Annonse

EndringsledelseSlik unngår du frustrerte ansatte og konflikter på kontoret

Fire av ti mener digitalisering vil føre til at jobben deres blir borte eller vesentlig endret i løpet av de neste fem årene.

SSB spår høyere lønnsvekst og stabil lav ledighet

DP i Silicon Valley

Oppstartsbedrifter– Lærer mer på fire uker enn to år

I Silicon Valley leder Åse Pettersen Bailey den nordiske inkubatoren TINC – et lynkurs i å utvikle innovasjonsbedrifter i en tidlig fase ved bruk av kompetanse og nettverk.

Juristene svarer

Kan man selv bestemme når man skal ta ferie?

Juristene svarer.

Skepsis til kvotering av funksjonshemmede

Seks av ti nordmenn mener kvalifiserte arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne alltid bør kalles inn til intervju. Men færre enn én av sju er tilhengere av radikal kvotering ved ansettelser.

Norge må svare om diskriminering for FN-komité

Hatefulle ytringer og diskriminering i arbeidslivet er noen av sakene Norge må svare på i møte med FNs rasediskrimineringskomité denne uka.

Arbeidsministeren– Ikke gjør lønnsoppgjør og organisasjonsgrad til min jobb

Gir partene i arbeidslivet kjeft for å tvinge myndighetene på banen for ofte.

Juristene svarer

Er det lov å belønne ansatte for at de har lavt sykefravær?

DP-juristene svarer.

6 av 10 i arbeid eller utdanning fem år etter endt introduksjonsprogram

Kvinneandelen lå derimot nesten 10 prosentpoeng under menn.

Ny rapportDobbelminoriteter diskrimineres i arbeidslivet

Tre av fire unge som tilhører flere minoriteter, opplever diskriminering i arbeidslivet, viser ny rapport.

Milliondryss til videreutdannings-prosjekter for bedre digital kompetanse

Regjeringen har startet opp arbeidet med en kompetansereform, hvor målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse.

EUÉn av to funksjonshemmede er i jobb

Flere funksjonshemmede har kommet i jobb i EU de siste årene. I Norge, derimot, står funksjonshemmedes arbeidsdeltakelse på stedet hvil.

Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt

I år har over 60 prosent av de ansatte med funksjonshemming en tilpasset arbeidssituasjon. Det er økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver bestemme at jeg skal holde meg hjemme i oppsigelseperioden?

DP-juristene svarer.

Oljearbeidere truer med å si opp etter avtalekrangel

Samtlige 42 ansatte i oljeserviceselskapet Island Offshore som risikerer å miste tariffavtalene sine etter oppkjøp, sier de heller vil bli arbeidsledige.

Slik vil kunstig intelligens bidra til kompetanseheving

Persontilpasset læring er en lovende teknologi for livslang læring, slår Teknologirådet fast i ny rapport.

Én av tre ledere sliter med å legge til rette for å holde eldre i arbeid

– IA-avtalen og pensjonsreformen er ikke tilstrekkelig, viser ny analyse.

Hauglie forsvarer utskjelt endring av permitteringsregler

Kritikken hagler mot budsjettenigheten om å gjøre det dyrere for arbeidsgivere å permittere. Tidspunktet er riktig, svarer regjeringen.

KompetanseFUNN får tommelen ned i rapport

Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt 15 måter å støtte opp om etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

Ny politikk for handelsnæringen på vei

Omfatter flere hundre tusen arbeidstakere.

Vil gi akademia kamp om kompetanse-hegemoniet

Virke-sjefen etterlyser politisk oppvåkning i kompetansedebatten.

Bemanningsbransjen tenker nytt for å dekke kompetansegapet

De 20 første studentene uteksamineres i disse dager fra Manpowers Experis Academy. Nå skal programmet utvides.

Juristene svarer

Kan vi spørre kandidater i intervjuet om hvor mye de har brukt egenmelding?

DP-juristene svarer.

Laveste lønnsvekst siden finanskrisen

Verdens arbeidstakere opplevde i fjor den laveste lønnsveksten siden finanskrisen i 2008, mens lønnsgapet mellom menn og kvinner forblir skyhøyt.

Juristene svarer

Nye regler for fast ansettelseKan vi fortsette vår praksis, eller må vi ha alle på en fast stillingsprosent?

DP-juristene svarer.

Mats Wilhelm Ruland ny riksmekler

Juristene svarer

Har den ansatte 14 dagers oppsigelsestid også når han sier opp i prøvetiden?

DP-juristene svarer.

SverigeInnvandrermenn mer utsatt for diskriminering

Svenskfødte søkere til restaurantjobber har fire ganger så stor sjanse til å bli innkalt til intervju som jobbsøkere fra Somalia. Menn med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for diskriminering enn kvinner, viser svensk undersøkelse.

Medlemsflukt fra Handikapforbundet

Mens andre organisasjoner opplever stor medlemsvekst, har Norges Handikapforbund mistet 10 000 medlemmer på 20 år.

Nå kommer den lyseblå industriarbeideren

Den norske industrien har satt seg et hårete mål. Den skal fortsatt eksistere om 20 år.

Nettbasert psykisk helsehjelp får sosial entreprenørpris

Et tilbud om rask psykisk helsehjelp på nettet er tildelt prisen som Årets sosiale entreprenør.

Arbeidsløse sosialhjelpsmottakere utenfor Nav har oftere ikke noe sted å bo

Har man arbeidsinntekt ved siden av sosialstønaden, er det vanligere å eie boligen selv.

BudsjettforliketGlede over økt satsing på å få folk i jobb

Kristelig Folkeparti har fått til en økning på 500 tiltaksplasser for folk som står langt fra arbeidslivet. Meget gledelig, sier direktør Dag Sandvik i bransjeorganisasjonen ASVL.

IKEA omorganiserer – tusenvis av jobber i spill

Selskapet regner med å skape flere jobber enn de kutter. Kun et fåtall norske arbeidsplasser påvirkes.

AttestMå vi derfor skrive at arbeidstaker har gjort en god jobb?

DP-juristene svarer.

Så mye mer tjener du med mastergrad i ryggsekken

Forskjellene er størst blant nyutdannede med økonomiske og administrative fag.

Arbeidsløysa stabil på 4 prosent

Det var 113.000 arbeidslause i september, justert for sesongvariasjonar, melder SSB.

Norske talenterNorge rykker opp på arbeidskraft-rangering

Norge er rangert som tredje beste land av 68 til å utvikle, tiltrekke seg og holde på talenter.

Nå starter julebordsesongen1 av 10 negativ til jobbdrikking

12,6 prosent av oss synes det drikkes for mye på arrangementer i regi av egen arbeidsplass.

Skarpe reaksjoner på tvungen lønnsnemnd i sykepleierstreiken

Regjeringen har som ventet grepet inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre den varslede lockouten i sykepleierstreiken. – En tilspissing, mener SV.

– Skolen må flytte inn hos industrien

Klynge- og utdanningsforsker sier at skolen og industrien må bli flinkere til å snakke sammen.

Halvparten av alle ansatte må tenke nyttHar ikke utdanning som passer til det nye arbeidslivet

Juristene svarer

Påstand om seksuell trakassering?

DP-juristene svarer.

Eldre står lenger i arbeidslivet

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 har gjort at flere står lenger i arbeidslivet. Effekten vedvarer etterhvert som folk blir eldre.

LO og NHO utsetter AFP-forhandlinger i ett år

LO, NHO og regjeringen trenger mer tid på å utrede ny avtalefestet pensjon. Dermed blir ikke AFP forhandlingstema før i 2020.

OverføringsflyktningerHalvparten i arbeid etter syv år

Nær 8000 overføringsflyktninger har kommet til Norge de siste tre årene, og flest kommer fra Syria.

Nav-praksis kan svekke jobbsjansene

Arbeidsgivere er mer skeptiske til unge som har vært i arbeidspraksis enn unge som bare har vært arbeidsledige, viser forskning som ble presentert på Velferdkonferansen 2018.

SykepleierstreikenHelsetilsynet kartlegger om en lockout er helsefarlig

NHO utsetter lockout til onsdag, mens Helsetilsynet kartlegger om en lockout for NHOs sykepleierne vil utgjøre en fare for liv og helse.

Sykepleierne avviser boikott

Full forvirring om hvem som stenges ute i sykepleier-konflikten.

Fra «stillingstrygghet» til «kompetansetrygghet»

– Ved konkurs er det viktigere med kompetanse enn rettigheter til en stilling, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Transportarbeiderforbundet og Fellesforbundet vil slå seg sammen

Sigrun Vågeng– Unge er førsteprioritet for Nav

En ungdom som blir stående utenfor arbeidslivet koster samfunnet mer enn 11 millioner kroner. Å hindre at unge faller utenfor står øverst på Navs prioriteringsliste.

Flere yrkesfagelever får lærekontrakt

For tredje år på rad øker antall lærekontrakter for elever på yrkesfag. Det er imidlertid store forskjeller mellom fylker og fag.

Historiens første lockout i helsesektoren

– Alvorlig, sier arbeidsministeren.

– Vi må slutte å mobbe de uføre

– Folk som skal ha uføretrygd, må slippe å gå hundre ekstrarunder hos Nav, sa kommunelege Eliabeth Swensen i sitt innlegg på Velferdkonferansen 2018.

Velferdkonferansen– Arbeid for alle er mulig

– Med riktig politikk kan hele folket være i arbeid. Vi kan oppnå et arbeidsliv med plass til alle, sa forsker Solveig Osborg Ose i sitt innlegg på Velferdkonferansen 2018.

Mer pappapermisjon har ikke gitt mer likestilling i arbeidslivet

Utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker har hatt liten effekt på kvinners lønn og karriere, viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Heidi Nordby LundeMå våge å ta de ­upopulære debattene

Heidi Nordby Lunde vil gjerne endre sykelønnsordningen. Det er upopulært langt inn i Høyre.

Hadia TajikSmart å investere i ansatte

Hadia Tajik tror på arbeidets betydning for et meningsfylt liv.

Velferdkonferansen 2018Hele folket i arbeid?

85 år har gått siden slagordet «Hele folket i arbeid» ble lansert. Hvilken relevans har slagordet i dag, og hva skal til for å få flere folk ut i jobb?

Annonse
Annonse
Annonse