Annonse

Arbeidsliv

Langt flere IT-folk i norsk arbeidsliv

Boris Johnson vil åpne grensene for de med «høyt potensial»

Krever bakgrunn fra «globalt ledende universitet».

Kraftig økning i antall personskader i Equinor

Equinors sikkerhetsrapport for andre kvartal viser en negativ utvikling i antall personskader. Selskapet har registrert en økning i personskader på 70 prosent.

Flere bygg i regjeringskvartalet kan bli brukt på ny

Det skal vurderes om noen bygninger i regjeringskvartalet kan brukes videre istedenfor at det bygges nytt, bekrefter Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nederlenderne sendes tilbake på hjemmekontor

Nederlands statsminister Mark Rutte oppfordrer folk til å jobbe hjemmefra igjen. Smitten har økt etter at nesten alle koronarestriksjoner ble opphevet i juni.

Slik skiller du deg ut på LinkedIn

For å lykkes med LinkedIn krever det at du har et bevisst forhold til hva du skal bruke nettverket til. Her får du ni nyttige tips.

Hackerne utnytter usikre medarbeidere

Nå handler phishing-epostene i størst grad om tilbakevending til vanlig kontor etter en lang periode hjemme. – Hackerne er utspekulerte, sier sikkerhetsekspert Kai Roer.

Endringer i regler for hjemmekontorDette kan vi vente oss

For å sikre et godt arbeidsmiljø for arbeidstakerne, ser man nå et behov for å se nærere på reglene rundt bruk av hjemmekontor.

Likestillingsrapport i fiskerieneEn mannsdominert og til tider røff kultur

– Fiskeriene går glipp av dyktige arbeidsfolk, hvis vi ikke blir flinkere til å inkludere og rekruttere flere kvinner, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Juristene svarer

Kan jeg pålegges å jobbe når jeg har fri?

Juristene svarer.

Økt optimisme blant norske bedrifter

Færre frykter at de går konkurs, og det er både økt omsetning og sysselsetting blant bedriftene, ifølge NHO.

LO-advokat mener Stendi har sluppet unna en halv milliard i arbeidsgiveravgift

Omsorgsselskapet Stendi kan ha sluppet unna flere hundre millioner kroner i arbeidsgiveravgift ved å benytte konsulenter. Det mener LO-advokat Kjetil Edvardsen.

Mange nordmenn mener dataangrep mot egen arbeidsplass er usannsynlig

Hver femte nordmann mener det er svært lite eller lite sannsynlig at deres egen arbeidsplass blir rammet av dataangrep.

Akers fornybarselskap nærmer seg 1.000 ansatte

Ett år etter oppstarten har fornybarselskapet Aker Horizons 988 ansatte og nettoverdiene lå på 15,6 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Jussprofessor mener staten kan kreve at Norwegian tilbakebetaler bonuser

Opposisjonen krever svar på hva næringsminister Iselin Nybø (V) vil gjøre med millionbonusene til Norwegian. Jussprofessor mener hun kan kreve bonusene tilbake.

Ny forskrift for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Et forslag til nye regler om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet sendes ut på høring onsdag.

Hackere har benyttet seg av overgangen til hybridkontor

En ny rapport avdekker i hvilken grad fjernarbeid har påvirket næringslivets sikkerhet, operasjonelle omkostninger og innvirkning på brukerne.

Juristene svarer

Hvilke plikter har arbeidsgivere når det kommer til individuell tilrettelegging?

Juristene svarer.

Innreiseforbudet har kostet Nav 200 millioner

Om lag 200 millioner kroner er utbetalt for 4.300 arbeidstakere som ikke har kunnet krysse grensen til Norge som følge av koronarestriksjonene, opplyser Nav.

Én av fire bruker uautoriserte skytjenester på jobben

Dette kan utgjøre en sikkerhetstrussel og Kai Roer, leder for KnowBe4 Research, peker på at det er ledernes ansvar å sørge for at de ansatte har tilstrekkelige verktøy for å utføre jobben sin på en god måte.

Fire av ti leger har opplevd trusler fra pasienter

Fire av ti leger opplever å bli truet av en pasient innen fire år etter endt utdanning, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo.

