Annonse

Arbeidsliv

Juristene svarer

Er det mulig å få fritak for nattarbeid på grunn av helseproblemer?

Juristene svarer.

Arbeidsgivere skal få støtte til å gi unge sommerjobb

Arbeidsgivere som vil tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan nå få støtte fra Nav. Den nye tilskuddsordningen trer i kraft 1. juni.

Tilbake på kontoretTorsdag har blitt den nye mandagen

Torsdag har blitt en spesielt populær dag for ansatte i Salesforce, og ser ut til å erstatte mandag som den dagen flest ansatte ønsker å jobbe på kontoret.

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen til ut oktober

– Usikkerheten er fortsatt stor, og de små og store jobbskapere våre trenger forutsigbarhet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Røe Isaksen om permitteringskutt– Myk overgang

Fra 1. juli vil regjeringen halvere permitteringslengden fra 52 til 26 uker. – En smidig løsning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ny trendSvindlere lurer håpfulle jobbsøkere for så å tømme bankkontoen deres

«Vi vil gjerne snakke med deg. Kan du komme på intervju? Bekreft jobbintervjuet ved å klikke på lenken her». Får du denne meldingen, bør du være på vakt.

Lønnsstøtteordningen forlenges

Lønnsstøtten til bedrifter som tar tilbake permitterte, forlenges med to måneder.

Røe Isaksen frykter at langtidsledigheten biter seg fast

33.600 personer var langtidsledige ved utgangen av mars. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frykter at de skal falle utenfor for godt.

Revidert budsjettFlere tilrettelagte arbeidsplasser

I revidert nasjonalbudsjett foreslås ytterligere 300 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Samtidig går regjeringspartiene til valg med løfte om flere.

Nordisk undersøkelse Nordmenn og dansker sliter mest med helsa på hjemmekontoret

– Undersøkelsen viser at mer hjemmearbeid har gått på bekostning av helse, vekt og ergonomi, sier daglig leder i Vertikal Helse, Kristine Sandvik.

Disse arbeidsgiverne er mest attraktive for studentene

Norges universitetsstudenter får hvert år sitt ord der arbeidsgivere er mest attraktive i Universums årlige Student Survey.

Nasjonal reiselivsstrategiVil skape 43.000 flere jobber de neste ti årene

Innovasjon Norge har overrekt en ny reiselivsstrategi som har som mål å bidra til tusenvis av nye jobber og halvere klimautslippene i reiselivet.

KontorarbeidereForskjellsbehandlingen vil bli mer synlig etter pandemien

En HR-Norge undersøkelser viser at 94 prosent av virksomheter vil tilby hjemmekontor i større grad enn tidligere etter pandemien.

Fire av fem statlige virksomheter sier pandemien ga økt digitalisering

80 prosent av kommunene og de statlige virksomhetene opplyser at koronapandemien har ført til økt digitaliseringstakt.

Vanskelig arbeidsmiljø for mange kvinnelige prester

En av tre kvinnelige prester forteller i en ny undersøkelse at de har opplevd uønskede hendelser knyttet til sitt kjønn og yrket.

Fortsatt høy ledighet innen reiseliv og transport

Tallet på arbeidssøkere har gått noe ned siste uke, men mer enn hver tiende arbeidstaker innen reiseliv og transport er registrert som helt arbeidsledig hos Nav.

VirksomheterFærre vil ansette sommervikarer

Virkes medlemsundersøkelse for april viser at 15 prosent av virksomhetene vil ansette færre sommervikarer sammenlignet med et normalår.

Juristene svarer

Hva kan man få vite om en arbeidssøkers helse?

Juristene svarer.

Støre sier Ap vil redde AFP-ordningen

LO og NHO har blitt enige om en felles utredning om en reformert AFP-ordning. Ap-leder Jonas Gahr Støre lover at en rødgrønn regjering vil ta regningen.

RapportIngen universiteter er fornøyde med arbeidet for etnisk mangfold

En fersk kartlegging viser at det er store forskjeller mellom forskningsinstitutter når det gjelder arbeidet med likestilling. Mangel på ressurser er en av de store utfordringene.

Flere flyktninger i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

To at tre er i arbeid etter å ha gjennomgått det obligatoriske introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.

Juristene svarer

Stilles det noen krav til hvordan man utarbeider en turnusplan?

Juristene svarer.

Ny studie– Gir håp til at flere kan samles

En ny studie understreker viktigheten av riktig bruk av munnbind - noe som kan gjøre det mulig for flere elever, ansatte og eldre på sykehjem å samles uten fare for smitte.

Stami– Kombinasjon av hjemmekontor og åpne kontorlokaler kan føre til lavere tilhørighet

Mange har spådd at det vil bli jobbet mer hjemmefra også etter pandemien. Sitter du vanligvis i et aktivitetsbasert kontorlandskap, advarer forskningsdirektør Stein Knardahl om konsekvensene om lavere tilhørighet til arbeidsplassen.

Europeiske ledighetstallTrøndelag og Nord-Norge best i Norden

Trøndelag og Nord-Norge er blant regionene i Europa med lavest arbeidsledighet i pandemiåret 2020.

40 millioner i revidert nasjonalbudsjett til opplæring av norske sesongarbeidere

Regjeringen setter av 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til bønder i grøntnæringen som setter nordmenn i arbeid i minst tre uker i sommer.

Nordland-kommune lokker lærere med bonuser på inntil 90.000 kroner

Alstahaug kommune i Nordland tilbyr nye lærere opp til 90.000 kroner for å ta jobb hos dem.

Regjeringen skroter arbeidsgiverperiode to

Regjeringen dropper eget forslag om arbeidsgiverperiode to i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

NHO– Avtale ­mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ­fungerer ikke godt i en pandemi

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO. Her svarer hun på spørsmål om de foreslåtte endringene i forskriften om bruk av hjemmekontor.

– Hvem skal betale for utstyret på hjemme­kontoret?

Opposisjon, fagfolk og fagforeninger savner konkrete svar i regjeringens forslag til ny forskrift om hjemmekontor. – Regjeringens forslag er for puslete, sier Kari Sollien i Akademikerne.

Endrer kompensasjonsordningenMer til de små og mindre til de store bedriftene

Flere kostnader skal dekkes i kompensasjonsordningen, noe som vil øke støtten for de aller fleste små- og mellomstore bedrifter.

Regjeringen med millionløft til fagskolene

De 54,5 millioner kronene som deles ut over hele landet skal brukes til å utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digitale læremidler.

Brudd i statsoppgjøret – lønnsoppgjøret går til mekling

Lønnsoppgjøret mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat går til mekling hos Riksmekleren etter at det ble brudd i forhandlingene torsdag.

Trenger du å søke om lønnsstøtte?

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

Vil børste støv av nesten utbrukt ordning for å redusere det høye sykefraværet

Sysselsettingsutvalget foreslår å børste støv av ordningen med friskmelding til arbeidsformidling, samtidig som den friskes litt opp.

KrF-kvinnene vil ha omsorgsdager for pårørende

Bedring av situasjonen for pårørende står på dagsordenen på Kristelig Folkepartis landsmøte.

1. mai skal feires, men uten arbeiderne i gatene

For andre gang feires 1. mai uten markeringene med tog og røde faner i gatene rundt om i landet.

– Det nye arbeidslivet kan utfordre partssamarbeidet

Andre nestleder i LO, Roger Heimli, frykter nye selskapsstrukturer kan gå på bekostning av ansattes rett til medbestemmelse på arbeidsplassen.

Lederverktøy

Slik får du kundeopplevelsen inn i bedriftskulturen

Å få kundeopplevelsen inn i bedriftskulturen, og jobbe som en samlet organisasjon mot målene, er en utfordring mange bedrifter opplever i dag.

Cisco Norge topper «Great Place to Work»-kåring – med alle ansatte på hjemmekontor

Cisco topper listen i Norge, og går samtidig til topps i den internasjonale kåringen. Ledelsen ser på tillit og fleksibilitet som et konkurransefortrinn.

Juristene svarer

Har jeg fortrinnsrett på en stilling etter har jeg ble sagt opp på grunn av nedbemanning?

Juristene svarer.

Overraskende funn i stort forsøkSuksessmetode ga ikke flere fotfeste i arbeidslivet

Supported Employment har ry for å være en overlegen metode for å få folk i jobb, men i et stort forsøk var resultatene omtrent like gode for dem som fikk vanlig oppfølging fra Nav.

Eldre lærere i Oslos skoler får ekstra lønnspåslag for å stå i jobben ett ekstra år

Utdanningsetaten i Oslo tilbyr lærere over 62 år 24.100 kroner ekstra for å fortsette i jobben også gjennom det neste skoleåret.

Sov mer under pandemien

De som hadde jobbet hjemme under pandemien sov i gjennomsnitt en drøy halvtime lenger per natt, ifølge svensk studie.

Fafo-rapportNorsk ledelse er blitt mer toppstyrt og byråkratisk

En fersk rapport viser at tillitsvalgte, verneombud og mellomledere mener at ledelsen i norske virksomheter er blitt mer toppstyrt og byråkratisk i løpet av de siste to til tre årene.

Doblet ledighet for utsatte arbeidssøkere

Utsatte grupper er spesielt hardt rammet av arbeidsledighet etter koronautbruddet. Nav frykter økt utenforskap.

Juristene svarer

Er det mulig for meg å få hel eller delvis permisjon fra min nåværende jobb mens jeg utdanner meg videre?

Juristene svarer.

Fire av ti dagpengemottakere fikk økt lønnsinntekt i fjor

Antall dagpengemottakere føyk til værs fjor. Mange var også i arbeid deler av året, og fire av ti dagpengemottakere hadde like høy eller høyere lønnsinntekt i 2020 sammenlignet med året før.

Dette er Oslo-næringens krav til Raymond Johansen

Bransjeorganisasjonen Virke forventer at Raymond Johansen kommer med en plan for gjenåpningen av hovedstaden. De får støtte fra Oslo-bedrifter.

Asheim vil åpne for mer egenbetaling ved videreutdanning

Personer som har to års arbeidserfaring eller mer, kan i framtiden i større grad måtte betale for videreutdanning på statlige universiteter og høyskoler.

Krass kritikk mot Venstre-vedtak om sykelønnskutt

Reaksjonene er sterke på at Venstre har vedtatt å jobbe for kutt i sykelønna. Erfaringer fra Sverige tyder på at redusert sykelønn kan øke faren for smitte på arbeidsplassen.

Statsansatte krever økning i reallønna

Reallønnsvekst og opprettholdelse av kjøpekraft. Det er blant kravene fagforbundene legger på bordet når lønnsoppgjøret i staten starter mandag.

Derfor bok

Sosiolog– Streik er ikke noe negativt som rammer folk

Sosiolog Isak Lekve ved Universitetet i Bergen har lenge vært frustrert over en viss skjevhet i norsk offentlighet knyttet til temaene streik og den norske modellen, og mener mye av det som skriver har behov for å bli utfordret. Det har han nå gjort.

Regjeringen legger frem forslag til ny forskrift for bruk av hjemmekontor

AkademikerneAdvarer mot å bruke resultatet i frontfaget som fasit

Akademikerne krever reallønnsvekst når lønnsoppgjøret i Oslo kommune starter fredag.

Byggenæringen etterlyser mer mangfoldSkanska ansetter inkluderings-leder

Samtidig som byggeindustrien ønsker å speile befolkningen, ansetter Skanska Norge Gry Walstad som leder for arbeidet med inkludering og mangfold.

Færre fullførte masterutdanninger i 2020

Mens det i 2019 ble avlagt 14.800 masterutdanninger, ble det i 2020 avlagt 14.600 slike utdanninger.

Arbeidsmarkedstiltak får flere over i jobb eller utdanning

Flere enn noen gang kommer i jobb eller utdanning etter å ha deltatt på tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT), viser ferske tall.

Drittlei digitale møter? Her er fem tips for å unngå utmattelse

En undersøkelse fra Microsoft viser at gruppeprosjekter og andre samarbeidsmøter på skjerm er mer mentalt utmattende enn å møtes ansikt til ansikt.

Ny tilskuddsordning skal bidra til å styrke mangfoldsarbeidet i arbeidslivet

Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, til å øke rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Annonse
Annonse
Annonse