Annonse

BehandlingsforsikringEkstreme forskjeller i tilbudene

Sjekk hvem som kommer best og dårligst ut i undersøkelsen.

Juristene svarer

Hva kan avslutte streiken i NRK?

DP-juristene svarer irritert lisensbetaler.

Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn. Men barn av innvandrere fra India og Sri Lanka tjener langt mer enn gjennomsnittet.

Kun 3 av 10 UiO-studenter fullfører bachelor på normert tid

Over 6.000 statsansatte kan gå ut i streik neste uke

Svensk studieSamarbeid ble dårligere i aktivitetsbaserte kontorer

HøyesterettKan ikke nedbemanne i en avdeling og oppbemanne i en annen

MillennialsLojalitet kan kjøpes, men ikke for penger

Alle vil ha flere eldre på jobb - men ingen vil ansette dem

Trengs gulrot eller pisk for å motarbeide at eldre faller fra i arbeidslivet? Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk etterspør ledere som tar eldre arbeidstakere med på råd og stiller tøffe krav. – Er du her, så er du med, uansett alder, bør være mantraet, ifølge henne.

Juristene svarer

Kan man nekte flyttedag med lønn?

DP-juristene svarer.

Etterspørselen etter arbeidskraft øker

SSB melder om høyeste antall ledige stillinger på seks år.

– Ingenting tilsier at NRK-ansatte skal ha høyere lønnsvekst enn resten av arbeidslivet

1.700 medlemmer i Norsk Journalistlag i NRK er i streik fra klokka 13 tirsdag.

Økt satsing på varig tilrettelagt arbeid

I revidert nasjonalbudsjett styrker regjeringen ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 100 plasser.

Færre tar ut alderspensjonen tidlig

Jobbspeidere skal matche trygdemottakere med arbeidsgivere

Krevende innspurt i årets jordbruksoppgjør

Fristen for årets jordbruksforhandlinger nærmer seg med stormskritt.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

Kina snapper opp verdens piloter

Snur opp ned på bransjen.

9 av 10 nye jobber i USA er frilans

Fire megatrender som bidrar til å endre arbeidslivet.

LæreroppropKrever endring i ledelseskulturen

363 lærere ved flere skoler i Oslo krever at skolebyråden rydder opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet.

Oppgjøret i KS Bedrift i havnEnige om frie lokale forhandlinger på arbeidsplassen

– Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Siden nyttår har antallet uføretrygdede økt med 3.500 personer

Ved utgangen av årets første kvartal mottok 329.400 personer uføretrygd.

Dette er den mest etterspurte kompetansen

Det ble lyst ut 25 prosent flere stillinger i april i år, sammenlignet med april i fjor.

Dårlige arbeidsforholdUnge sykepleiere vil ikke jobbe i eldreomsorgen

En av fire sykepleiere ønsker ikke å jobbe med eldre, viser ny forskning.

Stress kan påvirke hukommelsen

En svensk demensklinikk oppsøkes av stadig flere høyt utdannede som tror de begynner å få demens. Det viser seg at de fleste husker dårlig på grunn av stress.

Juristene svarer

Hvor mye ferie har jeg krav på?

DP-juristene svarer.

Bemanningsbransjen– Kunnskap drukner i ideologi

Det voldsomme politiske engasjementet rundt bemanningsbransjen har undergravd den opplyste debatten, mener NHO.

E24Ryanair og IAG-aksjonærer vil by på Norwegian

Aksjonærer i IAG jobber for å få ledelsen til å samarbeide med Ryanair om å kjøpe norske Norwegian, skriver den spanske avisen Expansion ifølge E24.

Nav-analyseHøyere sykefravær med barn

Depresjon, angst, fødselsskader og spontanaborter er noen av årsakene.

Analyse

Bemanningsbransjen handler om mye mer enn sosial dumping

Ni prosent av de ansatte føler seg låst, 15 prosent kan velge og vrake, og rundt halvparten synes det er greit en periode.

Aktivitetskrav får ned sosialhjelp blant unge

Krav om aktivitet har ført til at tallet på unge sosialhjelpsmottakere har gått ned og at flere har kommet i jobb, viser ny studie.