Dette må bedriftene gjøre for å unngå å bli offer for økende inflasjon

– Bedriftene må gå gjennom prisstrategiene sine. Ellers kan de få betydelige tap, og i ytterste konsekvens risikerer de å underminere sin egen virksomhet fordi inntektene ikke dekker økte omkostninger til blant annet råvarer, sier Nicolai Broby Eckert.

Juristene svarer

Har jeg noen rettigheter ved sykdom under avspasering?

Juristene svarer.

Sju av ti unge vet ikke hvor mye de skal ha i overtidsbetaling

Mange unge har mangelfull kunnskap om rettighetene de har i arbeidslivet nå som de skal ut i sommerjobb, ifølge en undersøkelse fra Arbeidstilsynet.

Stortinget tar grep etter trakasseringsavsløringer

Stortingspresident Tone W. Trøen vil utvide representantenes etiske veileder og utrede en ekstern varslingskanal for å stanse mobbing og trakassering.

Telenor selger mobilvirksomheten i Myanmar

Telenor skal selge mobilvirksomheten i Myanmar til investeringsselskapet M1 Group. – Situasjonen har blitt stadig mer utfordrende, sier Telenor-sjefen.

Juristene svarer

Kan vi trekke ansatte i lønn dersom de får utbetalt for mye lønn?

Juristene svarer.

Færre nye uføre i pandemiåret 2020

Selv om andelen nye uføre gikk ned i fjor, er andelen uføre totalt fortsatt økende. Nedgangen i nye uføre skyldes tiltak i forbindelse med koronapandemien.

Islendingene jobber mindre etter vellykkede forsøk med firedagersuke

To flere år lange forsøk med firedagersuker på Island var en «enorm suksess» og førte til at svært mange nå jobber mindre, heter det i en rapport.

Sivilombudet mener Nav tar feil om fedrekvote

Sivilombudet slår fast at det er feil å frata fedre foreldrepenger fordi de har søkt etter Navs frist. Nav vil nå se nærmere på saken.

I dette fylket tar flest nordmenn ut tidlig alderspensjon

Fra 2011 ble pensjonsalderen redusert fra 67 til 62 år. Om lag 30,6 prosent av den bosatte befolkningen i alderen 62-66 år har valgt å ta ut alderspensjon i 2020.

Inkludering– Du får ikke resultater av å jobbe med mangfold på et kosmetisk nivå

Det hjelper lite å diskriminere og snakke ned de som allerede sitter med mye av makten i samfunnet – ofte hvite, middelaldrende menn i dress. – Gjensidig respekt og dialog er veien å gå, sier Loveleen R. Brenna.

Likestilling i Norge– En selvfølge at kvinner skal jobbe og at menn skal bidra hjemme

En ny rapport fra Kilden kjønnsforskning viser at selv om flere land opplever økt motstand mot likestilling, går det andre veien i Norge.

KunnskapsdepartementetVil rekruttere flere kvinner og norske borgere til doktorgrad

Heile 70 prosent av søkerne til doktorgrads- og postdoktorstillinger er menn, og 80 prosent er fra utlandet. Departementet ønsker seg nye tiltak.

Færre flyktninger og nyankomne innvandrere kommer ut i jobb under pandemien

De som har avsluttet introduksjonsprogram under koronapandemien nå i større grad går videre til ulike utdanningsløp, og at færre går over i arbeid enn tidligere.

Lønnsfrys for Norwegian-ansatte – fagforeninger reagerer på lederbonus

Fagforeningene i flyselskapet Norwegian trodde ikke det kunne være sant da de fikk høre om millionbonusene til ledelsen.

Over to milliarder kroner er utbetalt i feriepenger for dagpenger

Nær 358.000 nordmenn har fått utbetalt noe over 2,1 milliarder kroner i feriepenger for dagpenger, viser tall P4-nyhetene har fått fra Nav.

22 av 50 pensjonsmilliarder flyttet

Overføringen til egen pensjonskonto når milepæl.

DiskrimineringsnemndaLavterskeltilbud for saker om gjengjeldelse etter varsling

Fra 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått myndighet til å avgjøre saker om gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet.

Offentlige ansatte må ikke lenger slutte ved nådd særaldersgrense

Arbeidstakere i offentlig sektor trenger ikke lenger å slutte når de når særaldersgrenser i jobber som har det.

Elkjøp deler ut 300 millioner i bonus til ansatte

Elkjøp Nordic opplevde en voldsom vekst under pandemien og omsatte for 49,8 milliarder kroner. Nå deler konsernet ut 300 millioner bonuskroner til de ansatte.

Yngre er mer utsatte for kontokapring enn eldre

Knapt 4 av 10 av dem som vet hva totrinnspålogging er, bruker dette på tjenester som Facebook, Instagram eller Snapchat.

Juristene svarer

Hvilke muligheter har jeg til å endre ferien til de ansatte?

Juristene svarer.

IA-avtalenFrafallet for langtidssyke økte under pandemien

Pandemien har satt spor i arbeidslivet.

Seier for omsorgsarbeiderne i Stendi-saken i lagmannsretten

Velferdsselskapet Stendi tapte saken i Borgarting lagmannsrett der de var saksøkt av miljøarbeidere som krevde fast jobb.

Hjemmekontor har gjort siloene enda trangere

– Hvis vi ikke møtes mer etter pandemien, kan siloene bli enda trangere og veggene enda tykkere, sier leder i HR Norge, Even Bolstad.

Industri Energi og Aker BP inngår forlik

Fagforbundet Industri Energi og Aker BP har inngått forlik etter at over 230 ansatte gikk til søksmål mot oljeselskapet.

Juristene svarer

Kan man hente ut helseopplysninger i forbindelse med ansettelser?

Juristene svarer.

Stor pensjonsregning til arbeidsgivere

Justering løfter pensjonen til høytlønnede på ytelsespensjon kraftig.

Ansatte får bruke syv arbeidsdager i året på frivillig arbeid

For det norske Salesforce-kontoret utgjør det rundt 3920 timer totalt, men mange bruker enda mer, forteller norgessjef Per Haakon Lomsdalen.

Høyblokka er tilbake i sin opprinnelige høyde fra 1958

Målet med bomben 22. juli var at Høyblokka skulle rase sammen. Men betongbygget ble stående. Nå er den ført tilbake i sin opprinnelige høyde fra 1958.

Nye regler for innreisekarantene for mannskap på passasjerskip

Regjeringen har besluttet at mannskap på passasjerskip i fast rute til et rødt land skal fritas fra karanteneplikt.

UndersøkelseGravide føler seg diskriminert på arbeidsmarkedet

En AFI-undersøkelse viser at flere midlertidige ansatte ikke fikk seg jobb fordi de ventet barn.

Ansatte vet ikke hva de skal gjøre med sikkerhetstrusler

– Det er ledelsens ansvar å gi de ansatte klare instruksjoner, sier forskningssjef Kai Roer.

Enighet i sykehusoppgjøret

Rett etter midnatt ble det enighet i sykehusforhandlingene mellom LO og Spekter.

Lønnsgapet– En trend man må anstrenge seg for å snu

Advokatfirmaet Wiersholm har satt seg som mål at en tredjedel av partnere deres skal være kvinner innen 2028. – Vi er på god vei til å lykkes med det, sier styreleder og partner Kjersti T. Trøbråten.

Mæland oppnevnte tidligere regjeringskollega til Karantenenemnda

Tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) ble utnevnt til Karantenenemnda i 2019, fire år etter hun gikk ut av regjeringen, skriver DN.

Utvalg vil begrense midlertidige ansettelser

Flertallet i det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget ønsker å fjerne regelen om generell tilgang til midlertidige ansettelser på inntil et år.

Undersøkelse35 prosent av norske bedrifter vil kvitte seg helt med kontoret

Ifølge en fersk rapport fra Owl Labs, planlegger 95 prosent av de norske bedriftene i undersøkelsen å fortsette med hybridarbeid etter pandemien.

Juristene svarer

Kan jeg avtale prøvetid for en midlertidig ansettelse?

Juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse