverket.

Stort fall i ledige stillinger

Tallet på ledige stillinger gikk ned med 16.000 fra 1. til 2. kvartal 2020. Dette er en nedgang på hele 23 prosent.

KS varsler stramt oppgjør i kommunal sektor

Hensynet til både landets og kommunenes økonomi tilsier at kommuneoppgjøret må lande innenfor frontfagets ramme, mener KS’ forhandlingsleder.

Covid-19 kan gi rett til yrkesskadeerstatning

Covid-19 inngår nå blant sykdommene som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til erstatning.

Ny offentlig tjeneste gir gratis karriereveiledning

En ny landsdekkende tjeneste skal gi alle som trenger det tilgang til offentlig, kvalitetssikret og gratis veiledning uten å møte opp fysisk.

Sjekkliste for suksessfull implementering av etikken

For at etiske retningslinjer skal etterleves og fungere i praksis, må en del kriterier oppfylles for at det skal bli en suksess.

Sykefraværet har gått ned

Sykefraværet i andre kvartal var på 5,9 prosent. Fraværet har gått kraftig ned og er nå på samme nivå som før koronapandemien.

Juristene svarer

Er stillingen «passende» hvis opplæring er nødvendig?

Juristene svarer.

Budsjettplanlegging i DNBCovid19 skaper et behov for mer digitalisering og innovasjon

– Vi må ta høyde for mindre inntekter, større tap og tilpasninger til en ny hverdag med større sosial distansering, sier konserndirektør Thomas Midteide i DNB.

Lønnsforhandlingene i staten er i gang Forventer at alle får reallønnsvekst

– Det er viktig å huske at frontfaget er en norm, og ikke en fasit, for andre oppgjør, sier forhandlingsleder for Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Stillesitting øker faren for depresjon

Å sitte mye stille på fritiden øker risikoen for depresjon og angst, men det er ikke en tilsvarende forbindelse mellom stillesittende arbeid og psykiske helseproblemer, viser svenske studier.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver endre de ­ansattes arbeidsoppgaver på grunn av redusert bemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver forlenge permitteringen min uten videre?

Juristene svarer.

NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt

I rapporten «Neste trekk» legger NHO fram et veikart for framtidas Norge som vil bety store endringer for arbeidsliv og velferdsstat.

Hjemmekontor-reglerIsaksen innkaller partene i arbeidslivet

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil oppdatere regelverket rundt hjemmekontor, og har innkalt partene i arbeidslivet til et oppstartmøte.

Brudd i tarifforhandlingene mellom Parat og Virke

Det ble natt til fredag brudd i tarifforhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene Parat og Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Brudd i tarifforhandlingene mellom HK og Virke

Det ble natt til fredag brudd i tarifforhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene Parat og Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Forhøyet dagpengesats forlenges ut året

Regjeringen foreslår å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året, bekrefter arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Slik lykkes du med den «psykologiske kontrakten» med nyansatte

Forpliktelser og forventninger skapes når kontrakten med en nyansatt er signert. Hvordan onboardingen foregår kan være avgjørende for hvordan samarbeid i team og organisasjon fungerer.

Enighet i Spekter-forhandlingene

YS og Parat er onsdag kveld kommet til enighet med arbeidsgiverforeningen Spekter om et lønnsoppgjør på 1,7 prosent.

Spekter: Det er utfordringer med hjemmekontor

Arbeidsgiverforeningen Spekter presiserer at de ikke mener at folk flest jobber for lite fra hjemmekontoret. Men påpeker at økt bruk av hjemmekontor fører med seg noen nye utfordringer.

Ansatte jobber mer under korona

Medarbeiderne sluntrer ikke unna på hjemmekontor, ifølge HR Norge. Det er stikk motsatt, viser en ny undersøkelse de har gjort: Mange står på ekstra.

SpSmålig og arrogant av regjeringen å avvikle kompensasjonsordningen

Senterpartiets finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik mener regjeringen må ta fem strakstiltak for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen.

LevealdersjusteringUnge må stå i jobb til de er godt over 70

En 20-åring må belage seg på å stå i jobb til hen er over 73 år for å få like god pensjon som eldre generasjoner har fått ved fylte 67 år.

Juristene svarer

Jeg tror jeg er utsatt for seksuell trakassering – bør jeg gi beskjed til arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Lønnsoppgjøret fortsetterArbeidstakerne bør ha lave forventninger

Streiker blir det, men mer symbolske enn krone-verdifulle for arbeidstakerne. Det er ekspertenes spådom for resten av lønnsoppgjøret. Når potten er så slunken som i år, kan arbeidstakere vende seg mot hverandre.

LønnsoppgjøretBare resten igjen

Frontfagene ble enige på overtid. I morgen starter lønnsforhandlinger i Spekter-området. Så går det slag i slag. Streikefaren er definitivt ikke over.

Juristene svarer

Hvor går egentlig grensen for seksuell trakassering?

Juristene svarer.

Fleksibel arbeidstid kan hindre ulovlig overtid

Før jobbet mange statlige ansatte utenfor rammene av den ytre arbeidstiden. Prøveordning med fleksibel arbeidstid peker mot en løsning.

Nav-blemmeFlere har mistet fedrekvoten urettmessig

Flere fedre kan urettmessig ha fått avslag på sin søknad om betalt fedrekvote. Nå innrømmer Nav at avslagene er gitt på feil grunnlag.

Fortsatt ingen løsning i frontfaget – partene forhandler fortsatt

Det er fremdeles ingen enighet i frontfagsoppgjøret. 28.000 industriarbeidere venter på varsel om de skal gå ut i streik eller ei.

Annonse
Annonse
Annonse