Annonse

Regjeringen vil knytte høyere utdanning tettere til arbeidslivetStatsvitenskap og historie skal bli mer relevant

Regjeringen mistenker at utdanninger som statsvitenskap, historie og biologi er ikke relevante nok for arbeidslivet. Disse fagene skal nå evalueres med tanke på å endre undervisningsopplegget.

Norske studenter skygger unna IT-studier i utlandet

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi havnet på bunn blant de topp 15 fagene nordmenn velger å studere utenfor Norges grenser. Det bekymrer IKT-Norge-sjefen som peker på at vi kommer til å mangle nok teknologer i Norge i årene som kommer.

Interne skritt-konkurranser skal bedre helsen og bunnlinjen

Programmene hvor ansatte konkurrerer om å få høyest antall skritt i løpet av en gitt tidsperiode, har redusert fravær og helseutgifter med 25 prosent, viser studie fra USA.

Kommunene sliter med å rekruttere helsepersonell

Tre av fire norske kommuner varsler om at det er ganske eller meget utfordrende å få rekruttert sykepleiere – og problemet øker.

Glamorøst kontorplass-selskap tas ned mange hakk før børsnotering

WeWork-modellen virker kanskje ikke så godt som man trodde.

Norske ledere er dårligst i Europa på å tilby sine ansatte gode arbeidsverktøy

En ny undersøkelse viser at nordmenn er de som blir minst hørt i Europa når de etterlyser bedre digitale verktøy på jobben.

Jenter har mer fravær enn gutter på videregående

I snitt hadde jentene fire dager og 10 timer fravær, mens guttene hadde tre dager og 11 timer fravær.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver leie meg ut til et annet selskap i oppsigelsetiden?

DP-juristene svarer.

DanmarkVil gi partene i arbeidslivet fast plass ved regjeringens bord

Fornøyde arbeidstakere skaper problemer for arbeidsgiverne

Arbeidsgiver har vansker med å få tak i kvalifisert personell fordi nordmenn trives godt der de er og i liten grad ønsker å bytte jobb.

Juristene svarer

Kan ledelsen ta fra oss pausen når vi har møte midt på dagen?

DP-juristene svarer.

Byggebransjen vil røske opp i ukultur for å rekruttere flere kvinner

Gjennom kjørereglene krever bransjen nulltoleranse mot trakassering og økt bevissthet rundt språkbruk, bilder, kalendere og annet, som kan oppleves støtende for ett kjønn, enten det er på arbeidsplassen eller i sosiale sammenhenger.

50-åringer har større sjanse for å lykkes som gründere

Men de identifiserer seg ikke med den stereotypiske moderne gründeren med hettegenser, elsparkesykkel og ping pong på kontoret.

Vil heller erstattes av en robot enn et menneske hvis de mister jobben

Flere arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo

Regjeringen strammer nå grepet om fordelingen av statlige arbeidsplasser.

– Silicon Valley-oppskriften er ødeleggende for kvinner

Leder for SoCentral Thomas Berman avliver myten om at man må «ofre alt» for å starte egen bedrift.

Handlingsplan for kvinnelige gründere– Svakere og mindre ambisiøs enn den var for 10 år siden

Forretningsutvikler og gründer med 20 års erfaring Lise Arvesen beskriver den ferske handlingsplanen som «gammelt nytt» og sier at det beste vi kan få ut av den er mer statistikk som politikerne kan mene mye mer om.

Rekordvekst for Tekna - passerer 80 000 medlemmer

Men NITO er fortsatt større.

Kvinnelige gründere– Ble oppfattet som hodebry av det offentlige

Sherry Hakimnejad (38) møtte kun motstand i virksomhetens seks første leveår. – Vi har jobbet ni år for å få det offentlige til å se verdien av et reelt samarbeid, sier hun.

Omsorgsarbeidere anker Aleris-dommen

Flere av de 24 omsorgsarbeiderne som delvis tapte sine søksmål mot velferdskonsernet Stendi (tidligere Aleris) i Oslo tingrett, anker dommen.

Juristene svarer

Kan vi sparke en ansatt som har vært langtidssykemeldt i 19 måneder?

DP-juristene svarer.

Polske arbeidsinnvandrere sliter dobbelt så ofte med psykiske plager

– Avstand fra venner og familie kan oppleves som tungt og vanskelig for mange, sier forsker Marte Kjøllesdal ved Folkehelseinstituttet.

Godt voksne kan få gunstigere studielån

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å gi gunstigere lån til studenter i jobb for å videreutdanne seg.

Aldri har færre ungdommer vært uten eller utenfor videregående opplæring

På nasjonalt nivå har andelen som ikke har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, sunket fra 17 til 14 prosent de siste fem årene.

Skaper verdier med fagbrev

Prøveordning gir lavt utdannende og innvandrere en vei til fagbrev.

Juristene svarer

Har jeg fortrinnsrett når jeg har vært vikar for den som slutter to ganger?

DP-juristene svarer.

13 tiltak som skal gjøre det enklere for kvinner å starte egen bedrift

Et av punktene går ut på å innføre en ordning med gründervisum for å trekke kapital og innovasjonskraft til Norge.

To av tre må jobbe overtid for å få gjort det de skal på jobb

Digitale hjelpemidler og tilpassede kontorlokaler kan gjøre arbeidsdagen mer produktiv, mener arkitekt.

Juristene svarer

Må vi utbetale full lønn i juli til den nye selgeren som har hatt ferie?

DP-juristene svarer.

Tine kutter 400 årsverk og skal spare 1 milliard kroner

Tine nedbemanner med nær ti prosent og kutter 8-10 prosent av det norske melkevolumet.

Norsk næringsliv tjener mindre

Den gjennomsnittlige bedriften i Norge har et overskudd på 5,3 prosent av omsetningen. Dette er den dårligste inntjening i norsk næringsliv siden 2013.

Vil lovfeste tilbud om gratis karriereveiledning

I løpet av høsten vil det finnes karrieresentre i alle fylker, men det er ingen som har plikt til å tilby karriereveiledning til befolkningen.

NHO etterlyser norsk avtale om tjenester ved brexit

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier det begynner å haste for Norge å få på plass en midlertidig avtale mellom Norge og Storbritannia som omfatter tjenester.

Juristene svarer

Har vi juridisk ryggdekning for å pålegge de ansatte ferie i tre uker i juli?

DP-juristene svarer.

«Deskterior»-trendUnge ansatte i Sør-Korea bruker fargerik pynt til å lyse opp lange arbeidsdager

I disse tre kommunene er det størst ulikhet i inntekt

Kommunene med lavest ulikhet har enten en høyere andel eldre innbyggere eller høy yrkesaktivitet.

Juristene svarer

Kan vi endre ansattes arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Slik skal hverdagen bli bedre for småbedrifter

Regjeringen har laget en strategi for å gi bedrifter en enklere hverdag, bedre tilgang til kunder, stimulere til økt innovasjonsevne, og god tilgang på kompetanse og kapital.

Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalder

Bare en av tre eldre i alderen 55-66 år kommer seg tilbake i arbeid to år etter arbeidsledighet.

Har du egenskapene som sjefen vil ha?

Nå vil norske ledere først og fremst ha ansatte som er gode til å kommunisere med andre og har evne til å samarbeide.

I disse kommunene tjener innbyggerne mest

De som bor i Bærum tjener mest, mens de som jobber i Sola kommune har høyest lønn.

Juristene svarer

Har ansatte rett til permisjon på valgdagen?

DP-juristene svarer.

Utvalg skal se på organiseringen av arbeid

Arbeidslivet sterkt representert.

Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet over Aleris-dommen. Foto: Gorm Kallestad  NTB scanpix

Aleris-dommenAdvokatregningen 10 ganger høyere enn erstatningen

Saksøkerne krevde 33 millioner kroner. Foreløpig fasit fra retten er 1,1. Fagforbundet tar advokatregningen på 11,3 millioner.

Flere virksomheter ansetter innvandrere, men segregeringen øker

Det er høyest segregering på arbeidsplassene i primærnæringene, forretningsmessig tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomhet, bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring.

Innvandrere utgjorde over halvparten av sysselsatte i vikarbyråer

Fra 2015 til 2018 økte antallet vikarjobber fra 47.000 til 63.000 – en vekst som tilsvarer 34 prosent. Veksten i antall jobber i alle andre næringer var stusselige 4 prosent.

LO tilbyr boliglån til sine medlemmer

LO og LO-forbundene tilbyr boliglån til medlemmer som kjøper bolig for første gang.

Arbeidsledigheten steg til 3,6 prosent i juni

Det var 102.000 arbeidsledige personer i juni, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 3000 flere enn i forrige periode.

Juristene svarer

Hvor langt går tilrette­leggingsplikten?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på sykepenger etter ­avsluttet arbeidsforhold?

DP-juristene svarer.

På to år har antall lønnstakere til sjøs falt med nesten 10 prosent

Det var i underkant av 26.000 maritime lønnstakere 4. kvartal 2018.

Juristene svarer

Hvordan unngår vi en kostbar rettsak etter at en tidligere ansatt har saksøkt oss?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan «særlig uavhengige» selv bestemme når de vil ha ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan sjefen stryke ansattes oppsparte feriedager?

DP-juristene svarer.

Fortsatt færre som får arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av juni 2019 mottok 119.900 personer arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Det 3.900 færre enn i forrige kvartal.

StudieÅ kunne gjøre en god jobb avgjørende for trivsel

Juristene svarer
Hva gjør du som arbeidsgiver når ansatte ikke vil ha ferie på sommeren? DP-juristene svarer. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Kan jeg kreve at arbeidstaker tar ut ferie?

DP-juristene svarer: Pass på ferierutinene.

Arendalsuka 2019

Arbeidslivspolitikk i spagatenPolitikerne krever økt produktivitet og ansettelse av folk med hull i CV'en – samtidig

Mens det finnes arbeidstakere i Norge som får betalt i sigaretter, pålegges det seriøse arbeidslivet å bidra til å løse stadig flere velferdsoppgaver. Det har en pris, mener Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Juristene svarer

Må jeg kompensere en ansatt med kundeklausul som ikke får ta oppdrag for konkurrenter?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer
Ledelsen krever at den ansatte skal selv skal legge ut for alle utlegg i forbindelse med jobbreiser. Er det greit? Apichon Pechnun | Dreamstime.com

Kan arbeidsgiver kreve at jeg legger ut for utgifter på jobbreiser?

DP-juristene har svaret klart.

Annonse
Annonse
Annonse