Annonse

Arbeidsliv

Knapt én av to kvoteflyktninger er i jobb

Under halvparten av kvoteflyktningene i Norge er i jobb, og nesten én av to har vedvarende lavinntekt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Juristene svarer

Hvordan skal jeg varsle om kritikkverdige forhold?

Juristene svarer.

LuftkvalitetØkt bruk av hjemmekontor bidrar negativt

Vedfyring er mye verre for luftkvaliteten enn både biltrafikk og oljefyring, mener Norsk institutt for luftforskning.

Dette må bedrifter passe seg for i 2021

Disse digitale truslene mener sikkerhetseksperter at vi kommer til å se mer av til neste år.

Unngå disse fem fellene for ikke å bli utbrent

Det er mange årsaker til at folk blir utbrent på jobb. Noen er utenfor vår kontroll, mens ande kan vi motvirke så lenge vi vet om dem.

Nav og Ikea skal samarbeide om å få innvandrere i jobb

I forrige uke undertegnet Nav og Ikea en avtale om et nasjonalt løft for å få flere flyktninger og innvandrere ut i lønnet arbeid.

Høyt utdannede vil fortsette med hjemmekontor

64 prosent av høyt utdannede ønsker å jobbe hjemmefra også etter koronapandemien, ifølge en undersøkelse.

Arbeidslivets parter advarer mot forslag til pensjonsforlik

Samtlige hovedorganisasjoner i arbeidslivet advarer mot Frp og SVs forslag om å la Pensjonistforbundet slippe inn i Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Transportarbeidere får ikke gått på do i arbeidstiden

71 prosent av langtransportsjåførene opplever stengte toaletter langs veien.

Norwegian håper konkursbeskyttelse i Irland skal være redningen

Norwegian håper en konkursbeskyttelse av irske datterselskaper skal redde selskapet. – Men det finnes ingen garantier, innrømmer konsernsjef Jacob Schram.

SV vil gi automatisk oppstartsstøtte til bedrifter på bygda

SV mener Norge ikke utnytter mulighetene EØS-avtalen gir for støtte til små og mellomstore bedrifter i distriktene.

Solberg presset på feriepenger for permitterte

Venstresiden mener regjeringen må gjeninnføre feriepenger på dagpenger nå som svært mange er permittert under koronakrisen.

– Arbeid er mulig, uansett diagnose

Med riktig og tett oppfølging kan mange med alvorlige psykiske lidelser komme i arbeid og bli stående i jobb. Det viser erfaringer fra tiltak der behandling kombineres med hjelp til å komme ut i arbeidslivet.

Dette øker produktiviteten til ansatte på hjemmekontor

En ny undersøkelse viser at bedrifter og organisasjoner har evne til raskt å tilpasse seg en verden med mer fjernarbeid.

Juristene svarer

Kan vi hindre at ansatte tar med seg kunder når de slutter?

Juristene svarer.

En ny arbeidssøker hvert minutt

Arbeidsledigheten øker. Den siste uka har Nav i gjennomsnitt registrert en ny arbeidssøker i minuttet.

Betydelig færre østeuropeere kommer til Norge for å jobbe

Det siste året har det vært en dramatisk nedgang i antall arbeidstakere fra Polen og Estland som jobber som innleid arbeidskraft i byggebransjen i Norge, viser ferske tall.

Nesten 50.000 nye alderspensjonister siden januar

Flere har tatt ut alderspensjon i år enn i fjor, men koronapandemien har hatt lite å si for økningen.

Juristene svarer

Er vi nødt til å gi en redegjørelse for konkurranseklausuler til våre ansatte?

Juristene svarer.

Norgesgruppen deler ut 150 millioner i «koronabonus»

Ansatte i Norgesgruppen som har jobbet under koronapandemien får utbetalt 10.000 kroner ekstra.

Ansatte i flere sammenslåtte kommuner får igjen betalt matpause

Storkommunene Ålesund, Orkland og Heim må betale tilbake ansatte etter dom om spisepauser i Arbeidsretten.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn blir større med alderen

Det er store forskjeller i lønnsgapet mellom menn og kvinner, og generelt er det slik at jo yngre man er, jo mindre er gapet.

Høyre frykter pensjonistene kan tape mer med Frp og SVs pensjonsforlik

Høyre mener pensjonistene risikere å tape mer i pensjon med Frp og SVs modell og frykter en økt pensjonsregning til de unge.

Mange UD-ansatte vegrer seg for å jobbe i utlandet

UD-ansatte i Oslo nøler med å søke jobber ute, fordi lønnen er for dårlig og partnere taper for mye på karriereavbrudd.

Nav-sjef– Lykkes ikke med psykisk syke uten jobb

To av tre unge som mottar arbeidsavklaringspenger har lettere psykiske lidelser. Samarbeidet mellom Nav og helsetjenesten må bli bedre, dersom man skal få disse i jobb, mener Nav-sjefen.

Lånegarantiordningen forlenges til sommeren

Garantiordningen for lån til bedrifter forlenges til 30. juni 2021, og det åpnes for at garanterte lån kan ha løpetid på inntil seks år.

Ap og LO krever oppsigelsesforbud for bedrifter som mottar krisehjelp

Bedrifter som mottar statlig koronastøtte, må få forbud mot å si opp ansatte og å utbetale utbytter og bonuser, krever Arbeiderpartiet og LO.

NHO frykter eksplosjon i permitteringer

Så mange som 20.000 nordmenn kan bli permittert i løpet av de nærmeste dagene på grunn av de nye koronatiltakene. Det frykter NHO.

PensjonskontoHvem sikrer den beste pensjonsavtalen når kjøttvekta rår?

Med pensjonskonto tar arbeidslivet opp kampen med den mektige pensjonsbransjen. Nå venter alle i spenning på hvem som har forhandlet frem de beste avtalene.

LO er ­bekymret, NHO ­positive

Både LO og NHO har lest IFS-rapporten om vikar­bransjen og midlertidighet. Men de leser den svært ulikt.

Juristene svarer

Har jeg rett til pensjon som midlertidig ansatt?

Juristene svarer.

Kontorfellesskap kan styrke kompetansen på bygda

Coworking i rurale områder kan betyr mindre pendling for ansatte og gjøre arbeidsgivere mer attraktive, mener forsker Mina Di Marino.

Næringslivet forstår ikke hvorfor de får mindre i koronastøtte nå

I mars fikk koronarammede bedrifter dekket mer av sine faste kostnader enn hva regjeringen legger opp til i sin nye tiltakspakke. Ikke godt nok, mener næringslivet.

Juristene svarer

Dekkes utlegg av statens lønnsgarantiordning hvis arbeids­giver går konkurs?

Juristene svarer.

Kraftig nedgang i etterspørselen etter innleid arbeidskraft etter innstramminger i 2019

Innstramminger i loven og og covid-19 har ført til en kraftig nedgang i etterspørselen etter innleide håndverkere. Adecco frykter at utenlandske entreprenører vil erstatte de norske.

Ansatt som ny Group COO i Linas Matkasse Group

Vibeke Amundsen er ansatt som ny Chief Operating Officer (COO) i Linas Matkasse Group. Fra og med januar 2021 vil hun være en del av gruppens nordiske lederteam.

Én av ti innvandrere er arbeidsledig

Arbeidsledigheten blant innvandrere er tre ganger så høy som ledigheten i resten av befolkningen, viser nye tall.

NHO-økonomHjemmekontor er kommet for å bli

Halvparten av alle jobber kan gjøres hjemmefra, og hjemmekontor og digitale møter vil bli vanlig i framtiden, mener NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Ap vil styrke Arbeidstilsynet i alternativt budsjett

Arbeiderpartiet setter i alt av 161 millioner i partiets alternative budsjett til tiltak innen arbeidslivet. Mest går til styrking av Arbeidstilsynet.

Friske arbeidstakere sparer staten for milliarder

Bedre helse blant nordmenn har sørget for at utgiftene til sykepenger er redusert med 7 milliarder kroner siden 2009.

Antall arbeidssøkere øker for første gang siden april

Tirsdag 10. november var det registrert 188.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 2.600 flere enn forrige uke.

Nytt krisetiltakNybø setter av 5 milliarder kroner til støtteordning for bedrifter

Næringsminister Iselin Nybø (V) etablerer en ny og bred kompensasjonsordning som skal hjelpe norsk næringsliv gjennom nok en tung fase av koronapandemien.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge forskuttering av jobbreiser?

Juristene svarer.

Arbeidstilsynet bryter arbeidsmiljøloven

I 2018 brøt Arbeidstilsynet arbeidsmiljøloven 144 ganger. I 2018, 2019 og så langt i år har tilsynet fått 817 varsler om mulige brudd hos dem selv.

Frykt for at useriøse aktører vil bryte regler om innreisekarantene

Nye, strenge karanteneregler for utenlandske arbeidstakere har trådt i kraft. Men det er høyst uklart hvordan brudd skal bli oppdaget.

Flere er vikarer i årevis

Siden EU-utvidelsen til Øst-Europa i 2004 har bemanningsbransjen utgjort en større og større del av arbeidsstyrken i bygg- og anleggsbransjen i Norge, viser ny IFS-rapport.

Arbeidsgivere må ut med 1.500 kroner døgnet for karantenehotell

Egenandelen til personer som må i karantene på karantenehotell, blir 500 kroner for privatpersoner og 1.500 kroner for arbeidsgivere.

Arbeidstakere kan samle pensjonen på et sted

Fra neste år blir det slutt på at arbeidsgiver tar tilbake innbetalt pensjon hvis du slutter i løpet av det første året, den såkalte 12-månedersregelen.

Utdanner seg inn i arbeidsledighet

Flere tar bachelor- og masterutdanning, men det er ikke sikkert at alle får en jobb som krever det, viser tall fra SSB.

Norwegian får nei fra regjeringen om ekstra støtte– En knyttneve i magen

Regjeringen vil utvide og forsterke tiltakene til flyselskapene, men Norwegian får ikke ekstra støtte. – Som en skikkelig knyttneve i magen, svarer selskapet.

Politiet erstatter konsulenter med faste stillinger

I alt 45 konsulentårsverk i politiet erstattes med faste stillinger. Med dette grepet håper etaten å spare inntil 40 millioner kroner i 2021.

Mangel på ansatte kan bli et problem for sykehusene

Flere alvorlig syke koronapasienter vil trenge intensivbehandling. Det fører til økt arbeidsbelastning for sykepleierne, som nå vil ha høyere lønn.

Nye Nav-tall viser langsom bedring på arbeidsmarkedet

Ledigheten er mer enn halvert siden slutten av mars, men Nav venter at det vil ta mer enn to år før arbeidsledigheten er tilbake på nivået før krisen.

Demonstrasjon mot Wizz Air på norske flyplasser

Ansatte i norske flyselskaper markerte torsdag sin motstand mot lavprisselskapet Wizz Air som starter daglige flygninger innenlands i Norge.

Disse yrkesgruppene har høyere forekomst av covid-19

I yrkesgrupper som har hyppig kontakt med andre mennesker, har det vært mer covid-19 enn i andre yrkesgrupper.

Juristene svarer

Må ansatte informeres når en ny stilling i bedriften utlyses?

Juristene svarer.

Bergen– Norske bedrifter presser polakker til å jobbe

Importsmitten til Bergen øker, og polske arbeidere står for det største bidraget. Nå hevder polakker at mange av dem blir presset til å droppe karantenen.

RiksrevisjonenNavs attføringstilskudd brukes feil

Nav får kraftig kritikk for å ha lite kontroll på pengene som går til arbeidsmarkedstiltak. Opptjente verdier kommer ikke attføringstiltakene og deltakerne til gode, fastslår Riksrevisjonen.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til si meg opp på grunn av sykdomsfraværet?

Juristene svarer.

Legeoppgjøret kan havne i rettssalen

Selv om legestreiken søndag ble avblåst etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd, kan striden ende i Arbeidsretten.

Annonse
Annonse
Annonse