Annonse

Arbeidsliv

Nytt regelverkAnsatte kan gradere foreldrepengene som de ønsker

Det stiller store krav til at arbeidsgiver holder oversikt.

Redusert arbeidsledighet gjør at færre starter å motta arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av september 2021 mottok 131.100 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette er en økning på 200 personer det siste kvartalet.

Flere tok formell utdannelse og videreutdannelse under pandemien

I den nye regjeringsplattformen trekkes kompetanseutvikling særlig trekkes frem som et område det skal samarbeides tettere på.

Nå må bedriftene kartlegge lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Til neste år må de fleste virksomheter rapportere om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, samt bruken av ufrivillig deltid.

Nav krever tilbake dagpenger fra permitterte eldre

Flere hundre permitterte over 67 år fikk utbetalt dagpenger etter koronautbruddet i fjor. Nå krever Nav å få tilbake pengene.

Ap varsler løft for fastlegeordningen

Fastlegeordningen må vi berge, lover Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol og tilføyer: – Det haster.

Juristene svarer

Må alle statlige stillinger utlyses offentlig?

Juristene svarer.

Statsbudsjettet– For lite satsing på sikring av arbeidsplasser etter pandemien

Flere organisasjoner er skuffet over at regjeringen ikke leverer mer innenfor etter- og videreutdanning og kutter arbeidsmarkedstiltak som rammer langtidsledige.

Valgte teknologiutdanning tre ganger– Trodde jeg måtte bli en annen for å ta realfag

Havbruksingeniør Julie Mjøen mener det trengs flere rollemodeller innenfor teknologifaget som viser et mangfold av interesser, hobbyer og personligheter.

Klima, arbeidsliv og gjenåpning preget åpningen av Stortinget

Temaer som klimaendringene, omstilling i arbeidslivet og gjenåpningen av samfunnet var i fokus i talene under åpningen av det 166. Storting.

Utfordrer unge kvinner til å løse helseproblemer med teknologi

Prosjektet «Jenter og teknologi» vil vise at unge jenter kan kombinere det å jobbe i helse- og omsorgssektoren med en teknologiutdannelse. – Teknologi er viktig for å bedre folkehelsen, sier prosjektlederen.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver fjerne overtidsbetaling og erstatte det med en bonusordning?

Juristene svarer.

Ap og Sp enige om å forlenge koronakriseordninger

Den kommende regjeringen med Jonas Gahr Støre (Ap) i spissen varsler at det er enighet om å utvide perioden for krisestøtte til nyttår.

Støre-regjeringen varsler tiltak mot midlertidige ansettelser og unødvendig deltid

Arbeidsgivere vil måtte dokumentere behovet for en deltidsstilling framfor heltid, og muligheten til å ansette midlertidig blir strammet inn.

Flere jurister enn fagarbeidere på det nye Stortinget

Av representantene på det nye Stortinget er 18 jurister eller er i ferd med å bli det, viser Klassekampens oversikt. 16 stykker har fagbrev som bakgrunn.

Facebook jobber for å få ansatte tilbake på kontoret

Facebook avviser at selskapet har endret syn på hjemmekontor, men bekrefter at de jobber for å få folk tilbake på kontoret i januar.

Juristene svarer

Kan jeg si opp en ansatt på e-post?

Juristene svarer.

Nav-tillitsvalgt etterlyser økt bemanning

Hovedtillitsvalgt Steinar Halvorsen i Nav Frogner i Oslo sier de Nav-ansatte er frustrerte over at de er for få til å gi folk skikkelig oppfølgning.

Mer åpne grenser får Virke til å frykte for norske arbeidsplasser

Virke frykter arbeidsplasser forsvinner til Sverige som følge av gjenåpnede grenser. De vil ha lavere avgiftsnivå for å holde nordmenn i norske butikker.

Stormberg-sjefen– Må øke mangfoldskompetansen til ledere

Toppsjef Hege Nilsen i Stormberg mener norsk arbeidsliv går glipp fantastiske ressurser når ledere ikke ansetter noen som ikke ligner på dem selv.

Juristene svarer

Hybridarbeid – hva må arbeidsgiver tenke på?

Juristene svarer.

