Annonse

Arbeidsliv

Slik tolker du de vanskelige pendlerreglene

Grensene mellom yrkesopphold og pendleropphold, samt yrkesreiser, arbeidsreiser og besøksreiser kan være vanskelige å tegne.

Inntekt gjennom jobb står for økende del av studenters inntekter

I 2019 tjente norske studenter i snitt 9.950 i måneden fra betalt arbeid, noe som utgjør 53 prosent av de samlede inntektene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

NHO klare for festhelg hvis regjeringen åpner landet

Utelivsbransjen kan åpne på sekundet dersom regjeringen fjerner koronarestriksjonene på fredag, sier NHOs reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

Færre unge voksne har fullført videregående i Norge enn i andre land

Sammenlignet med andre OECD-land har Norge en høy andel unge voksne som ikke har fullført videregående opplæring. Mange av disse er arbeidsledige eller utenfor arbeidsmarkedet.

Juristene svarer

Hva gjør man når en ansatt er borte fra jobb uten sykemelding?

Juristene svarer.

Norge og nordmenn i et nøtteskall

Vi har blitt rikere, vi har blitt flere, vi lever lenger og vi er friskere i alderdommen, men samtidig har flere av oss blitt uføre. Dette er noe av det du får vite i publikasjonen «Dette er Norge».

Helsetopp får millionlønn i tre år etter å ha fratrådt

Helse vest betaler 2,4 millioner i årslønn til ekssjefen i tre år etter at han sluttet i fjor.

Analytiker frykter høye strømpriser setter industriarbeidsplassene i fare

Farene ved å bli stadig mer koblet til et ustabilt kraftmarked i Europa begynner å merkes, mener Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse.

Krever at ny regjering fullfører modernisering av forskriften om hjemmekontor

Dagens lovverk krever skriftlig avtale om hjemmekontor. Regnskap Norge mener det er viktig at den påtroppende regjeringen gjennomfører revidering av forskriften.

Nå kan statlige universiteter og høyskoler ta betalt for etter- og videreutdanning

Med mer fleksible regler er håpet til regjeringen at statlige universiteter og høyskoler i større grad vil utvikle og tilby videreutdanninger som kan tas i kombinasjon med jobb.

Juristene svarer

Hva innebærer egentlig en kundeklausul ved et jobbskifte?

Juristene svarer.

Én av ti arbeidstakere er «risikodrikkere»

11 % av norske arbeidstakere er i risikogruppen for å utvikle et alkoholproblem. Bedriftshelsetjenesten kommer derimot på banen først etter at problemet har oppstått.

Microsoft vinner for første gang tittelen som Norges mest attraktive arbeidsgiver

Google har vunnet alle de fem første årene, men nå er det altså Microsoft som unge arbeidstakere i Norge ønsker seg aller mest å jobbe hos, viser en fersk kåring.

Omfattende vold og trusler mot Nav-ansatte

Nav-ansatte utsettes daglig for vold, trusler eller hatytringer. Etter drapet på en Nav-ansatt i Bergen mandag skal Nav nå gjennomgå sikkerheten ved Nav-kontorene.

Korona rammet læringsmiljøet – fagskolestudenter urolige

Seks av ti fagskolestudenter frykter at koronapandemien har gått ut over kvaliteten på utdanningen, viser en undersøkelse.

Derfor bok

«Streik!»– Den norske modellen fyller mange festtaler, men forståelsen av hvordan den ble til er ofte svak

LO-mann og forfatter Jonas Bals har skrevet boka «Streik! En historie om strid, samhold og solidaritet».

DanmarkSeniorer opplever økt diskriminering i arbeidslivet

Nesten én av tre arbeidsledige seniorer i Danmark har opplevd å bli diskriminert på arbeidsmarkedet på grunn av alderen. Slik diskriminering har økt, viser ny rapport.

Tydelig økning i antall unge som melder om uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb

For arbeidstakere i aldersgruppa 17 til 24 år melder 17 prosent fra om at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i 2019, mot 11 prosent i 2016.

Lærere tar lengst pappaperm

Mødre tar mesteparten av foreldrepermisjonen, mens fedres lengde i stor grad følger fedrekvoten. Fedre i undervisningsyrker tar lengst pappaperm, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norge blant landene med lavest kvinneandel i yrkesfag

Under 40 prosent av elevene i yrkesfaglig opplæring i Norge er kvinner. Det plasseres oss blant landene med mest kjønnsdeling i Europa, ifølge en rapport.

Over 20 politikere har brutt informasjonsplikten

Politikere som går fra regjeringen til nye jobber, har plikt til å opplyse om dette til Karantenemda. Ifølge Dagens Næringsliv har over 20 unnlatt å informere.

Fire av fem nordmenn støtter arbeidslinja

Myndighetene bruker både gulrot og pisk for å få flere i jobb og færre på trygd. Fire av fem nordmenn mener begge typer tiltak er nødvendige.

Arbeidsgiverens rykte og bedriftskultur er ikke viktig når yngre skal velge arbeidsgiver

Hver tredje tenåring vekter balanse mellom arbeid og fritid høyest når det gjelder fremtidig ansettelse, viser en ny nordisk undersøkelse.

Retten til å ansette arbeidstakere midlertidig vil bli strammet inn

Arbeiderpartiet har varslet at de vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i løpet av de første 100 dagene med ny regjering.

Juristene svarer

På hvilket grunnlag kan jeg foreta en midlertidig ansettelse?

Juristene svarer.

Håndbok for sosiale entreprenørerSlik skaper du et levebrød av å hjelpe andre

Chris Klemmetvold Sandvik er medforfatter av en ny håndbok for sosiale entreprenører. – Det viktigste er å sette i gang og gjøre noe, ikke bare prate om det, sier han.

Konkurransetilsynet advarer mot ny statlig krisestøtte til flyselskapene

Ved neste økonomiske krise bør ikke staten gå inn for å redde flyselskapene, mener Konkurransetilsynet. Det frykter monopol og økte priser.

Norske bedrifter tror på sterkere vekst til tross for arbeidsmangel

Etter korona og harde innstramminger for næringslivet har norske bedrifter troen på økt etterspørsel framover.

Juristene svarer

Kan jeg få utvidet stillingen min?

Juristene svarer.

Flere ansatte blir presset til å gi koronainformasjon

Flere nordmenn opplever å bli presset til å utgi helseinformasjon på jobb. Fagforeningen NITO varsler brudd på arbeidsmiljøloven: – Dette kan ikke sjefer be om.

Venstresiden kritisk til politisk rekruttering fra PR-bransjen

Partilederne på venstresiden mener det er for tette bånd mellom PR-bransjen og politikken. Flere av dem sier de ikke vil ikke ha PR-folk inn i en ny regjering.

Norwegian-tillitsvalgte motsetter seg sesongarbeid

Tillitsvalgte i Norwegian gir tydelig motstand til konsernsjefens varsel om økt sesongarbeid.

300.000 dansker jobber på nulltimers-kontrakter

Nulltimers-kontrakter har skapt et parallelt marked med hundretusener løsarbeidere, viser en kartlegging fra tankesmia Cevea i Danmark.

Tyskere ønsker fortsatt hjemmekontor etter koronapandemien

Mer enn to tredeler av tyske arbeidstakere som har jobbet fra hjemmekontor under koronapandemien, ønsker å fortsette med det også etter pandemien.

NHO-undersøkelseFærre reiselivsbedrifter har permitterte ansatte

Én av fire reiselivsbedrifter har fortsatt permitterte ansatte, ifølge NHOs medlemsundersøkelse. Men tallet er nå på sitt laveste siden starten av pandemien.

82 oljearbeidere som ble oppsagt, får erstatning

Stena Drilling har inngått forlik i saken der mange mistet jobben på Stena Don som følge av at en Equinor-kontrakt med selskapet ble avsluttet i 2016.

InnovasjonNoen ledere gir slipp på kontrollen, mens andre holder igjen

Daglig leder i Zedge Europe Vemund Lindås mener ledergrupper i større grad må bli komfortable med å ikke ha kontroll på alt.

Frihet under ansvarFår jobbe med egen startup i arbeidstiden

Teodor Heggelund bruker ti arbeidstimer i måneden på å jobbe med sitt eget personlige prosjekt, selv om han er fulltidsansatt i venture selskapet Iterate.

InnovasjonsnøkkelenGir ansatte frihet til å jobbe med sprø ideer

Ledertrioen i Iterate vil helst ikke vite hva ansatte bruker arbeidstiden på når de ikke er ute hos kunder. – Vi vil at det skal boble over med ideer hele tiden, sier styreleder Anders Haugeto.

Fem tips for en vellykket hjemmekontorordning

Tekna-presidenten oppfordrer arbeidstakere til å sikre seg sine rettigheter på hjemmekontoret.

NHO-undersøkelseNorsk næringsliv er ikke friskmeldt, men på bedringens vei

NHOs medlemsundersøkelse viser at norsk næringsliv fortsatt ikke er «friskmeldt», men på bedringens vei etter koronakrisen.

Markant økning i sykefraværet

Det totale sykefraværet i Norge økte med 7,3 prosent i 2. kvartal i året. Det egenmeldte fraværet økte med hele 28,3 prosent.

Reglene for koronapermitterte blir forlenget til 1. november

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil forlenge koronareglene for permitterte til 1. november etter et møte med partene i arbeidslivet.

Juristene svarer

Når må man etablere eget verneombud på arbeidsplassen?

Juristene svarer.

Usikker stortingsfremtid for partiledere og statsråder

To partiledere, tre statsråder og en rekke prominente politikere er blant dem som vil bite negler på valgkvelden. Stortingsplassene deres er langt fra trygge.

LO og Virke forbereder seg på skjebnemøte om permitteringsreglene

Onsdag tropper partene nok en gang opp på arbeidsministerens kontor for å finne en løsning for de 80.000 som kan få kutt i dagpengene fra 1. oktober.

RapportMangel på erfaring er største utfordring for å få seg jobb

Mangel på erfaring er det største hinderet for å få seg jobb i dag, viser en ny undersøkelse. Like etter kommer mangel på nettverk og kontakter.

Sveinung Rotevatn fikk gratis stortingsleilighet mens han var registrert på gutterommet

Venstres Sveinung Rotevatn fikk fra 2013 til 2017 pendlerleilighet på statens regning mens han var folkeregistrert på gutterommet i Eid.

Ostehøvelkutt i staten bremser inkluderingsdugnaden

Statlige etater har ikke har nådd målet for regjeringens inkluderingsdugnad. Stort arbeidspress og ostehøvelkuttene i ABE-reformen er noe av forklaringen, ifølge ny rapport.

Flere må tilbakebetale etterlønn fra Stortinget

Minst fem tidligere stortingsrepresentanter må tilbakebetale etterlønn de fikk fra Stortinget etter at de gikk av etter forrige stortingsvalg.

Juristene svarer

Kan jeg få overtidsbetaling som leder?

Juristene svarer.

Nesten alle mener korrupsjon er svært utbredt i næringslivet

Én av fem mener korrupsjon er et stort problem hos myndighetene, mens hele 95 prosent tror «noen» eller «de fleste» bedriftsledere er involvert i korrupsjon.

UndersøkelseHalvparten vet ikke om eposten er hacket

– Når ikke engang proffene har full kontroll, kan vi ikke forvente at vanlige folk skal ha det heller, sier forskningssjef Kai Roer.

SverigeÉn av tre opplevde helseplager knyttet til jobben i fjor

Flere enn før rapporterer om helseplager som har sammenheng med forhold på jobben, viser en svensk undersøkelse. Kvinner er særlig utsatt.

Disse koronareglene gjelder ut septemberSlutt på sykefravær ved karantene

Hvis de spesielle sykefraværsreglene som er innført under koronapandemien ikke blir forlenget, er vi tilbake til normale regler fra 1. oktober.

LO advarer mot foreslåtte uførekutt

To av ti som er helt uføre, jobber litt i tillegg til trygdeutbetalingene. Regjeringen vil gi majoriteten mindre trygd. LO mener forslaget vil slå negativt ut.

Ekspolitiker drev eget selskap mens han mottok etterlønn fra Stortinget

Samtidig med at han drev eget rådgivningsselskap, skal avgått stortingsrepresentant fra Frp, Jan Arild Ellingsen, ha mottatt etterlønn fra Stortinget.

220 ansatte i kultursektoren ut i streik – forestillinger utgår

Til sammen 220 ansatte innen opera, teater og orkester i Oslo, Bergen og Stavanger tas ut i streik etter at det ikke ble enighet i meklingen.

Du får det bedre med deg selv hvis du griper inn når en kollega blir mobbet

Juristene svarer

Kan jeg få innsyn i arbeidstakers e-post uten å varsle vedkommende?

Juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse