Annonse

HeltidsutfordringenMannlige sykepleiere jobber mer heltid enn kvinner

En av tre sykepleiere jobber deltid, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Nytt europeisk arbeidsbyrå skal gjøre det lettere å jobbe på tvers av landegrenser

Dødsfall på jobben– Fortvilende at enkelte typer ulykker går igjen år etter år

Rekordfå døde på norske arbeidsplasser i fjor. Særlig byggenæringen kan vise til gode tall. – Flaks, mener LO.

Fall i ledige stillingarStørst fall innan varehandel

Frå 3. til 4. kvartal gjekk talet på ledige stillingar i varehandelen ned med 27 prosent, frå 7800 til 5700.

Nav-anbudLeverandører frykter økt usikkerhet

Leverandører av Nav-tiltak har opplevd å måtte nedbemanne fordi Nav har brukt dem mindre enn forventet. Nå frykter de at økt satsing på tiltak i Navs egen regi kan øke usikkerheten.

Juristene svarer

Skal kurs og konferanser regnes som normal arbeidstid?

DP-juristene svarer.

– Vi går mot at læring er noe du gjør selv

Fremtidesvisjoner for livslang læring peker på video og digitale plattformer.

Fire av ti studenter mener avstanden til arbeidslivet er for stor

Historisk trygt på norske arbeidsplasser

I fjor ble det for første gang registrert færre enn 40 arbeidsrelaterte dødsfall i Norge.

Nordmenn elsker seminar, men sløyfer opplæringen

Norge er blant landene i Europa der størst andel av befolkningen deltar på kurs, konferanser og seminarer. Men vi bruker lite av denne tiden til læring.

– Nav-anbud i strid med regjeringsplattformen

Nav vil tildele kontrakter verdt milliarder uten å stille krav til erfaring og dokumenterte resultater. Det synes å stå i strid med regjeringens politikk, mener tiltaksleverandører.

I dette yrket tjener mennene i snitt 400.000 mer enn kvinnene

Ikke bare er det få kvinner i denne bransjen, men de tjener også mye mindre enn sine mannlige kollegaer.

Juristene svarer

Kan man regne overtidsbetaling som en del av fastlønnen?

DP-juristene svarer.

StudieBrexit uten avtale skaper bekymring for hundretusener av stillinger verden over

Kan bli lettere å stjele kompetanse fra konkurrenten

Toppadvokater tror at konkurransemyndighetene vil slå ned på «rappeklausuler».

To år med forhandlinger i målSlik skal EU beskytte ansatte på usikre kontrakter

Ny undersøkelseMedbestemmelse i akademia under press

Juristene svarer

Skiller egenmelding-reglene mellom hverdag og helg?

DP-juristene svarer.

ArbeidslivskriminalitetStyrker kontrollinnsatsen

Kriminelle tilpasser seg. Derfor lanserer regjeringen sin nye strategi mot arbeidslivskriminalitet. Målrettede tiltak, økt kontroll og styrket samarbeid er hovedoppskriften.

Juristene svarer

Juristene svarerTaushetsplikt som verneombud - hva kan jeg si og ikke?

DP-juristene svarer.

7 av 10 blir forstyrret i kontorlandskapet

En fersk skandinavisk undersøkelse viser at 70 prosent av de som jobber åpne landskap ofte opplever å bli avbrutt av irriterende støy. Pratsomme kolleger er hovedproblemet.

Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering

Rederiforbundet mente lovens ordlyd tilsa kutt i lønnen ved permitteringer, men Høyesterett mener stikk motsatt.

Ap med lovforslag mot sosial dumping

Ap vil sosial dumping og arbeidslivskriminalitet til livs. Et av tiltakene er å ta ILOs kjernekonvensjoner inn i den norske menneskerettsloven.

Ny rapportLedere vet skremmende lite om pensjon

Hver tredje leder vet ikke hvilke pensjonsordninger som finnes i egen bedrift, viser en fersk undersøkelse.

Rører ikke adgangen til midlertidige ansettelser

Samtlige av virksomhetene som ble undersøkt av Arbeidstilsynet, brøt med reglene for midlertidig ansettelse. Men regjeringen vil ikke endre loven.

Juristene svarer

Har jeg egentlig ikke «særlig uavhengig stilling» og derfor krav på overtid?

DP-juristene svarer

TillitsvalgteMå overtale medlemmene sine til å tenke positivt om heltid

For 30 år siden ødelagte de stillinger for å kunne gå hver tredje helg. Nå kjemper de med nebb og klør for å reparere skaden som har skapt den giftige deltidskulturen.

«Preker» om heltid for å skape kultur- og holdningsendring

Fredrikstad har, som mange andre kommuner, utfordringer med mye deltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren. For å komme til roten av problemet, får nå alle de 4000 helsearbeiderne mulighet til å heve stemmen i debatten.

Politikerne ­varsler nye tiltak mot a-krim

Ap vil blant annet offentliggjøre domsavsigelser og sanksjoner ved brudd på arbeidslivslovgivningen.

Riksadvokaten vil ha strengere straff for arbeidslivskriminelle

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener at arbeidslivskriminalitet må straffes hardere. Og at de dømte i langt større grad må fratas utbyttet fra sin ­kriminelle virksomhet.

Juristene svarer

Juristene svarerKrav på overtidsbetaling - selv om du avspaserer

DP-juristene svarer.

Prekesjappe til gjenbruk i omorganisering

Da Friskliv og mestring skulle gå fra å være virksomhet til etat i Fredrikstad kommune, ble metodikken brukt i heltidsarbeidet tatt i bruk for å inkludere alle ansatte.

Ordføreren i FredrikstadTror heltidskultur vil få ned sykefraværet

– Reduserte stillinger og lav formell kompetanse genererer mer sykefravær, sier Jon-Ivar Nygård (Ap).

Avliver myten om at sykepleiere har «feil holdning» til heltidsarbeid

Tillitsvalgt i hjemmesykepleien, Elisabeth Imrik, mener man ikke kan sammenligne turnusarbeidet deres med andre yrkesgrupper som ikke jobber med mennesker.

Slik skal Fredrikstad friskmelde en destruktiv deltidskultur

I Fredrikstad kommune snakker de seg til mer heltid i helsesektoren.

MidlertidighetArbeidstilsynet med 67 kontroller – alle brøt loven

Opptil 65.000 arbeidstakere i Norge har en midlertidig ansettelse som trolig bryter med loven.

Juristene svarer

Kan jeg overføre ferie fra en arbeidsgiver til den neste?

DP-juristene svarer.

Jobbet skjult i Amazon og helseomsorgen, advarer Norge mot britiske tilstander i arbeidslivet

Etter å ha kjent forholdene i det nye arbeidslivet på kroppen, advarer forfatter James Bloodworth Norge mot utviklingen i Storbritannia de siste 40 år.

Svenske Nav omorganiserer - 4.500 ansatte mister jobben

Juristene svarer

Har pårørende rett til permisjonen for å ta vare på sin døende mor?

DP-juristene svarer.

Helsedirektoratet vil ha inn 200 nyutdannede leger til

Legemangelen brer seg om i norske kommuner og operasjonssaler. Helsedirektoratet forslår 200 nye stillinger for nyutdannede leger, skriver Aftenposten.

Profilert advokat sår tvil om meddommeres nøytralitet

Har sendt forslag til departementet, men møter kraftig motbør i det organiserte arbeidslivet. – Grov krenkelse, mener LO.

Færre anmeldes for trygdesvindel

Nav anmeldte 968 personer for trygdesvindel i 2018. Det var nesten 200 færre enn i 2016. Feilutbetalinger fra Nav er trolig et langt større problem enn svindel.

Nordea tror norske lønninger skal vokse med 3,7 prosent neste år

Lønnsveksten skal skyte fart i år – parallelt med at arbeidsledigheten faller ytterligere. Neste år skal lønnsveksten opp i hele 3,7 prosent, spår Nordea.

Slik slår du tilbake mot hersketeknikk

Lei av å bli oversett og latterliggjort på jobben? Her er ti tips for å ta igjen med hersketeknikerne.

– Oppdrett-, olje-, gass- og techindustrien vil slite med å få tak i kvalifisert arbeidskraft i 2019

I disse bransjene spår Finn jobb at det vil bli stillingsboom i år.

Forslag om Nav-tiltak i egen regi møter motbør – også fra Nav

Arbeids- og sosialdepartementet får kritikk for sitt forslag til rammer for Navs oppfølgingstjenester i egen regi. Nav selv har sterke innvendinger.

150.000 flere i jobb på syv årFlere yrker krever høyere utdannelse

To tredeler av jobb-økningen har vært innen yrker som sivilingeniører, sykepleiere, eller databasedesignere. Samtidig blir det færre kontormedarbeidere og maskinoperatører.

Knuser myten om at roboter fører til massiv arbeidsledighet

Robotisering forandrer arbeidslivet, men ikke slik vi trodde for få år siden. En ny rapport fra ManpowerGroup viser at automatisering får arbeidsgivere til å øke arbeidsstyrken – og investere i kompetanseutvikling.

– Kompetanse er et farlig ord

Selv om arbeidsmarkedet står overfor store omveltninger, vil få jobber forsvinne helt som følge av automatisering og digitalisering, ifølge ny analyse.

Norsk entreprenør- og industrikonsern lover å doble kvinneandelen

Målet er ambisiøst. Det innebærer at AF Gruppen går fra å være dårligst i klassen, til å være ledende i bransjen.

Juristene svarer

Kan jeg beholde tarifflønn ved virksomhets-overdragelse?

DP-juristene svarer.

Fremtidens arbeidsliv krever et samfunn som sikrer læring livet ut

Tilgang til utdanning for å sikre tilgang til arbeidslivet står sentralt i den nye ILO-rapporten som ble publisert tirsdag.

Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land

Antallet indere som har fått arbeid i Norge har mer enn fordoblet seg de siste to årene, mens antall arbeidstakere fra EØS-land har gått ned.

Juristene svarer

Kan bedriften jeg jobbe for legge inn et generelt samtykke til at arbeidsgiver kan behandle personopplysninger om den ansatte?

DP-juristene svarer.

Rekordmange fikk læreplass i 2018

74 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter.

Disse trendene vil påvirke Navs arbeid frem mot 2030

Det vil komme nye forventninger og muligheter når det gjelder Navs tjenestetilbud, folk flytter og eldes, og det blir raskere omstillingstakt.

ParatÉn av fire i sikkerhetsbransjen har opplevd seksuell trakassering

Flere mødre tar ulønnet permisjon

Tre av ti mødre tok ubetalt permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden i 2017. Det er en økning på 66 prosent siden 2008, viser en ny rapport fra Nav.

Juristene svarer

Har jeg krav på fri for å gå i begravelse?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse