Annonse

Norsk bilgigant kutter 200 årsverk

Bilforhandler Bertel O. Steen skal i tillegg redusere driftskostnadene med 200 millioner kroner inneværende år.

Streik i Oslo, løsning for resten av kommunene

Akademiker-streik i Oslo, løsning i resten av kommunene og fortsatt mekling i staten.

Kan bli enklere å si opp og tilby lavere stilling

Høyesterett med ny klargjøring rundt endringsoppsigelser

ArbeidstakereOvervåkning på arbeidsplassen ødelegger tilliten til ledelsen

– Ledere ofrer det psykososiale arbeidsmiljøet og et tillitsforhold med arbeidstakerne, for selv å ha kontroll, mener advokatfullmektig Tonje Ruderaas.

Arbeidsledigheten på 3,5 prosent

12.000 flere personer ble sysselsette de siste tre månedene.

LO-Stat tar ut 303 medlemmer i fem sykehus i streikevarsel om pensjon

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon

Kun en av fem offentlige virksomheter bruker kunstig intelligens

Under 20 prosent av landets offentlige virksomheter tar i bruk kunstig intelligens i sin digitale tjenesteutvikling. Manglende kompetanse oppgis som hovedårsak.

Fikk varsel mot seg– Skamfølelsen er verst

Ola Mannsåker er en såkalt «omvarslet». Det betyr at noen har varslet om ham. – Du blir aldri ferdig med en slik sak. Skamfølelsen er det verste, sier den tidligere direktøren for bystyrets sekretariat i Oslo kommune.

Utvider tilbudet for å hjelpe påvarslede rådmenn

Hauglie vil ha ned sykefraværet – spisser innsatsen i sju bransjer

Målrettede tiltak for blant annet oljearbeidere og barnehageansatte kan gi mindre sykefravær, tror arbeidsminister Anniken Hauglie (H). En ny plan er på plass.

Lavest ledighet i NordenOslo slått av Reykjavik

Reykjavik er hovedstadsområdet i Norden med minst arbeidsledighet. Oslo er «nest best» i klassen.

Juristene svarer

Er fristilling bedre enn en alminnelig oppsigelsesprosess?

DP-juristene svarer.

Omorganisering i Statens vegvesen– Stor risiko for kompetansetap

Usikkerhet om organisering og lokalisering i Statens vegvesen har ført til at unormalt mange har sluttet i jobben. Vegdirektoratet frykter kompetansetap.

Kutt av læresteder ved Nord universitet­– Distriktsutviklingen raseres

Industrimiljøet på Helgeland er svært bekymret for Nord Universitet sitt ønske om å legge ned lærer- og sykepleierutdanningene ved høyskolene i Nesna, Namsos og Sandnessjøen.

Akademikerne varsler om streik i staten

524 medlemmer tas ut i første fase av en eventuell streik førstkommende fredag. De fleste i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Politidirektoratet.

Akademikerne og leder Kari Sollien mene en egen enhet innenfor Arbeidstilsynet er rett vei å gå for å gi varslere bedre vern.

Varsling– Arbeidstilsynet må kunne ta enkeltsaker

Akademikerne mener Arbeidstilsynet må få mandat til å gå inn i enkeltsaker om varsling.

Juristene svarer

Er det riktig at jeg får feriepenger i juni, men ikke i juli siden jeg har sluttet?

DP-juristene svarer.

Høyres Heidi Nordby Lunde sier nei til eget varslingsombud, men etterlyser innspill til hvordan varslerne kan følges opp bedre i enkeltsakene. Bildet er tatt under NHOs årskonferanse i 2018.  Foto: NTB scanpix

Mangler alternativer for oppfølging av varslere

Stortingsflertallet sier nei til eget varslingsombud. Utfordringen er å finne alternativer til Arbeidstilsynet for oppfølging av den enkelte varsler.