Bøndene forventer et inntektsløft fra den nye regjeringen

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i valgkampen kommet med flere løfter til norske bønder. Nå forventer Norges Bondelag at den nye regjeringen innfrir.

NHO spår bedre tider i arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten vil fortsette å falle i årene som kommer, konkluderer NHO i en fersk rapport. – Vi er nesten der vi skal være, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

Snur om lønns- og bonusordning – Dette viser at det var viktig å legge press på Elkjøp

Det sier LO-sekretær og styreleder i LO favør Terje Olsson etter at Elkjøp valgte å endre lønnsmodellen ved å gi ansatte lik lønns- og bonusordning.

UndersøkelseBedrifter er ikke godt nok rustet til å oppfylle kundenes forventninger

Store deler av næringslivet går glipp av muligheten til å ordne opp i interne problemer og adressere kjernen i dårlig kundeservice etter pandemien, viser en ny undersøkelse.

Kjempeerstatning til tidligere Tesla-ansatt i rasismesak

En tidligere Tesla-ansatt som saksøkte selskapet for å ha oversett rasisme på fabrikken der han jobbet, er tilkjent erstatning på 1,2 milliarder norske kroner.

Hjelper høyt utdannede innvandrere inn på arbeidsmarkedet

Ingeniører, lærere, geologer, økonomer, sosionomer og arkitekter hadde gode karriere før de kom til Norge. Så sa det stopp. Pilot-prosjektet JobbAsker skal hjelpe dem med få åpne døren inn til det norske arbeidsmarkedet.

Høie er Høyres lengstsittende fagstatsråd på samme post– Føler meg privilegert

En av få som har fulgt Erna Solberg gjennom åtte år som statsminister, er Bent Høie. Når han går av, vil han være blant de lengstsittende statsrådene i norsk historie.

ArbeidstilsynetNytt verktøy skal gjøre det enklere for ledere å lage rutiner for varsling

Ved å følge stegene i verktøyet får arbeidsplassen en rutine som oppfyller både kravene i arbeidsmiljøloven og anbefalingene fra Arbeidstilsynet.

10 ting å huske på i lønnssamtalen

Høsten er høytid for å skifte jobb. Et ønske om nye utfordringer, nytt arbeidsmiljø eller bedre lønn er ofte utløsende faktorer.

YS-forbund reagerer på Coop-kutt

Butikkjeden Coop vil kutte kraftig ned på selgere fra leverandører i sine butikker. Arbeidstakerorganisasjonen Negotia reagerer kraftig.

Dette må med i en ny arbeidsavtale om hjemmekontor

Mange arbeidsgivere er kanskje ikke er klar over at det må inngås avtale om bruk av hjemmekontor med hver enkelt ansatt hvis man ønsker mer hybride løsninger framover.

Norconsult lanserer «realityserie» for å kapre unge talenter

Realitykonseptet «rådgiverne» har som mål å gi studenter et innblikk i livene til ni medarbeidere i konsulentselskapet.

ForhandlingerTemperatur er viktig for å rense luften

Søvnløse uker, emosjonelle parter, høy temperatur og timout.– Det er viktig at blodsukkeret ikke blir lavt, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland om kunsten å lede konstruktive forhandlinger.

Lønn har blitt viktigere for unge arbeidstakere etter pandemien

Unge talenter rangerer nemlig lønn høyere enn noen gang før i valg av arbeidsgiver, viser en ny undersøkelse.

Juristene svarer

Har jeg rett til å endre arbeidsoppgavene til de ansatte?

Juristene svarer.

Nå fjernes fedrefellen i uttak av foreldrepenger

Fra 1. oktober blir uttaket av foreldrepermisjonen langt mer fleksibelt for arbeidstakerne. Men også arbeidsgiveren har noe å si.

Nav avslutter en rekke koronatiltak på fredag

Fra fredag skal søknader om dagpenger behandles etter de vanlige reglene fra før pandemien. Nav avvikler da en rekke koronatiltak.

10 tips for å skape og vedlikeholde globale nettverk

Det handler i stor grad om sosialisering, empati og det å være medmenneske, ifølge det globale nettverket CEMS Global Alliance.

Juristene svarer

Særaldersgrense – må jeg slutte selv om jeg ikke vil?

Juristene svarer.

RapportEn tredel i privat sektor er lavtlønte

31,6 prosent av ansatte i privat sektor regnes som lavtlønte, ifølge en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo. Andelen har særlig økt innen bygg og servering.

Færre enkeltpersonsforetak overlever

Overlevelsen for enkeltpersonforetak var noe svakere i 2019 enn i 2018.

1 av 3 får for lite IT-hjelp på arbeidsplassen

– Ikke rart virksomheter blir utsatt for vellykkede angrep, sier sikkerhetsekspert Kai Roer.

Alle vil oppbemanne, men flere sliter med å rekruttere menneskene som trengs

Arbeidsgivere i alle sektorer planlegger å bemanne opp i fjerde kvartal, ifølge ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer.

Bedre utforming av arbeidsplassen kan få psykisk syke tilbake i jobb

Det fysiske arbeidsmiljøet påvirker den psykiske helsen, og riktig utforming av arbeidsplassen kan hjelpe personer med angst og depresjon til å stå i jobb, viser forskning.

Sykepleiere i Bærum må loggføre dobesøk

Bærum kommune ønsker å kartlegge det sykepleierne på sykehjemmene bruker tiden på. I skjemaet må de også registre når en går på do. Det har skapt reaksjoner.

DNAvgått statssekretær kontaktet gamle kjente i UD kort tid etter oppstart i ny jobb

Kun uker etter at tidligere statssekretær Marianne Hagen (H) gikk fra UD til Aker Solutions, tok hun opp kontakt med departementet, deriblant Kina-ambassadøren.

NHO mener avvikling av forkortet arbeidsgiverperiode kommer for tidlig

NHO mener det er for tidlig å oppheve særreglene om at arbeidsgiver kun betaler sykepenger i opptil tre kalenderdager.

Slik tolker du de vanskelige pendlerreglene

Grensene mellom yrkesopphold og pendleropphold, samt yrkesreiser, arbeidsreiser og besøksreiser kan være vanskelige å tegne.

Inntekt gjennom jobb står for økende del av studenters inntekter

I 2019 tjente norske studenter i snitt 9.950 i måneden fra betalt arbeid, noe som utgjør 53 prosent av de samlede inntektene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

NHO klare for festhelg hvis regjeringen åpner landet

Utelivsbransjen kan åpne på sekundet dersom regjeringen fjerner koronarestriksjonene på fredag, sier NHOs reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

Færre unge voksne har fullført videregående i Norge enn i andre land

Sammenlignet med andre OECD-land har Norge en høy andel unge voksne som ikke har fullført videregående opplæring. Mange av disse er arbeidsledige eller utenfor arbeidsmarkedet.

Juristene svarer

Hva gjør man når en ansatt er borte fra jobb uten sykemelding?

Juristene svarer.

Norge og nordmenn i et nøtteskall

Vi har blitt rikere, vi har blitt flere, vi lever lenger og vi er friskere i alderdommen, men samtidig har flere av oss blitt uføre. Dette er noe av det du får vite i publikasjonen «Dette er Norge».

Helsetopp får millionlønn i tre år etter å ha fratrådt

Helse vest betaler 2,4 millioner i årslønn til ekssjefen i tre år etter at han sluttet i fjor.

Analytiker frykter høye strømpriser setter industriarbeidsplassene i fare

Farene ved å bli stadig mer koblet til et ustabilt kraftmarked i Europa begynner å merkes, mener Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse.

Krever at ny regjering fullfører modernisering av forskriften om hjemmekontor

Dagens lovverk krever skriftlig avtale om hjemmekontor. Regnskap Norge mener det er viktig at den påtroppende regjeringen gjennomfører revidering av forskriften.

Nå kan statlige universiteter og høyskoler ta betalt for etter- og videreutdanning

Med mer fleksible regler er håpet til regjeringen at statlige universiteter og høyskoler i større grad vil utvikle og tilby videreutdanninger som kan tas i kombinasjon med jobb.

Juristene svarer

Hva innebærer egentlig en kundeklausul ved et jobbskifte?

Juristene svarer.

Én av ti arbeidstakere er «risikodrikkere»

11 % av norske arbeidstakere er i risikogruppen for å utvikle et alkoholproblem. Bedriftshelsetjenesten kommer derimot på banen først etter at problemet har oppstått.

Annonse
Annonse
Annonse