Annonse

Knuser myten om at at roboter fører til massiv arbeidsledighet

Robotisering forandrer arbeidslivet, men ikke slik vi trodde for få år siden. En ny rapport fra ManpowerGroup viser at automatisering får arbeidsgivere til å øke arbeidsstyrken – og investere i kompetanseutvikling.

– Kompetanse er et farlig ord

Selv om arbeidsmarkedet står overfor store omveltninger, vil få jobber forsvinne helt som følge av automatisering og digitalisering, ifølge ny analyse.

Norsk entreprenør- og industrikonsern lover å doble kvinneandelen

Målet er ambisiøst. Det innebærer at AF Gruppen går fra å være dårligst i klassen, til å være ledende i bransjen.

Juristene svarer

Kan jeg beholde tarifflønn ved virksomhets-overdragelse?

DP-juristene svarer.

Fremtidens arbeidsliv krever et samfunn som sikrer læring livet ut

Tilgang til utdanning for å sikre tilgang til arbeidslivet står sentralt i den nye ILO-rapporten som ble publisert tirsdag.

Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land

Antallet indere som har fått arbeid i Norge har mer enn fordoblet seg de siste to årene, mens antall arbeidstakere fra EØS-land har gått ned.

Juristene svarer

Kan bedriften jeg jobbe for legge inn et generelt samtykke til at arbeidsgiver kan behandle personopplysninger om den ansatte?

DP-juristene svarer.

Rekordmange fikk læreplass i 2018

74 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter.

Disse trendene vil påvirke Navs arbeid frem mot 2030

Det vil komme nye forventninger og muligheter når det gjelder Navs tjenestetilbud, folk flytter og eldes, og det blir raskere omstillingstakt.

ParatÉn av fire i sikkerhetsbransjen har opplevd seksuell trakassering

Flere mødre tar ulønnet permisjon

Tre av ti mødre tok ubetalt permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden i 2017. Det er en økning på 66 prosent siden 2008, viser en ny rapport fra Nav.

Har jeg krav på fri for å gå i begravelse?

DP-juristene svarer.

Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller utdanning

Dette er mye færre enn den jevnaldrende i befolkningen totalt, der andelen var 85 prosent.

«Kompetanse» gjentatt 115 ganger i regjeringsplattformen

– Kompetanse er et av regjeringens viktigste prosjekt, sier Marianne Synnes (H). Hun mener etter- og videreutdanning må bli en del av lærestedenes ordinære tilbud.

LO-lederen skuffet over regjeringen– Øker ulikhetene for pensjonistene

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er skuffet over den nye regjeringsplattformen og mener regjeringen øker ulikhetene blant pensjonistene.

Arbeidsgruppe: Permitteringer må tilpasses konjunkturene

Politifolk totalslakter politireformen

Juristene svarer

Juristene svarerKan en ansatt tvinges til å bytte arbeidssted?

Ny undersøkelse: Arbeidsgivere prioriterer digitalisering over kompetanseheving

Åtte av ti norske arbeidstakere vil øke egne digitale ferdigheter, men arbeidsgiverne investerer mer i teknologi enn i opplæring av ansatte.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver gjøre konkurranseklausulen gjeldende etter at jeg har fått sparken?

DP-juristene svarer.

Kraftig nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i fjor

– Reduksjonen i antall mottakere er i tråd med hensikten til regelverksendringene, men nedgangen er noe større enn forventet, sier Sigrun Vågeng.

Fellesforbundet ruster til kamp om innleie

Fellesforbundet kurser hundrevis av tillitsvalgte som skal passe på at arbeidsplassene følger de nye, strenge reglene for innleid arbeidskraft.

Juristene svarer

Må vi betale sykepenger i hele arbeidsgiver-perioden?

DP-juristene svarer.

Aleris-saken startet med bredside mot arbeidsgiver

Fare for streik i elektrobedriften Traftec

EL og IT Forbundet krever tariffavtale i elektrobedriften Traftec AS, men bedriften nekter å gå med på kravet.

Med 27 sting i hodet dro Line (56) på jobb dagen etter terrorangrepet

– Men det var ikke lov å si at det ene var riktigere enn det andre.

Vil kompensere økt utrygghet i EØSLO ønsker ILO-konvensjoner inn i norsk lov

LO vil at konvensjonene i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO skal inn i norsk lovgivning for å kompensere for at EØS-avtalen skaper utrygghet. Ap er enig, mens Høyre spør seg: Hva er vitsen? Norsk lov dekker hele greia allerede.

Alt tilsa høyt og langvarig sykefravær blant regjeringsansatte etter terrorangrepet - slik ble det ikke

Ny forskning overrasker.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge meg å jobbe utover normal arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Norsk Industri og Nav skal få flere unge ut i arbeid

Norsk Industri og Nav har inngått en intensjonsavtale som skal sikre at flere unge uten jobb kommer ut i arbeidslivet.

