Annonse

Ansatte må sette status som «utilgjengelig» når de skal hente seg kaffe eller gå på do

Medlemmer i EL og IT forbundet opplever økt mistillit fra sine ledere som igjen skaper mistrivsel, stress og i verste fall sykdom.

Fagforbundet vil ha slutt på blått Sp-samarbeid

Stordalen satser på global utveksling

– Jeg håper selv å være en av dem som får bytte arbeidsplass med en annen i verden for en periode, sier Lisa Farrar, leder i eBerry som digitaliserer Nordic Choice.

Juristene svarer

Oppsagt i foreldrepermisjonKan jeg kreve å bli fritatt arbeidsplikt i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Sopra Steria topper «Great Place to Work»-kåring for tredje året på rad

Systematisk arbeid har gitt resultater, mener administrerende direktør Kjell Rusti i IT-selskapet.

Juristene svarer

Kan vi beholde noen av de ansatte som nærmer seg pensjonsalder og kvitte oss med de andre?

DP-juristene svarer.

HeltidsbarometerTelemark er helsevesenets heltidssinke

Det er store geografiske forskjeller hvor det lyses ut flest og færrest heltidsstillinger. Telemark gjør det skjeldnest.

Er ansatteide bedrifter mer produktive?

En gjennomgang av 129 studier viser at de fleste påviser positive effekter mellom ansatt-eierskap og produktivitet. Men det gjelder ikke alle.

Årslønnen økte med 15.900 i fjor

I 2018 tjente nordmenn i snitt 551.800 kroner.

NHO uenige i regjeringens pensjonsforslag

NHO ønsker ikke at bedriftene skal få ansvaret for koordineringen av ansattes tidligere pensjonsfond.

AI i HRKunstig intelligens-toget går nå

Jobbhverdagen min og din vil endre seg drastisk de nærmeste årene, og kunstig intelligens kommer til å spille en sentral rolle. – Ved å la være å engasjere seg i denne teknologien, havner du automatisk på etterskudd, advarer ekspert.

4 av 10 ingeniører venter kraftig lønnsvekst

– Mange forventer over fire prosent i lønnsoppgjøret, sier leder for NITO-ingeniørene i privat sektor.

Juristene svarer

Kan man beordres på jobb når man har tatt ut egenmelding?

DP-juristene svarer.

Brudd i lønnsforhandlingene

Årets lønnsoppgjør går til mekling. Meklingsfrist er 31. mars.

Våryre arbeidsgivere på rekrutteringsjakt

97 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke antallet ansatte frem mot sommeren. Det er høyere enn på samme tid i fjor.

Arbeidsgivere vil ikke ha naturvitere og realister

Mens akademia mener behovet er enormt, kontrer Abelia-sjefen med at utdanningsinstitusjonene ikke «evner» å tilpasse seg markedet.

Juristene svarer

Har jeg krav på betaling når jobben faller på en helligdag?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte krav på sykepenger som skyldes en arbeidskonflikt?

DP-juristene svarer.

Unge bryr seg ikke om virksomhetens miljøansvar

Virksomhetens miljøansvar er nærmest ubetydelig for valg av jobb og som motivasjonsfaktor for nordmenn.

EU vil gi varslere sterkere beskyttelse

De nye reglene vil beskytte personer mot oppsigelse og andre former for straff for å varsle om brudd på EUs lover og regler.

Revisortopp advarer politikere mot å «forenkle» bort tilliten i norsk næringsliv

Tillitsnivået i norsk næringsliv er en enorm verdi. Men mange politikere tar den for gitt, mener revisortopp. – Veldig risikofylt.

Investorer har mindre tro på kvinnelige entreprenører

Høy arbeidsdeltagelse til tross, kvinneandelen blant entreprenører er ikke høyere i Norge. Ny rapport ser på årsaker.

LO og NHO i gang med lønnskampen

Juristene svarer

Kan en ansatt kreve fast stilling etter flere midlertidige engasjementer?

DP-juristene svarer.

Splid om overvåkning av justisministeren

Hjemmet til justisminister Tor Mikkel Wara ble nok en gang angrepet i helgen. Filter Nyheter melder at han takket nei til videoovervåkning tidligere i etterforskningen. Politikere reagerer.

Disse yrkesgruppene bryr seg minst om lønna

I dag kom arbeidslivsundersøkelsen som viser hva som rører seg i norsk arbeidsliv.

Hillary Clinton om Trump-administrasjonen– Klokken er skrudd tilbake

Forteller om hvordan russerne manipulerte amerikanske velgere gjennom sosiale medier og brukte stjålet informasjon som våpen for å svekke henne.

Hadia Tajik– Kvinner er mer lønsomme enn olje

Hadde kvinner i Norge jobbet like lite som gjennomsnittet i OECD-landene, ville vi ha tapt et helt oljefond i kroner, sier Ap-nestlederen.

UndersøkelseTo generasjoner til likestilling i arbeidslivet

Likestilling blir undervurdert og nedprioritert i næringslivet, ifølge en ny global undersøkelse. – Det er på tide å begynne å måle dette, som alt annet, mener IBM-direktør.

