Annonse

Arbeidsliv

Arbeidsledigheten går ned

Det er nå 355.400 helt eller delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 12,6 prosent av arbeidsstyrken og er 65.600 færre fra april.

Ny administrerende direktør i Maarud

Etter 11 år i Maarud AS har administrerende direktør Chris Samways meddelt at han forlater selskapet til høsten. Fra 1. juli utnevnes Jon Kvam Kittilsen til ny administrerende direktør i Maarud.

Hver femte sykehuslege vil slutte i jobben

En fersk undersøkelse viser at mange sykehusleger har bestemt seg for å slutte i sin nåværende jobb. Gode ledere minsker faren for at de gjør det.

Lederskifte i Agra og Mills

Etter 42 år i sjefsstolen i Agra takker Knut G. Heje av. Nå overtar Mills-sjef Knut K. Heje konsernledelsen.

Holden-utvalg foreslår lønnstilskudd

De var nødvendige, men utvalget ser negative sider ved samtlige økonomiske krisetiltak.

Permitterings-iver bremser kompetanseutvikling

I stedet for å bruke ledig kapasitet under koronakrisen til å «gi gass» og løfte kompetansen i virksomhetene, hindrer den utstrakte bruken av permitteringer kompetanseutvikling.

Koronakrisen gjør at bedriftene endrer forretningsmodell

Kraftig fall i etterspørsel og omsetning gjør at bedriftslederne nå må ta grep for å redde bedriftene sine.

Dagpenger kan drøye til slutten av juli

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier Nav ikke regner med å være à jour med utbetaling av dagpenger før i slutten av juli.

Juristene svarer

Kan sjefen måle temperaturen på ansatte når de kommer på jobb?

Juristene svarer.

Ny toppsjef i Diplom-Is

Martin Kjekshus (bildet) blir ny administrerende direktør i Diplom-Is AS. Han starter i stillingen 1. september.

Juristene svarer

Kan vi si opp avtalen med konsulentene når oppdraget forsvant i koronatiltak?

Juristene svarer.

Én av fire som jobber med koronapasienter, har symptomer på posttraumatisk stress

26 prosent av dem som har jobbet med koronapasienter under pandemien, svarer at de har hatt symptomer på posttraumatisk stress.

3 nøkkelegenskaper for å gjøre suksess på jobb

Facebook vil innføre permanent hjemmekontor

Mark Zuckerberg kaster seg på bølgen av teknologiselskaper som har lovet sine ansatte at de kan bli værende på hjemmekontoret etter koronakrisen.

Går fra Rema 1000 til Specsavers

Etter 18 år i Reitangruppen går May Britt Østby (49) til optikergiganten Specsavers.

Kraftig reduserte forventninger til lønnsveksten

Både bedriftene og de ansatte venter nå en betydelig svakere lønnsvekst enn ved inngangen til året. Du vil få mindre å rutte med hvis forventningene slår til.

Juristene svarer

Jeg skal tilbake på jobb – hva kan jeg forvente?

Juristene svarer.

NHOStaten bør bidra når bedrifter ansetter permitterte

NHO foreslår at staten gir et tilskudd på rundt 56 prosent av tidligere lønn til bedrifter som ansetter permitterte fra konkurrerende bedrifter.

Lønnskompensasjon fra Nav klar i juni

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at ordningen som skal sikre permitterte full lønn i 20 dager skal være på plass i første halvdel av juni.

LO med lovforslag som nekter bedrifter å røre ansattes feriepenger

LO har sendt et lovforslag til regjeringen som skal sikre at folks feriepenger skal skilles fra bedriftenes økonomi.

Mindre aktiv fra hjemmekontoretBruk sykkel og bidra til smittedugnad

– Hvis man har hjemmekontor, eller er permittert oppfordrer vi til å bruke sykkel på andre transportetapper som å hente i barnehagen, kjøpe mat eller hente på posten, sier prosjektleder.

Nav har fått 295 tips om permitteringsjuks under koronapandemien

Nav har fått inn nesten 300 tips om virksomheter og personer som kan ha jukset med permitteringsordningen. De fleste tipsene gjelder virksomheter.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver begrense dekningen av synstest og databriller til ansatte?

Juristene svarer.

Sykepleierforbundet utelukker ikke streik

Sykepleierforbundet vil si nei til et null- eller minusoppgjør under årets lønnsforhandlinger. De utelukker ikke at det kan bli aktuelt med streik.

Karrieresteg

Geir A. Mo har blitt president i Kongelig Norsk Automobilklub

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, overtok denne uken som president i Norges største bilorganisasjon.

Flere går av med pensjon etter koronautbruddet

Det har ikke blitt flere nye alderspensjonister i noen måned de siste fire årene enn det ble i april i år. Nav setter økningen i sammenheng med koronautbruddet.

Lanserer delingsdugnad for permitterte og arbeidsledige

Telenor, DNB, Posten og NorgesGruppen går sammen med NHO om å gjøre utvalgte deler av sine digitale opplæringsressurser tilgjengelig for arbeidsløse.

Juristene svarer

Hva skjer med mitt medlemskap i bedriftens pensjonsordning mens jeg er permittert?

Juristene svarer.

Permitteringsordningen foreslått forlenget

Regjeringen foreslår at permitteringsperioden utvides fra 26 uker og ut oktober. Samtidig vil de utvide perioden med arbeidsavklaringspenger tilsvarende.

Juristene svarer

Vil jeg fortsatt opparbeide meg ansiennitet i AFP-ordningen mens jeg er permittert?

Juristene svarer.

Kompensasjonsordningen– Virksomheter som jukser kan bli straffeforfulgt

– Hvis virksomheten har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger enten forsettlig eller grovt uaktsomt, kan det bli tiltale etter straffeloven, sier skattedirektøren.

Juristene svarer

Har jeg mulighet til å gå av med AFP selv om jeg bytter stilling?

Juristene svarer.

UndersøkelseStrenge smittevernstiltak hindrer bedrifter å drive lønnsomt

Fire av ti Virke-medlemmer sier at de er klare til å trappe opp aktiviteten. De blir derimot holdt tilbake av at kunder som ikke har gjenopptatt normal aktivitet.

KåringDisse arbeidsgiverne vil ferske arbeidstakere helst jobbe for

Sjekk ut hvilke selskaper i de ulike bransjene nyutdannede drømmer om å jobbe for.

Tre grunner til å ikke bruke jobb-eposten til private formål

Skjønner du ikke poenget med å ha flere enn en epostkonto? Da må du lese videre.

UndersøkelseArbeidsgivere varsler ikke ansatte godt nok under kriser

Norske arbeidstakere ønsker mer informasjon fra arbeidsgivere for å skape «orden i kaoset» når krisen inntreffer.

OsloMetVil la kvinner komme tilbake på jobb før menn

Rektor Curt Rice frykter for kvinners karriere dersom de må ha hjemmekontor for lenge.

YS frykter arbeidsgivere permitterer ansatte for å sikre seg krisestøtte

Nå krever organisasjonen endring av kontantstøtteordningen slik at bedrifter ikke belønnes for å ha lavere omsetning, aktivitet og sysselsetting enn det markedssituasjonen tilsier.

Juristene svarer

Hvilken oppsigelsestid gjelder for den ansatte i prøvetid der årsaken til oppsigelse er nedbemanning?

Juristene svarer.

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen slutter i Nortura

Eskil Pedersen gir seg som assisterende kommunikasjonsdirektør i landbrukssamvirket Nortura. Nå blir han kommunikasjonsdirektør for banken Santander i Norden.

MøterKun 1 av 10 mener digitale løsninger på hjemmekontoret er bedre enn å komme inn på jobben

4 av 10 er blitt mindre produktive. Det viser Fafo-undersøkelse.

Ny kriserapportHalvparten av den globale arbeidsstyrken står i fare for å miste levebrødet

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) forventer at 305 millioner jobber kan gå tapt som følge av koronakrisen.

Juristene svarer

Kan ansatte få forskudd på dagpenger fra Nav?

Juristene svarer.

Verken eldre eller innvandrere har skylden for at færre er i jobb

Økt innvandring og flere eldre kan ikke forklare hvorfor sysselsettingen i Norge har gått ned siden tusenårsskiftet.

Regjeringen vurderer å forlenge romslige permitteringsordninger

Endringene i permitteringsreglene kan bli forlenget og permitteringsperioden utvidet. Det varsler arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver velge fritt når permitterte ansatte hentes tilbake?

Juristene svarer.

Unge, ensomme menn trives minst på hjemmekontor

Småbarnsforeldrene synes arbeidssituasjonen er svært krevende, men trives ganske godt på hjemmekontoret likevel. Unge mennesker under 30 som bor alene, skårer lavest på trivsel.

Juristene svarer

Prøvetidsansattes oppsigelsestid ved nedbemanning

Juristene svarer.

Slik bør kontoret gradvis gjenåpnes

Alle ansatte som vender tilbake til kontoret etter å ha jobbet hjemme, skal settes inn i nye smittevernsrutiner, råder NHO i en ny veileder.

Juristene svarer

Hva innebærer de nye reglene for beregningen av lønnskompensasjonen fra Nav?

Juristene svarer.

Helsesekretærer frykter permitteringer ved fastlegekontorer

Hvor er «krisepakkene» til fastlegevirksomhetene? spør helsesekretær og kontorleder Dragnimira Johnsen ved Ris Legesenter.

SAS skal kutte inntil 5.000 ansatte – 1.300 i Norge

SAS varsler at selskapet vil kutte inntil 5.000 ansatte som følge av at det trolig vil ta flere år å komme tilbake til normal drift etter koronapandemien.

Norwegian ser ikke for seg normal drift før i 2022

Norwegian har presentert detaljene for en redningsplan. I informasjonen til obligasjonsholderne heter det at selskapet først ser for seg normalt drift i 2022.

Juristene svarer

Hvordan beregnes perioden arbeidsgiver må betale lønn ved delvis permittering?

Juristene svarer.

Industrien frykter tapte jobber uten utlendinger på plass

Hvis ikke tusener av utenlandske arbeidere snart kan vende tilbake til Norge, frykter industrien at også nordmenn mister jobben i verfts- og offshoreindustrien.

Undersøkelse blant 1 milliard menneskerEnorm økning i netthandelen

Verdens nettbutikker har økt inntektene med 20 prosent i første kvartal av 2020. I Norden opplever netthandelen enda kraftigere inntektsvekst, på hele 27 prosent. Det er mat- og basisvarer folk netthandler mest under koronakrisen.

Nordmenn dresser ned på hjemmekontoret1 av 3 stiller i joggebukse på jobb

45 prosent påpeker at de er kledd i litt mer fritidsaktig antrekk enn til vanlig. Og i tillegg er det 31 prosent som synes «det holder med joggebukse og t-skjorte eller lignende».

Smitte på øyeavdelingen– Ga en forsmak på reaksjonene vi hadde i vente

Mange ansatte kjente på frykten og uvissheten da Oslo Universitetssykehus fikk sitt første koronautbrudd på øyeavdelingen i slutten av februar. – Vi måtte passe på at denne holdningen ikke festet seg, sier leder for krisestaben.

Helsepersonell i frontlinjenNoen opplever stigma og kollegaer som trekker seg unna

HR-direktør ved Diakonhjemmet Sykehus Therese Bjor Rønningen var overrasket av å høre at noen av deres ansatte følte seg «stigmatiserte» da de returnerte til arbeidsplassen etter å ha vært i karantene.

Sykepleiere opplever å ha «sviktet»

Smitterisiko, karantene og et enormt arbeidspress har vært hverdagen for norske helsearbeidere i snart to måneder. Nå kjenner flere på den psykiske belastingen koronakrisen har medført.

Annonse
Annonse
Annonse