3 råd til deg som drømmer om å jobbe utenlands

Juristene svarer

Kan vi la ansatte jobbe utover den avtalte aldersgrensen?

DP-juristene svarer.

Kompetanse-kuppet

Høyre "kupper" regjeringens utvalg med tiltak til kompetansereform to uker før utvalgsrapport legges frem. God diagnose, sier ekspertisen, men ikke forvent stor effekt.

Risikerer ­dårligere ergonomi på aktivitets­basert kontor

En studie viser at ergonomien på aktivitets­baserte kontorer kan bli dårligere hvis man ikke tar seg tid til å stille inn bord, stol og skjerm hver gang man bytter plass.

Juristene svarer

Må vi akseptere liten arbeidsytelse fordi arbeidstaker har en sykdom?

DP-juristene svarer.

Advokat Birthe Eriksen (47) har lang erfaring med varslingssaker og satt også i det regjeringsoppnevnte Varslingsutvalget. Nå starter Stortinget behandlingen av regelendringene.

Varslingsklienter på selvmordets rand

Advokat og varslingsekspert Birthe Eriksen mener et uavhengig varslingsombud må på plass.

Oljearbeidere: – Tilliten på norsk sokkel må gjenvinnes

Arbeid var den viktigste grunnen til innvandring i fjor

Innvandringen av ikke-nordiske statsborgere til Norge i 2018 var den laveste siden 2006, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

StudieHjernerystelse øker risikoen for arbeidsledighet

Dersom du slår hodet og pådrar deg hjernerystelse, øker risikoen for at du fem år senere står utenfor arbeidsmarkedet, viser ny dansk undersøkelse.

TillitsvalgteSpår kompetanse som fremtidig konfliktfelt

Fafo-rapport har sett på hvordan kompetanseutvikling brukes av partene i arbeidslivet.

KompetansebehovHer blir det sterkest lønnspress

Navs bedriftsundersøkelse viser at det er skrikende behov for visse typer yrker.

KompetansebehovKun Oslo-regionen "skriker" etter økonomer

Behovet for fagfolk varierer kun litt fra region til region. Unntaket er økonomer.

Mangelen på arbeidskraft øker i Norge

Sammenslåing vedtattFellesforbundet legger på seg

Blir desidert størst i privat sektor.

Arbeidsinnvandring førte til lavere ledighet for norskfødte

Men vi ble mindre produktive.

Tar grep om fremtidens kompetanse

Industrien lanserer veikart for kompetanseheving og Industriskolen med modulbasert etterutdanning.

Juristene svarer

Når har du krav på økt stillingsprosent?

DP-juristene gir deg gode råd.

Alle jobbreiser skal være utslippsfrie innen 2030Ansatte belønnes om de sykler eller går til kommunejobben

I Oslo kommune skal nå de ansatte få støtte av arbeidsgiver for å la bilen stå når de reiser på jobb.

Ledigheten faller mest blant ingeniørene og teknologene i Trøndelag

I alle yrkesgrupper ble ledigheten redusert med 1400 personer fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

SAS-streiken over – 61 avganger innstilt i Norge fredag

Selv om SAS-konflikten endelig ble avblåst torsdag, påvirker den avsluttede streiken flytrafikken fredag. 61 av SAS' avganger i Norge er innstilt.

Juristene svarer

Rettigheter i tariffavtale – kan den ansatte kreve dem oppfylt?

Ansatte kan ikke påberope seg rene tariffkrav på egenhånd, svarer DP-juristene.

BIs Espen R. Moen (til venstre) og Sysselsettingsutvalgets leder Steinar Holden under BI-seminaret om Sysselsettingsutvalgets rapport om «Arbeid og inntektssikring». Foto: Arne Kongsnes

Enige om trygdekutt for unge

– Vi nærmest bestikker unge til å sitte hjemme og spille dataspill, sier BI-professor Espen R. Moen.

Flere jobber i statenStørst økning i avtalte årsverk for kvinner

Veksten i avtalte årsverk i staten fra 2017 til 2018 var størst blant kvinner med 1,4 prosent. Menn hadde en vekst på 0,5 prosent.

32.000 flere i jobb på ett år

I februar utgjorde de arbeidsløse 3,8 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra SSB.

Juristene svarer

Kan vi si opp en langtidssykemeldt ansatt?

DP-juristene svarer.

KompetanseTester tverrfaglig traineeløp

To megatrender ligger bak Haavinds nye trainee-satsing innen energi.

Juristene svarer

Kan man angre når man har sagt ja til en stilling - og så får tilbud om en bedre fra konkurrenten

DP-juristene svarer.

Lederverktøy

Hvordan få eldre til å stå lenger i jobb?Arbeidsplassen er avgjørende

Pensjonsreformen i seg selv får ikke nok eldre til å stå lenger i jobb. Enkle grep på arbeidsplassen virker vel så bra. Men da bør ledelsen ha en egen seniorstrategi.

Over 60.000 rammes av SAS-streik mandag

Storstreik i SAS – opptil 80.000 passasjerer rammet

Norske SAS-piloter går ut i streik etter at meklingen med NHO Luftfart har brutt sammen. Opptil 80.000 reisende blir rammet allerede fredag.

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo tiltrer som PST-sjef 1. juni. Nå starter jakten på hans etterfølger i Oslo politidistrikt.  Foto: NTB scanpix

Jakten på etterfølgeren er i gang

Lyser ut stillingen som politimester i Oslo. Tillitsvalgte krever en åpen, ryddig og reell ansettelsesprosess.

Økt produksjon og vekst i sysselsetting i norsk industri

Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i sysselsettingen i årets første kvartal. Men mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring.

Juristene svarer

Kan vi sparke en nyansatt som nekter å være med på firmaets stafettløp?

DP-juristene svarer.

Lederverktøy

Slik takler du kollegaer som snakker om sexlivet sitt på jobb

Og slik unngår du å utlevere deg selv for mye på arbeidsplassen.

– Deltidsarbeidere er ikke de store taperne

Direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, er positiv til den nye pensjonsordningen og legger til at den er mye mer lønnsom enn den gamle ordningen.

I mai behandler Stortinget forslagene til endringer i lovverket om varsling i arbeidslivet. Arbeiderpartiets Lise Christoffersen er saksordfører. Bildet er tatt under årets Ap-landsmøte.

Varsler kamp for nasjonalt varslingsombud

Lise Christoffersen (Ap) ønsker et bredt stortingsflertall for lovendringene om varsling, men ikke for enhver pris. Eget varslingsombud blir et stridstema.

Hans Morten Skivik mener Varslingsutvalget ikke har gjort jobben sin og ber derfor Stortinget stoppe behandlingen av lovendringene om varsling.

– Mange av dem som får varsler mot seg føler seg i praksis rettsløse

Konfliktekspert Hans Morten Skivik ber Stortinget returnere regjeringens forslag til lovendringer om varsling. Han mener den varselet gjelder, må sikres bedre rettsvern.

Klare posisjoner foran lønnsoppgjøret i staten

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver holde tilbake sykepenger?

DP-juristene svarer.

Utenfor-regnskap skal styrke innsatsen mot utenforskap

KS arbeider med et regnskap som vil vise hvor mye kommuner og samfunn kan tjene på å forebygge utenforskap. Utenfor-regnskapet vil bli lansert 7.mai.

Din emosjonelle tilknytningsstil kan sabotere arbeidsforholdet ditt

Selv om hodet ditt vet hvordan du skal oppføre deg på jobb, kan en fundamental og tilsynelatende ukontrollerbar trang få deg til å gjøre det motsatte.

Norske arbeidstakere måles lite på arbeidsinnsats

Det viser arbeidslivsundersøkelse.

Annonse
Annonse
Annonse