– En fordel at EFTA-domstolen kommer med en rettslig avklaring

ESA krever at mor og far likestilles i den norske foreldrepenge-ordningen. Resultatet kan bli en ekstrautgift i statsbudsjettet på mange hundre millioner kroner.

Disse arbeidsgiverne er mest attraktive for studenter

Dette er toppvalgene innenfor fire ulike bransjer for unge som skal ut i arbeidslivet.

StudenteneMå kurse professorer i bruk av IKT i undervisning

Tilstandsrapporten for høyere utdanning viser at universiteter og høyskoler er for dårlige på pedagogisk bruk av IKT.

Stadig flere har jobb

På to år har det blitt 70.000 flere lønnsmottakere og nesten 90.000 flere jobber i norske virksomheter.

Fastlegene får stadig kortere pasientlister

Unntaket er Oslo, der listene er blitt lengre.

Fransk ministerAir France henger i en tynn tråd

Det streikerammede luftfartsselskapet Air France risikerer å gå konkurs, mener Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.

LuftambulansekrisenPiloter tilbudt 40.000 kroner for null sykefravær

I forhandlingene med Norsk Flygerforbund tilbød Babcock Scandinavian AirAmbulance piloter 40.000 kroner for ikke å være sykemeldt, ifølge VG.

Norwegian-kjøp falt i fisk – aksjekursen stuper

Styret i Norwegian har avvist to konkrete bud fra IAG om kjøp av hele det norske selskapet. Aksjekursen mistet høyde raskt.

Opparbeidede pensjonsrettigheter er tre ganger større enn BNP

Utviklingshemmede og arbeid– Nav kommer for sent på banen

Elever med utviklingshemming deltar i liten grad i ordinær undervisning og få er i jobb. Bare et fåtall fanges opp av tiltak for integrering i ordinært arbeidsliv, viser ny rapport.

Juristene svarer

Arbeidstaker må vel gi beskjed om at hun ikke kommer på jobb?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi øke stillingsprosenten til den ansatte?

DP-juristene svarer.

Økt mangel på arbeidskraftStor mangel på sykepleiere

NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44.400 personer.

Regjeringen gir én milliard til bedrifter med gode ideer

Stadig flere får jobb gjennom Fretex

1294 jobbsøkere kom ut i ordinært arbeid gjennom Fretex i fjor. Det er mer enn dobbelt så mange som året før, da antallet var 574.

Lønnsoppgjør500.000 til erfarne sykepleiere

Norsk Sykepleierforbund og Spekter har kommet til enighet i tariffoppgjøret.

Juristene svarer

Plikter vi å utbetale sykepenger?

DP-juristene svarer.

Neumann blir medlem av Virke

Auken i nyetableringar held fram

Ti arbeidskonfliktar førte til 8900 tapte arbeidsdagar i fjor

Oljebransjen fenger igjen studentene

Etter et par år med laber interesser lar studentene igjen seg lokke av olje- og gassbransjen, viser Karrierebarometeret 2018.

«Det holder ikke bare å prate om den norske modellen, den må også følges opp i praktisk politikk»

– Vi har fra LOs side flere ganger advart mot politiske forslag som undergraver den norske modellen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Støre lover støtte til pensjonskamp

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre lovte 1. mai støtte til bedre pensjon for utsatte grupper som deltidsarbeidere, vikarer og ungdom i private bedrifter.

Ansatte blir syke av ensomhet – ledere tar ikke HMS-ansvar

Kan være brudd med loven, advarer forskere.

Livslang læringLærested tilbyr gratis videreutdanning til uteksaminerte - for resten av livet

BI og NHH trapper opp alumni-krig. Nå skal det satses på kursing og livslang læring. Mens BI ansetter ny alumnibygger i toppledelsen, tilbyr NHH gratis undervisning.

AutomatiseringNorge minst utsatt for jobbtap i OECD

KarrieretopperMyte at de over 50 sliter i jobbmarkedet

Flere i rekrutteringsbransjen mener jobbsøkere over 50 år stigmatiserer seg selv og ødelegger egne sjanser i arbeidslivet.

Brudd i lønnsoppgjøret for statsansatte

– Trepartssamarbeidet har bedre kår under den blågrønne regjeringen, enn under de rødgrønne

Annonse
Annonse
Annonse