Annonse

Slik takler du kollegaer som utleverer seg for mye på jobb

Og slik unngår du å gjøre det selv.

Utenfor-regnskap skal styrke innsatsen mot utenforskap

KS arbeider med et regnskap som vil vise hvor mye kommuner og samfunn kan tjene på å forebygge utenforskap. Utenfor-regnskapet vil bli lansert 7.mai.

Din emosjonelle tilknytningsstil kan sabotere arbeidsforholdet ditt

Selv om hodet ditt vet hvordan du skal oppføre deg på jobb, kan en fundamental og tilsynelatende ukontrollerbar trang få deg til å gjøre det motsatte.

Norske arbeidstakere måles lite på arbeidsinnsats

Det viser arbeidslivsundersøkelse.

Ulønnsom utdanningSmå lønnsforskjeller mellom bachelor og doktor

Forskjellene mellom startlønna til en med bachelor og en med doktorgrad er knøttsmå. Lang utdanning gir for dårlig avkastning, mener fagforeninger – som ruster seg til lønnskamp.

Nå starter kommuneoppgjøret

Leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen er opptatt av de svakeste pasientene i sykelønnsarbeidet. Foto: Legeforeningen

NHO-rapport«Alle var enige om at legene er for slepphendte»

Slik konkluderer HR-direktørene i ni store NHO-virksomheter om legenes rolle i sykefraværsarbeidet. – Vårt ansvar er medisinsk, svarer Legeforeningen.

Administrerende Olaf H. Thommessen (52) i Bedriftsforbundet mener tiden er kommet for å ta de vanskelige valgene i forhold til sykelønnsordningen.  Foto: Arne Kongsnes

Håper sykelønn blir valgkamptema

Bedriftsforbundets Olaf H. Thommessen kaller sykelønnsordningen «den store elefanten i rommet» og håper den blir tema i valgkampen foran stortingsvalget i 2021.

DagligvarebransjenNorgesgruppen øker, Coop og Bunnpris taper litt, mens Rema 1000 taper mye

MedbestemmelseArbeidslivet deler seg

Mange opplever for første gang på ti år økt innflytelse på egen arbeidsplass. Samtidig utsettes flere for standardisering og kontroll, som følge av digitaliseringen.

Juristene svarer

Hvor mange dager kan jeg være hjemme med syke barn?

DP-juristene svarer.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid møtes til dyst om endringer i sykelønnen i det utvidetde Sysselsettingsutvalget. Bildet er tatt i forbindelse med NHOs årskonferanse i år.

Slaget om sykelønnen starter i mai

100 prosent sykelønn har vi hatt siden 1978. Nå tar både LO- og NHO-sjefen plass i Sysselsettingsutvalget, der forslagene om endringer i sykelønnen skal diskuteres.

Juristene svarer

Oppsigelse i sykemeldingsperioden

DP-juristene svarer.

Nå kommer øretelefonene utviklet spesielt for åpne kontorlandskap

Frykter flere «skjulte rekrutteringsprosesser» i staten

Forskeren bak forslaget om anonyme jobbsøknader mener mer må til for å få bukt med diskrimineringen i statens rekrutteringsprosesser.

Akademikerne krever lokale lønnsforhandlinger for lektorer

Nytt forslag til løsning på lærermangelen.

41 anmeldelser etter kontroller mot arbeidslivskrim

Det såkalte A-krimsenteret i Oslo undersøkte 863 bedrifter i fjor for å avdekke arbeidslivskriminalitet. Det endte med 41 politianmeldelser.

DNB venter enda sterkere lønnsvekst

Ny undersøkelseHver tredje arbeidstaker jobber gratis overtid

Massiv motstand mot regjeringens «lavterskeltilbud» for varsling

– Uheldig, mener NHO, mens LO frykter at varslingsinstituttet blir mindre synlig.

Juristene svarer
Forandres stillingens grunnpreg, har arbeidstaker rett på ny arbeidsavtale.Foto: NTB scanpix

Pass på arbeidsavtalen ved forfremmelser

Må arbeidsgiver lage ny arbeidsavtale når en ansatt forfremmes? Ja, så lenge stillingens grunnpreg endres, svarer juristene.

Strammer inn aktivitetsplikten ved seksuell trakassering

Norden på bunn i service

Norden har et stort behov for bedre service. 81 prosent av servicebedrifter i næringslivet innser at de må bedre kundeservicen for å ha en sjans om å overleve.

Enighet mellom Virke og LO/YS

Startskudd for Spekter-oppgjøret

LO Stat krever økt kjøpekraft for alle

I disse bransjene er det lavest tillit til toppledelsen

Ledere og ansatte er enige: arbeidslivet blir mer autoritært.

Oppsagt ansatt tar oss til retten. Hva skal vi gjøre?

DP-juristene svarer.

Guttene blir glemtVil bort fra «varme hender» og over til «kloke hoder»

Helsevesenet rekrutterer for få menn. Universitetslektor tror på holdningsendring.

Mekling pågår ennå – LO har bedt medlemmene møte på jobb

LønnsdannelseTo av tre arbeids­takere over­stiger sjefens forventninger

Det jobber mange flinke folk på norske arbeidsplasser. Hele to av tre overstiger forventningene lederen deres har til dem, viser ny undersøkelse. Det kan gi trøbbel for lønnsutviklingen.

LO og NHO greier ikke å bli enige – nå er det opp til riksmekleren

Finner ikke Riksmekleren en løsning i helgens mekling mellom LO og NHO, tas 23.000 LO-medlemmer ut i streik. Hotell og transport er blant dem som blir rammet.

Klart for sverdslag om sykelønn

Det ligger an til høy temperatur når arbeidslivets parter møtes til fase to av Sysselsettingsutvalgets arbeid. LO sier kontant nei til ethvert kutt i sykelønna.

Juristene svarer

Kan vi sparke ansatte med for dårlig kompetanse før en virksomhetsoverdragelse?

DP-juristene svarer.

LO varsler streik fra mandag 1. april

LO krever at den frivillige meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO avsluttes, og varsler streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april.

Inkludering i arbeidslivetSpråkbarrieren er den høyeste

Det er vanskeligere for arbeidsgivere å inkludere folk med dårlige norskferdigheter enn de med manglende kompetanse, ifølge undersøkelse. Ny analyse tilbyr løsning - som får støtte av NHO og LO.

Fra outsourcing til reshoringStadig flere bedrifter flytter produksjonen hjem igjen til Norge

Juristene svarer

Kan jeg pålegge arbeidstaker å ta ut ferie som følge av driftsstans?

DP-juristene svarer.

SSB: Arbeidsledigheten er 3,9 prosent

Men sysselsettingen fortsatter å falle.

Betydelig færre bruker opp sykepengene sine

32 prosent nedgang siden nivået i 2002.

Få heltidsansatte jobber overtid

Sjekk ut hvilke yrkesgrupper som jobber mest overtid.

Vil sprenge pensjons-monopolet i kommunene

Omveltninger i kommunene har skapt rom for ny konkurranse om 520 milliarder pensjonskroner. Storebrand blir KLP-monopolets første utfordrer nasjonalt.

Tror ikke ansattvalgte i styrer forstår og tar innover seg styrerollen

Leder i StyreAkademiet, Victor Jensen, tror ikke hyppigere styremøter er veien å gå for at ansattrepresentanter skal få reell påvirkning på styrets bestemmelser.

Juristene svarer

Kan ansatt kreve fritak fra overtidsarbeid når det går utover alle andre på avdelingen?

DP-juristene svarer.

Statsråder– Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet

Når Norge går bedre etter oljesmellen for noen år siden, bør næringslivet vise ansvar og ansette folk som har havnet utenfor arbeidslivet, mener to statsråder.

Ansatte må sette status som «utilgjengelig» når de skal hente seg kaffe eller gå på do

Medlemmer i EL og IT forbundet opplever økt mistillit fra sine ledere som igjen skaper mistrivsel, stress og i verste fall sykdom.

Fagforbundet vil ha slutt på blått Sp-samarbeid

Stordalen satser på global utveksling

– Jeg håper selv å være en av dem som får bytte arbeidsplass med en annen i verden for en periode, sier Lisa Farrar, leder i eBerry som digitaliserer Nordic Choice.

Juristene svarer

Oppsagt i foreldrepermisjonKan jeg kreve å bli fritatt arbeidsplikt i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Sopra Steria topper «Great Place to Work»-kåring for tredje året på rad

Systematisk arbeid har gitt resultater, mener administrerende direktør Kjell Rusti i IT-selskapet.

Juristene svarer

Kan vi beholde noen av de ansatte som nærmer seg pensjonsalder og kvitte oss med de andre?

DP-juristene svarer.

HeltidsbarometerTelemark er helsevesenets heltidssinke

Det er store geografiske forskjeller hvor det lyses ut flest og færrest heltidsstillinger. Telemark gjør det skjeldnest.

Er ansatteide bedrifter mer produktive?

En gjennomgang av 129 studier viser at de fleste påviser positive effekter mellom ansatt-eierskap og produktivitet. Men det gjelder ikke alle.

Årslønnen økte med 15.900 i fjor

I 2018 tjente nordmenn i snitt 551.800 kroner.

NHO uenige i regjeringens pensjonsforslag

NHO ønsker ikke at bedriftene skal få ansvaret for koordineringen av ansattes tidligere pensjonsfond.

AI i HRKunstig intelligens-toget går nå

Jobbhverdagen min og din vil endre seg drastisk de nærmeste årene, og kunstig intelligens kommer til å spille en sentral rolle. – Ved å la være å engasjere seg i denne teknologien, havner du automatisk på etterskudd, advarer ekspert.

4 av 10 ingeniører venter kraftig lønnsvekst

– Mange forventer over fire prosent i lønnsoppgjøret, sier leder for NITO-ingeniørene i privat sektor.

Juristene svarer

Kan man beordres på jobb når man har tatt ut egenmelding?

DP-juristene svarer.

Brudd i lønnsforhandlingene

Årets lønnsoppgjør går til mekling. Meklingsfrist er 31. mars.

Våryre arbeidsgivere på rekrutteringsjakt

97 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke antallet ansatte frem mot sommeren. Det er høyere enn på samme tid i fjor.

Arbeidsgivere vil ikke ha naturvitere og realister

Mens akademia mener behovet er enormt, kontrer Abelia-sjefen med at utdanningsinstitusjonene ikke «evner» å tilpasse seg markedet.

Annonse
Annonse
Annonse