InnvandrerkvinnerAlenemor til syv fikk fast jobb

Gjennom en systue i Asker har Sisters in Business skapt trygge arbeidsplasser og opplæring for Fatima Melala (44) og seks andre innvandrerkvinner i løpet av det siste året

Obos investerer 100 millioner kroner i kvinnefotballen i Norge og Sverige

De skal også gjøre det enklere for kvinner som spiller på toppnivå å kombinere fotballkarriere og yrkeskarriere.

Anne-Kari Bratten– Den norske likestillingsdiskusjonen har blitt veldig elitistisk

Stadig flere kvinner i mannsdominerte bransjer finner sammen i egne nettverk for å diskutere felles utfordringer og danne felles fronter.

Flere kvinner i arbeid i Europa

Forskjellen i andelen kvinner og menn som er i arbeid i EU minker. Men det er store forskjeller mellom medlemslandene.

Regjeringen endrer skatteregler for fribilletter, rabatter og gaver etter sterk kritikk

Nye regler for naturalytelser førte til ramaskrik da omfanget av rabatter, fribilletter og andre goder ble kjent. Nå endrer finansminister Siv Jensen reglene.

KleskoderNå faller slipset

Den siste bastionen for kontorbekledning à la Gordon Gekko har falt. Goldman Sachs tillater «fleksibel kleskode».

Juristene svarer

En ansatt argumenterer mot innvandring i media. Kan vi gi ham en advarsel?

DP-juristene svarer.

Disse merkevarene har norske kvinner best inntrykk av

Sjekk listen over topp 10 merkenavn her.

Tillegg for lavtlønnede vanskeligst– Vi kan ikke trylle

Lite tyder på at LO tar Fellesforbundet-leder Jørn Eggums anmodning til offentlig sektor om å «besinne seg» til følge.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtid for beredskapsvakt?

DP-juristene svarer.

Fartstid ikke avgjørende ved nedbemanning

Fersk dom fra Høyesterett avviser at ansiennitet skal være «hovedregelen» ved nedbemanning i privat sektor.

Stadig flere sysselsatte menn innen helse- og sosialfaglige yrker

Det er spesielt stor vekst blant mannlige barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere.

Juristene svarer

Har man krav på fast ansettelse etter svangerskapsvikariat?

DP-juristene svarer.

Jordbrukskvinner har mindre att for strevet enn menn

Så mykje meir tente mannlege bønder samanlikna med kvinnene.

Fagbevegelsen taper stadig terreng

Lite tyder på at det organiserte arbeidslivet får økt oppslutning, selv om over 50.000 flere står i jobb nå enn på samme tid i fjor. Særlig LO sliter.

Ingeniører i det private og lærere løftet Akademikerne til rekord

Høyt utdannede fortsetter å organisere seg. Akademikerne gjør det best av hovedorganisasjonene - takket være ingeniører i det private.

Stabil sysselsetting, men fleire utanfor arbeidsmarknaden

I desember utgjorde dei arbeidslause 3,7 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå september.

Juristene svarer

Har jeg krav på feriepenger som nyansatt?

DP-juristene svarer.

IKEA skrinlegger utbygging av fire nye varehus i Norge

IKEA har besluttet å ikke gå videre med utbygging av nye varehus i Norge. Dermed blir tomtene i Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø solgt.

Norske kles- og skobutikker taper knallhard konkurranse mot kjedebutikkene

De siste to årene har 179 norske foretak gått konkurs, hvorav 86 ble åpnet i 2018.

Flere gutter utdanner seg innen kvinnedominerte bransjer

Siden 2010 har antallet jenter og gutter som strømmer til helse- og oppvekstfaget økt med over 2000 elever. Andelen gutter har steget med 7,2 prosentpoeng i samme periode.

Juristene svarer

Slett arbeidsinnsatsKan den ansatte kreve at vi sletter advarselen mot henne?

DP-juristene svarer.

Ny målemetode gir høyere deltidstall

OverblikkI disse næringene øker bemanningen kraftig

I alle bransjer og i alle landets fylker er det flere med jobb nå enn på samme tid i fjor.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtid som ansatt i konsulentselskap?

DP-juristene svarer.

I Asia ser man på livslang læring som et konkurransefortrinn

I Singapore får fastgrodde ledere og akademikere støtte til bransjebytte.

InvestorTjener penger på medarbeiderengasjement

En svensk investor har konsekvent satset penger på at økende medarbeiderengasjement får selskapers aksjekursene til å stige.

Hver fjerde bedrift i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere

I tillegg sliter 16 prosent av bedriftene med å finne lærlinger.

Ny medlemsrekord for AkademikerneFolk strømmer til fra privat sektor

Det siste året har antall medlemmer i hovedorganisasjonen vokst med 2,7 prosent, til 208.597 medlemmer.

Lederverktøy

Ledere med dårlige rutiner gjør tre ganger så mange feilansettelser

Grundigere rekrutteringsprosess og bedre oppfølging av nyansatte den første tiden etter ansettelse er det lederne selv trekker frem som viktige tiltak.

Sverige og USA de viktigste vertslandene for norsk næringsliv

Omsetningen for norsk næringsliv i utlandet har økt med over 8 prosent i 2017 sammenlignet med året før. Den samlede omsetningen var på 1294 milliarder kroner.

Annonse
Annonse
Annonse