Annonse

Arbeidsliv

Store ulikheter i konkursutviklingen i Norden

– Konkursene i de nordiske landene er sterkt preget av koronakrisen og graden av støtte til næringslivet i hvert land, sier analysesjef Kari Mette Almskog i Bisnode.

SV vil ha anonymiserte jobbsøknader

Siden i fjor har det pågått et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i staten. SVs Solfrid Lerbrekk vil allerede nå innføre dette for å hindre diskriminering.

Slik rammet koronaviruset norske virksomheter

Antallet bedrageriangrep mot norske virksomheter ble mer enn doblet i de første ukene av koronatiltaksperioden.

Juristene svarer

Kan ansatte kreve å fortsatt ha hjemmekontor etter sommeren?

Juristene svarer.

Arbeidsgivere med mer enn 250 ansatte er mest negative til å ansette

Tøffe tider krever omstillingsevne. Regiondirektør i Manpower Østlandet mener at unge og nyutdannede bør søke jobber og muligheter i bransjer de ikke har spesialisert seg innenfor.

Ap lover å fjerne adgangen til midlertidige ansettelser hvis de vinner valget

Arbeiderpartiets Arild Grande sier at partiet ved en valgseier så fort som mulig skal fjerne adgangen til midlertidige ansettelser.

Internasjonal undersøkelseAnsattes ferdigheter like viktig som teknologi

Bedrifter som er ledende på kunstig intelligens har fokus på å sikre breddekompetanse hos de ansatte for å utnytte teknologien maksimalt, viser en fersk undersøkelse.

Fylkene får 906 millioner for å få flere tilbake i jobb

Pengene skal brukes for å få elever og lærlinger til å fullføre videregående opplæring og øke kompetansen til permitterte arbeidstakere.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg logger inn hvilke arbeidsoppgaver jeg gjør fra hjemmekontoret?

Juristene svarer.

KoronakrisenMange tusen overtidstimer for FHI-ansatte

FHI-ansatte har jobbet mye under koronapandemien. Fra februar til april i år ble det registrert over 15.000 overtidstimer, mot drøyt 500 i samme periode i fjor.

Kleven Verft er konkurs

Kleven Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal er konkurs og sender fredag begjæring om å åpne konkurs til Sunnmøre tingrett.

83.000 færre arbeidssøkjarar– Talet på arbeidslause held fram med å falla

Arbeids- og tenestedirektør Kjell Hugvik understreker likevel at arbeidsløysa framleis er på eit svært høgt nivå samanlikna med situasjonen før koronakrisa.

Ny toppsjef i Coop Norge Eiendom

Helge Christian Haugen (45) er ansatt som ny administrerende direktør i Coop Norge Eiendom AS.

DatasikkerhetNordmenn er de mest uforsiktige blant våre nordiske naboer

Koronakrisen har gjort oss mer sikkerhetsbevisste på internett, viser en fersk studie. Nordmenn er derimot de minst bevisste og de som bryter reglene oftest i Norden.

Nå skal ulovlig innleie tas

Arbeidstilsynet begynner tilsyn med innleie etter paradigmeskifte i regelverket. Bemanningsbransjen sliter fortsatt tungt.

Arbeidsgivere som tar permitterte tilbake kan nå få lønnsstøtte

Bedrifter og organisasjoner som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august.

Juristene svarer

Medarbeider sa opp og stormet ut på dramatisk vis. Kan vedkommende angre seg?

Juristene svarer.

Virke om hotell-nedbemanning: Dette er bare starten

Situasjonen er svært alvorlig, og det er bare starten på de mange oppsigelsene som vil komme, sier Virke Reiseliv om at tusen årsverk forsvinner fra Scandic.

Scandic Norge nedbemanner med 1000 årsverk

Koronakrisen har rammet Scandic Norge hardt økonomisk, og de siste månedene har de fleste hotellene vært helt eller delvis stengt.

Bønder og leger blant de mest tilfredse med jobben

Ni av ti sysselsatte er tilfreds med jobben sin, omtrent like mange som ved SSBs første måling i 1989.

Juristene svarer

Hvordan beregnes ­perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt?

Juristene svarer.

Frustrerte jobbsøkere– Du må kjenne noen som kjenner noen

Hvis du ikke kjenner arbeidsgiver fra før av, er det lite vits å søke på jobben – selv om du har riktig utdannelse og ferdigheter, viser en ny finsk studie.

Jobbfall på over 4 prosent

I mai 2020 var det 120.000 færre jobber enn i samme måned året før, noe som tilsvarer en nedgang på hele 4,2 prosent.

Disse yrkesgruppene er mest tilfredse med jobben

Ni av ti sysselsatte er tilfreds med jobben sin, men samtidig opplever mange sysselsatte fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer.

Ny type ledelse dukket opp fra hjemmekontoret

Statens helsetilsyn og Statsbygg med ny innsikt i koronakrisen.

Støres bønn til Solberg: Forleng permitteringstiden nå

Mener regjeringen må lytte til partene i arbeidslivet.

LO taper terreng blant de fagorganiserte

Unio har analysert fagforeningene. Konklusjon: LO taper, mens Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte.

Juristene svarer

Hvilken prioritet har de ulike grunnlagene for fortrinnsrett?

Juristene svarer.

Unio med lavere krav i lønnsoppgjøret

Koronakrisen har endret på utgangspunktet.

Forsker skeptisk til endring av arbeidsmiljøloven

Det er grunn til å være kritisk til argumentasjon som baserer seg på at arbeidsreglene må forenkles fordi det er mange som misbruker unntakene, mener BI-forsker.

Juristene svarer

Hva ligger i kravet til «annet passende arbeid» ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Høyre børster støv av gammelt forslagVil endre unntaksreglene i arbeidsmiljøloven

Gjennom å innføre en ny kategori for unntak fra arbeidsmiljøloven, mener Høyre at loven vil bli mer «up to date». LO er ikke enig. Spekter derimot, gir Høyre honnør for forslaget.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker fraskrive seg fortrinnsretten?

Juristene svarer.

Unge gutar meiner sjukepleiarar er yrke som er best eigna for kvinner

Ein ny rapport peikar på kvifor gutar i så liten grad vel å gå inn i helse-og omsorgssektoren.

Høyres Kapur mener det er feil med utvidet permittering nå

Arbeiderpartiet har foreslått å utvide permitteringsordningen ut året, slik at folk kan beholde jobben. Feil grep nå, svarer Høyre.

SV vil forkorte Stortingets sommerferie

For bedre å kunne holde regjeringen i ørene foreslår SV nå å kutte ned Stortingets møtefrie periode om sommeren med én måned.

Juristene svarer

Kan vi redusere de ansattes stillingsprosent fra 100 til 80 for å unngå oppsigelser?

Juristene svarer.

Arbeidere fra EU/EØS kan jobbe i karantenetiden

Ny smittevernveileder.

Norsk Industri-general: – Vi trenger egentlig å forhandle lønna ned

Juristene svarer

Har den ansatte krav på pause til et fast tidspunkt?

Juristene svarer.

Alle i staten skal få jobbe til de blir 70 år

Regjeringen vil oppheve plikten til å slutte ved oppnådd særaldersgrense og vil la alle statsansatte jobbe til de blir 70 år.

387 kabinansatte må slutte i SAS1 av 3 settes på bakken

– Dette er første runde. Det kommer nok mer i løpet av sommeren, sier forbundsleder i Norsk kabinforening Nina Nordheim Pedersen.

Hårete NHO-mål100 milliarder i skattelette

Skatter og avgifter må ned med 10 milliarder kroner i året fram til 2030, mener NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

Dejligbjerg Steen og Rakkenes inn i Norturas konsernledelse

Siw Dejligbjerg Steen er ansatt i Nortura og går inn i rollen som konserndirektør for området hvitt kjøtt og egg. Samtidig tiltrer Kjell S. Rakkenes stillingen som konserndirektør for området strategi, rammevilkår og kommunikasjon.

Svensker og dansker i Oslo hardest rammet av koronaledigheten

Mens svensker og dansker slet på arbeidsmarkedet da koronakrisen rammet Norge, klarte somaliere seg best, viser tall fra Nav.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidstillegg ved avspasering?

Juristene svarer.

Høyeste sykefravær siden svineinfluensaen

Sykefraværet økte mest for menn under koronaepidemien.

– Det ligger nok mer i SAS-avtalen enn det som er kommet fram

– Sluttpakker ved nedbemanning er vanlig. Men slik modellen til SAS er beskrevet fremstår den ganske uvanlig, fordi det ikke ser ut til å være særlig fordeler for arbeidstaker.

SAS-modellen for nedbemanning– Fremstår som en dårlig deal for de ansatte

SAS vil at ansatte som må nedbemannes skal si fra seg oppsigelsestid mot å få en slags forrang dersom det blir «bedre tider». – Mildt sagt uvanlig, sier arbeidsrettsadvokat.

Juristene svarer

Har vi lov til å prioritere ansatte med høyt sykefravær ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Twitter-sjef Jack Dorsey gir ansatte fridag for slaveri

Jack Dorsey sier at selskapene han leder, Twitter og Square, vil markere 19. juni som minnedag for slutten på slaveriet i USA, med fri for de ansatte.

SJ skal bruke mindre på lønn enn Vy

I 2030 forventer SJ at lønnskostnadene til «kjørende personale» er 52,2 millioner kroner lavere enn hva Vy beregnet for 2021.

KåringMaria er Årets butikkmedarbeider

Maria Senhaji Andersen ved Kiwi Hegdehaugsveien i Oslo er kåret til Årets butikkmedarbeider 2020 i Oslo-regionen.

Høyre vil gi arbeidstakere større frihet til å styre arbeidstiden

Høyre mener arbeidstakere i større grad bør få styre arbeidstid og -sted og foreslår å innføre en «delvis uavhengig stilling».

41 år som bedriftslederIkke noe har vært verre enn korona

Hun er urettmessig blitt stengt ned av forbrukermyndighetene, hatt Statens strålevern på døra og blitt sett ned på av legestanden.

SMB-ene puster tungt etter koronaHver femte bedriftseier vurderer å gi opp

For at småbedrifts-Norge ikke skal få varige mén etter korona, må det kraftig medisin til, mener Olaf Thommesen i SMB Norge. Kutt i sykelønnsordningen, vil hjelpe.

SSBFå konkurser – men ennå i en tidlig fase av en krise

Det var færre konkurser fram til og med mai i år sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Noen bransjer, som klesbutikker, er imidlertid hardere rammet.

Juristene svarer

Er jeg utsatt for endringsoppsigelse?

Juristene svarer.

Han blir ny daglig leder i Driw

Torbjørn Krogen (46) er ansatt som ny daglig leder i logtech-selskapet Driw AS. Han overtar rollen fra Øystein Omvik (CFO) som den siste tiden har fungert som midlertidig daglig leder etter Cathrin Andersen Ødegård.

Handels- og servicenæringen i koronakriseNå kommer oppsigelsene på løpende bånd

1 av 4 service- og handelbedrifter har sagt opp eller skal si opp ansatte som følge av koronakrisen. Nær halvparten skal si opp mer enn 10 prosent av de ansatte.

Annonse
Annonse
Annonse