Annonse

Arbeidsliv

Oslo-byrådet oppfordrer flest mulig til å jobbe hjemmefra

Oslo kommune oppfordrer alle arbeidsgivere, både private og offentlige, til å fortsette med hjemmekontor for å redusere koronasmitten.

Frykter varig utstøting etter korona

Arbeidslivsbarometeret viser at koronakrisen har rammet de svakeste gruppene hardest.

Juristene svarer

Hvordan utarbeider man en oppfølgingsplan for en sykmeldt ansatt?

Juristene svarer.

Folk vil heller gå ned i lønn enn å flytte på seg

Nordmenn heller vil ta en dårligere betalt jobb enn å flytte på seg dersom de mister jobben.

Milliardtap for Norwegian-aksjonærene

Ny bransjedirektør for handel

Linda Vist starter som ny bransjedirektør for handel i NHO Service og Handel.

Disse myke ferdigheter vil du trenge hvis du ønsker en karriere innen IT

Tekniske ferdigheter er ikke lenger alene nok for å bygge en IT-karriere.

DanmarkPensjonsalderen skal opp, men mange tviler på om de vil holde ut

Danske politikere vil heve pensjonsalderen. Samtidig frykter stadig flere dansker at de vil få en uverdig avslutning på yrkeslivet.

Over halvparten i reiselivs- og kulturbransjen vurderer å bytte jobb

En ny undersøkelse viser koronaeffekten på norsk arbeidsliv fire måneder etter at tusenvis av arbeidstakere ble permitterte eller flyttet over på hjemmekontor.

Juristene svarer

Har jeg rett på sluttpakke når bedriften skal nedbemanne?

Juristene svarer.

Hjemmekontor- Dagens regler er utdaterte og forvirrende

Arbeidsrettsadvokat frykter utnytting og etterlyser full gjennomgang av regelverket for hjemmekontor.

Karantenen førte til flere og kortere møter

Ny forskning dokumenterer betydelige tidsbesparelser, og effekten var sterkest i Oslo.

Tror ikke på streik i koronaåret 2020

Eksperter på arbeidsliv og forhandlinger tror på fredelig løsning i lønnsforhandlingene.

1 av 4 har større behov for faglig påfyll etter korona

Digitale ferdigheter er den typen kompetanse flest opplever at de trenger nå, ifølge ny undersøkelse fra Kompetanse Norge.

Knusende kritikk fra granskerne av trygdeskandalen

Nav og Arbeids- og sosialdepartementet har hovedansvaret for trygdeskandalen. Men også Trygderetten, påtalemyndigheten og domstolene har sviktet, fastslår utvalget som har gransket skandalen.

Riksmekleren inn i lønnsoppgjøret

Juristene svarer

Kan vi si opp ansatte på ferie via epost?

Juristene svarer.

NHO: Lønnsoppgjøret må sikre bedriftenes konkurransekraft

Frontfaget startet forhandlinger mandag.

Eldre arbeidstakere takler koronatiltak bedrePå tide å knuse noen myter om de eldste på jobben

2 av 3 under 34 år som har opplevd endret arbeidssituasjon etter korona, sier endringen er negativ. Kun 20 prosent av de over 55 år sier det samme.

Juristene svarer

Kan man anvende en begrenset utvalgskrets ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Arbeidstilsynet kan ikke gripe inn mot underbetalende jordbærbønder

Politikere fra Senterpartiet og Høyre reagerer på at Arbeidstilsynet ikke har mulighet til å hjelpe jordbærplukkere som får betalt langt under minstelønn.

Helsedirektøren– Sannsynlig med hjemmekontor ut året

Hjemmekontor er sannsynlig ut året, kanskje også utover det, for ikke å belaste kollektivtransporten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Tallet på arbeidssøkere faller

Ved utgangen av juli er det registrert 232.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken.

Halvparten av hotellgjestene forsvant i juni

Norske hoteller registrerte en nedgang i overnattingene på 56 prosent i juni sammenlignet med samme måned i fjor. Både norske og utenlandske turister uteble.

Kollaps i turismen til Nordkapp

Nordkapp opplever kollaps i turismen med 75 prosent nedgang sammenlignet fra juli i fjor til juli i år.

Mandag re-starter lønnsforhandlingene

Korona-situasjonen har på mange måter synliggjort hvor viktig jobb våre folk gjør, om det er knyttet til transport, reiseliv, industri eller andre sektorer, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Mandag gjenopptas årets lønnsforhandlinger.

StudieNav håndterer religion ulikt

Arbeidsledige som takker nei til arbeid fordi det strider mot religiøs overbevisning risikerer å bli forskjellsbehandlet av Nav, viser ny forskning.

Juristene svarer

NedbemanningKan den ansatte som vurderes for oppsigelse velge fritt mellom «annet passende arbeid» i selskapet?»

Juristene svarer.

200.000 sjøfolk sitter korona-fast om bord på skipene sine

Onsdag klokka 12 støtet skip på alle verdenshav i fløytene sine i protest mot at mer enn 200.000 sjøfolk ikke kommer i land på grunn av korona.

Covid-19 har fremskyndet fremtidens arbeidslivEt globalt eksperiment om fjernarbeid

IMD-professor Cyril Bouquet mener koronaepidemien har fungert som en katalysator for futuristiske arbeidstrender. Det store spørsmålet er hvorvidt disse endringene vil bestå når krisen er over.

Verdens største butikkjede holder stengt på årets travleste handledag

De amerikanske konsernene Walmart og Target stenger butikkene sine under Black Friday for å beskytte sine ansatte mot covid-19.

Historisk få sender penger hjem under koronakrisen

Koronakrisen gjør at fremmedarbeidere sender langt færre penger hjem til utviklingsland enn vanlig. Det påvirker opp mot 1 milliard mennesker.

Leder det største kommunikasjonsmiljøet utenfor OsloKreativ kultur i førersetet

Byråklyngen under morselskapet Media Bergen, er i dag det største kommunikasjonsselskapet utenfor Oslo. På forsommeren ble konsernets nye selskap, Apriil, lansert.

Ingen koronapust i bakken for sykehusansatte

Sommerferie og kraftig nedgang i tallet på koronapasienter har ikke ført til mindre travle tider på flere norske sykehus. Snarere tvert imot.

Frp-utvalg vil forlenge sykelønnsperioden for delvis sykmeldte

De som er sykmeldte, men delvis står i jobb, bør få sykelønnsperioden forlenget, mener et internt utvalg i Fremskrittspartiet.

Politihøgskolen reduserte antall studieplasserSnittet for å komme inn skjøt i været

I årets opptak til bachelor i politiutdanning har poenggrensene økt ved alle tre studiesteder.

Måtte «google» Førde etter beskjed om flytting

Da Norec-ansatte skulle lese seg opp på sin nye arbeidsplass sto det at «Førde var kåre til Norges styggeste by». – Det har vært mye bedre enn fryktet, sier Joseph Chileshe.

LOs sommerpatruljeFlere lovbrudd mot unge ansatte

LOs sommerpatrulje fant brudd på arbeidsmiljøloven ved 45 prosent av de 1.694 arbeidsplassene de sjekket i år. Det er en kraftig økning fra i fjor.

UNDP foreslår borgerlønn for å beskytte fattige under koronapandemien

En fersk rapport fra FNs utviklingsprogram (UNDP) konkluderer med at midlertidig borgerlønn bør innføres for å bremse koronapandemien i utviklingsland.

LOs sommerpatruljeFlere lovbrudd mot unge ansatte

LOs sommerpatrulje fant brudd på arbeidsmiljøloven ved 45 prosent av de 1.694 arbeidsplassene de sjekket i år. Det er en kraftig økning fra i fjor.

Reiselivet på Vestlandet er ikke bærekraftig, mener tidligere reiselivsdirektør

Tidligere reiselivsdirektør Kristian B. Jørgensen i Fjord Norge innrømmer at jakten på mange turister har gått ut over bærekraften i den lokale turistnæringen.

KoronapandemienPessimisme hos flertallet av industrilederne

Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 2. kvartal.

Fortsatt høy arbeidsledighetLedigheten var på 4,9 prosent i juni

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen viser at det var 31.000 flere arbeidsledige i juni enn i februar.

HelsedirektoratetDisse reiserådene bør helsepersonell følge

Ansatte i helsetjenesten og deres arbeidsgivere bør utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet.

Juristene svarer

Kan man kreve å IKKE ta ut ferie?

Juristene svarer.

Koronapandemien har begrenset LOs sommerpatrulje

Hver sommer sjekker LOs sommerpatrulje arbeidsforholdene til sommervikarer. I år gjorde koronaviruset jobben vanskelig.

Tre råd til deg som vurderer karriereskifte

Mange benytter ferien til å reflektere rundt egen karriere og fremtid. Følg disse rådene om du lurer på om tiden er inne for å prøve noe nytt.

Politiet ansetter flere i fast stilling

– Politidekningen forventes å øke etter andre halvår, og målet om to politiårsverk per 1000 innbygger gis høyest prioritet, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.

Juristene svarer

Hvilke rettigheter har ansatte til å få utsatt ferien om de blir syke?

Juristene svarer.

EsaNorske regler for sosial dumping bryter med EØS-reglene

Eftas kontrollorgan Esa mener de norske reglene mot sosial dumping som ble innført i 2016, strider mot EØS-avtalen og ikke tydelig nok viser at de virker.

Aker Solutions og Kværner slår seg sammenKjetel Digre blir konsernsjef

Ved inngangen til 2020 hadde de to selskapene til sammen 18.200 ansatte. Etter fusjonen skal antallet ansatte reduseres til 15.000, skriver selskapene i en melding.

Ikke spør hva jobbsøkere tjente i sin forrige jobb

Snoking i kandidaters lønnshistorikk kan være farlig om ledere ønsker mangfold på arbeidsplassen, viser ny forskning.

Arbeidskonflikter:– Kan gi en tidlig diagnose

– En veileder kan være godt å ha for en som står midt oppi en konflikt. Det gir mulighet til å reflektere over egen situasjon, egne reaksjoner, de andres reaksjoner og mulige veier videre for å håndtere konflikten, sier Robert Salomon.

Vil hjelpe ledere å ta tak i konflikter før de eksploderer

Arbeidslivskonflikter kan fort bygge seg opp fra en frisk bris til sterk kuling om ledere ikke håndterer situasjonen raskt nok. Et nytt digitalt verktøy skal senke terskelen for å ta tak i konflikten før den går over stokk og stein.

Ny eier, kontraktskansellering og grønt skifte for Kleven Verft

Det er en kontrastfylt dag for Kleven Verft med ny norsk eier, 200 ansatte tilbake i jobb, grønn omstilling, samt tap av kontrakt og opptil 70 arbeidsplasser.

Entreprenør må etterbetale 1,6 millioner kroner i overtidsbetaling

Statens vegvesen har avdekket to brudd på arbeidsmiljøloven hos en entreprenør, som må etterbetale 1,6 millioner kroner i overtidsbetaling.

Hjemmekontor svekket IT-sikkerheten mest i det offentlige

Nærmere tre av ti virksomheter innenfor offentlig administrasjon opplevde at IT-sikkerheten deres var svekket i løpet av de første ukene med hjemmekontor under koronakrisen.

Permitterte får ikke feriepenger fra lønnskompensasjonen

Regjeringen mener permitterte ikke skal få feriepenger på grunnlag av lønnskompensasjonen som er innført under koronakrisen.

Store ulikheter i konkursutviklingen i Norden

– Konkursene i de nordiske landene er sterkt preget av koronakrisen og graden av støtte til næringslivet i hvert land, sier analysesjef Kari Mette Almskog i Bisnode.

SV vil ha anonymiserte jobbsøknader

Siden i fjor har det pågått et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i staten. SVs Solfrid Lerbrekk vil allerede nå innføre dette for å hindre diskriminering.

Annonse
Annonse
Annonse