1,4 millioner fagorganiserte samler seg i Danmark

Fra 1. januar ble dansk LO lagt ned, og opp av asken stiger FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Veksling mellom læring i skole og praksis motiverer elever

Yrkesfagelever som veksler mellom opplæring i bedrift og skole gjennomfører like godt eller bedre enn de på ordinært løp, viser ny rapport.

Har den ansatte rett til å bruke tekster produsert for oss hos sin nye arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

Gradert sykmeldingFår ned fraværet, men blir mindre brukt

Gradert sykmelding kan gi kortere sykefravær, viser ny rapport. Men bruk av gradert sykmelding har gått ned de siste årene, tross politiske mål om det motsatte.

Juristene svarer

Har far krav på betalt fødselspermisjon?

Premissleverandørene

FagforeningeneDe som står på kravene

Uten de fagorganiserte og deres tillitsvalgte ville Norge neppe vært den velferdsstaten den er i dag. På veien dit måtte de kjempe mange «slag».

Få selvstendig næringsdrivende er avhengige av kun én enkeltkunde

Likevel raser debatten om hvorvidt noen selvstendig næringsdrivende i praksis jobber som om de er ansatte, siden de har bare én enkeltkunde.

EU-undersøkelseArbeidsledighet bekymrer mest

Hver fjerde EU-borger mener arbeidsledighet er den største utfordringen i hjemlandet, viser en meningsmåling fra EU-kommisjonen.

Utvidet fleksitid i staten under lupen

Avtalen om fleksitid i staten ble utvidet i fjor. Effekten av endringene er uviss. Nå skal forskere granske avtalen.

Talet på sysselsette har auka med 55.000 det siste året

Sjølv om sysselsettinga har stige, har arbeidsløysa vore stabil det siste året. Det kan forklarast med at fleire har komme inn i arbeidsstyrken.

Nav skal lære av NHO

Ved årsskiftet gikk startskuddet for et nytt samarbeid mellom NHO og Nav, basert på erfaringene med NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet. Navs mål er å komme tettere på arbeidsgiverne.

Ny ordning skal sørge for bedre kontroll med kompetansen på norske byggeplasser

Nå kan personer med utenlandsk fagskoleutdanning fra hele verden søke om godkjenning i Norge.

Skal forske på hvorfor det er så få mannlige grunnskolelærere

Menn slutter i større grad enn kvinner på lærerutdanningen.

Tittelen helsesøster er historie

Helsesykepleier tar over, kompetansen er den samme.

Høy aktivitet i stillingsmarkedet – særlig innen offentlig sektor

Aktiviteten er generelt høy både blant arbeidsgivere og arbeidstakere.

Flest midlertidig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen

23 prosent av de vitenskapelig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen har kun en midlertidig stilling. Andelen i arbeidslivet generelt er 9 prosent.

Nav og ungeAktivitetskrav kan øke avstanden til arbeidslivet

Skjerpede krav til aktivitet gjør at Nav sender unge med psykiske lidelser ut i tiltak de opplever som meningsløse og som ikke bringer dem nærmere målet om lønnet arbeid, viser studie.

Juristene svarer

AvskjedHar jeg ikke har krav på å stå i stillingen?

DP-juristene svarer.

Bussbransjen trenger 1.000 nye sjåfører i året

Selv om de første selvkjørende bussene har begynt å rulle, ser bransjen et stort behov for rundt 1.000 nye, menneskelige sjåfører årlig i tiden som kommer.

Juristene svarer

Kan prøveperioden forlenges?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan blir det med feriepenger etter fylte 60 år?

DP-juristene svarer.

En av fire på bygda misfornøyd med bredbånd

Nordmenn er stort sett fornøyde med bredbåndsdekningen der de bor. De som bor på bygda er minst fornøyde.

Kompetanse­kampen ­intensiveres

Plutselig var den her, omstillingen. 2018 ble året da næringslivet fant løsninger, men oppdaget at de mangler kompetansen til å utføre oppgavene. Nå har også politikerne fått med seg at kompetanse er blitt en mangelvare.

Juristene svarer

Rotet bort attestHar jeg krav på ny attest fra min tidligere arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

LO-lederen advarer mot «franske tilstander»

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kaller regjeringens politikk «usosial» og frykter det vil ramme tilliten i samfunnet og skattemoralen om kursen fortsetter.

Nav900 færre arbeidsledige i desember

– Nedgangen skyldes først og fremst en fortsatt bedring på arbeidsmarkedet i fylkene og yrkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen, sier Sigrun Vågeng.

I dag forventes det at vi handler for 3,7 milliarder kroner

Omsetningen i uke 50 er også 33 prosent høyere enn Black Week.

Arbeidstrening med mangfold og miljø i høysetet

Gjennom Jobb34 får utviklingshemmede og andre vanskeligstilte tilrettelagt arbeidstrening. I tillegg til økt mestringsfølelse er kortreist produksjon og gjenvinning høyt prioritert.

Seks av ti i arbeid eller utdanning et år etter endt introduksjonsprogram

62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2016, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program.

Milepæl for regjeringens kompetansereform

Nå får flere fagarbeidere tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene.

Annonse
Annonse
Annonse