Annonse

Arbeidsliv

Rekordhøy langtidsledighet i Sverige

Koronakrisen har ført til at det er flere langtidsledige enn noensinne i Sverige. Nesten annenhver ledige har vært uten jobb i over et år.

Kjønnsforskjeller i juristbransjen– Menn og kvinner konkurrerer ut fra ulike betingelser

Måten arbeidslivet er organisert på i privat sektor kan skape utfordringer for likestillingen i juristbransjen, forklarer CORE-forsker Sigtona Halrynjo.

Lønnsforskjellene blant jurister har øktMannlige jurister tjener i snitt 219.584 kroner mer i året enn kvinnelige

Mens kvinnelige juristers andel av menns lønn var på 88 prosent i aldersgruppen 29–50 år i 2007, er den bare 76 prosent i 2020. – Oppsiktsvekkende, sier leder for kvinneutvalget i Juristforbundet Farah Ali.

Stor gevinst for samfunnet når AAP-mottakere kommer i jobb

Samfunnet tjener 6,4 millioner kroner på at en ung mottaker av arbeidsavklaringspenger kommer i jobb i stedet for å gå over på uføretrygd, viser beregninger fra Nav.

Statlige ansatte skal få jobbe fra «distrikts-huber» over hele Norge

Venstre og regjeringen skal legge til rette for «stedsuavhengige arbeidsplasser» på alle nivåer i staten.

Kommuneleger skal få lettere kontakt med hverandre

Et nytt kontakt inforegister skal gjøre at kommuneleger raskt kommer i kontakt med kolleger i resten av landet ved koronasmitteutbrudd.

Solberg foreslår at 13-åringer skal kunne opptjene pensjon

Erna Solberg (H) og regjeringen foreslår at aldersgrensen for å ha rett til obligatorisk tjenestepensjon skal senkes fra 20 til 13 år.

Juristene svarer

Får jeg dekket mat- og transportkostnader på jobbreise?

Juristene svarer.

Arbeidsgivere kan trekke ansatte som mottar tips i lønn

Arbeidsgiver har mulighet til å trekke ansatte i lønn for merkostnadene ved at ansatte mottar tips, slår Oslo Tingrett fast.

Gode resultater for sosiale entreprenører i koronaåret 2020

Flere sosiale entreprenører har økt sin aktivitet under koronapandemien fordi løsningene plutselig har blitt enda viktigere, forteller direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører.

Tøft arbeidsmarked for nyutdannede under pandemien

Flere nyutdannede sliter med å få seg jobb, flere jobber ufrivillig deltid og flere mener de er overkvalifisert til den jobben de har fått, viser undersøkelse.

Fortsatt ingen kvinner i politiets beredskapstropp

Fortsatt har ingen kvinner kommet gjennom nåløyet i opptaket til Beredskapstroppen i politiet. Ingen av de tre kvinnene som søkte i år, kom inn.

Ny strategi skal gjøre det mer fleksibelt å ta høyere utdanning

Regjeringen vil åpne utdanningssystemet og gjøre det mer fleksibelt. Målsettingen er å gjøre det slik at flere får mulighet til å ta utdanning.

Virke7 av 10 bedrifter vil være tilbake til normalen i løpet av året

Veksten i økonomien gir grunnlag for nye arbeidsplasser, mener Virke.

Mot lysere tider på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet beveger seg raskere enn forventet mot normale tilstander, men det er økt risiko for at flere vil havne varig utenfor, ifølge prognose fra Nav.

Sju av ti koronaledige var i jobb etter åtte måneder

I løpet av første halvår 2020 ble det registrert 468.000 nye arbeidssøkere. Åtte måneder senere var sju av ti tilbake i jobb.

NHO mener koronapandemien har gitt varige økonomiske sår

Selv om NHO-rapporten som ble lagt fram tirsdag, slår fast at norsk næringsliv er optimistiske og venter økt aktivitet framover, har pandemien gitt varige sår.

Glansen falmer av bejublet metode for å få flere i jobb

For annen gang på kort tid kommer en studie som viser at den populære metoden supported employment (SE) ikke får flere varig ut i jobb en vanlig oppfølging fra Nav.

SverigeLettelser i regler for sykefravær har gitt mindre koronasmitte

Svenske myndigheter innførte flere lettelser i sykefraværsreglene etter koronautbruddet i fjor. Det har bidratt til å hindre smittespredning, viser ny rapport.

Juristene svarer

Klaget inn for seksuell trakasseringKan Diskrimineringsnemnda ilegge ansvar for oppreisning og erstatning?

Juristene svarer.

YTEEn koblingsboks for å få flere i jobb

I Oslo vil en allianse av eiendomsaktører, sosiale entreprenører, byutviklere og andre bidra til at flere kommer i jobb samtidig som man skaper en bedre og mer levende by.

Stortinget sier ja til tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken

Et flertall på Stortinget støtter regjeringens proposisjon om bruk av tvungen lønnsnemnd i Unios kommunestreik og streiken i Oslo.

Åpne kontorlandskap forsterker ønsket om hjemmekontor

Kontorlandskap bidrar tilsynelatende betydelig til å ønske seg mye hjemmekontor. En av fire uten fast sitteplass ønsker seg hjemmekontor tre dager i uka eller mer.

KS lanserer jobbsatsing for unge

Kommunenes organisasjon KS lanserer denne uka Inn i jobb-prosjektet, som skal få flere unge inn i kommunale jobber.

FHI-topp har fått seg ekstrajobb

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) går denne uken inn i en bistilling som professor ved pandemisenteret til Universitetet i Bergen.

Arbeid & Inkludering – Få kraftfulle grep i stortingsmelding om utenforskap

– Jeg er forundret over at et vellykket tiltak som regjeringen selv har skapt, knapt blir møtt et skuldertrekk i en stortingsmelding om utenforskap, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

Du kan kreve å få vite kollegaens lønn dersom du mistenker diskriminering

Mistenker du at kollegaen din med samme kompetanse og som er på samme nivå tjener bedre enn deg? Da har du rett på å få informasjon om vedkommendes lønn.

Facebook og Amazon lar ansatte fortsette med hjemmekontor

Facebook tilbyr sine fulltidsansatte å jobbe hjemmefra, noe også Facebook-sjef Mark Zuckerberg skal gjøre. Amazon gir sine ansatte tilsvarende tilbud.

EMDIngen menneskerettsbrudd i Holship-saken

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) fant ingen tegn på menneskerettsbrudd i striden om lossing og lasting i norske havner.

EsaNorge bryter fortsatt EØS-reglene ved å begrense sykepenger ved opphold i utlandet

Ved å begrense sykepenger fra å bli utbetalt når mottakere drar til andre EØS-land, bryter Norge EØS-reglene, mener EØS-tilsynet Esa.

Norske arbeidsgivere forventer å være tilbake til full bemanning i starten av 2022

Krisen i arbeidsmarkedet er snart over og flere arbeidsgivere er klare for å ansette flere til høsten, ifølge ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer.

Til kamp mot utenforskapNå vil regjeringen satse på sosiale entreprenører

Regjeringen vil gi sosiale entreprenører og andre ideelle aktører en viktigere rolle i kampen mot utenforskap. – Dette er musikk i våre ører, sier daglig leder Torhild Stimo i Fontenehus Norge.

Ap krever jobbmilliarder

Arbeiderpartiet mener budsjettenigheten mellom Frp og regjeringen svikter de arbeidsledige. Nå legger partiet milliarder på bordet i sitt alternativ.

Permitterte og arbeidsledige får skreddersydde utdanningstilbud

Regjeringen bruker over 81 millioner kroner til nye kurs og utdanningstilbud for permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring og nyutdannede.

Juristene svarer

DiskrimineringslovenHar en konsulent rett på samme lønn og arbeidstid som de ansatte?

Juristene svarer.

20 selskaper nordmenn gjerne vil jobbe for

Konsulentselskapet Randstad har kartlagt attraktive arbeidsgivere og de fem viktigste driverne som ligger bak arbeidstagernes valg av arbeidsgiver.

Kvinner får sjeldnere innvilget dagpenger

Arbeidsledige kvinner søker sjeldnere dagpenger enn menn, og de har mindre sannsynlighet for å få innvilget dagpenger når de søker.

Juristene svarer

Hva burde jeg være oppmerksom på hvis jeg begynner som selvstendig næringsdrivende i et internasjonalt selskap?

Juristene svarer.

SpesialistbedriftenSatser på medarbeidere med Asperger

Ni av ti personer med Asperger syndrom står utenfor arbeidslivet. I Spesialistbedriften i Ålesund, derimot, utgjør medarbeidere med Asperger ryggraden i virksomheten.

Stortinget kan åpne for mer digital møtevirksomhet

Erfaringene fra koronapandemien gjør at Stortinget kan åpne for økt bruk av digitale verktøy i framtiden. Men reglementskomiteen foreslår noen begrensninger.

Du kan ikke bruke syke-barn-dager når lærerne streiker

Gjennom pandemien har foreldre blitt vant til å bruke syke-barn-dager når skolen og barnehagen er stengt. Det har de ikke mulighet til når årsaken er streik.

Økokrim-sjefen lokker med straffrihet

Selskaper som oppdager mistenkelige forhold kan slippe å bli straffeforfulgt hvis de selv varsler politiet,

Hver tredje av landets største bedrifter har ansatte med utgått kompetanse

Eksperter frykter at omstillingsbehovene i norsk næringsliv er enda større, og at Norge ikke har forstått alvoret i den pågående omstillingsbølgen.

Eksperter tror ikke Unio får mer

Hvis de streikende i Unio får mer, må hele oppgjøret starte på nytt, tror økonomiprofessor Steinar Holden

Kraftig nedgang i fravær på grunn av luftveissykdommer

Antall tapte dagsverk grunnet sykdommer i luftveiene er nesten halvert siden i fjor. – Dette henger nok sammen med at influensasesongen har uteblitt i år, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Vedum lover å redde AFP

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum gjør det klart at han støtter Ap-leder Jonas Gahr Støres løfte om å redde AFP-ordningen, melder VG.

StudieFrykten for å miste jobben påvirker arbeidstakeres livskvalitet mest

– Korona-pandemien har forsterket sammenhengen mellom helse og arbeid. Folk bekymrer seg i større grad enn før for nedskjæringer eller arbeidsløshet, sier OsloMet-forsker.

1 av 5 i denne bransjen blir ikke kompensert for overtidsarbeid

– I løpet av en uke, en måned og et år blir det mange timer ekstrajobb som blir ubetalt.

Fretex skal hjelpe nyutdannede å knekke jobbkoden

Fretex er Norges største arbeidsinkluderingsbedrift. Nå vil selskapet bruke sin erfaring til å hjelpe nyutdannede med å få innpass i et koronarammet arbeidsliv.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling uten direkte avtale om overtids­arbeid?

Juristene svarer.

Enighet i EU om nye skatteregler for internasjonale selskaper

EUs medlemsland kom tirsdag fram til en avtale som skal sørge for mer åpenhet om skattleggingen av internasjonale selskaper.

Kraftig økning i antall arbeidsrettssaker i fjor

Tingrettene her i landet fikk inn 1.166 arbeidsrettssaker i fjor, en økning på 16 prosent fra året før.

Eksportstrategiråd opprettes i Ålesund

Et eksportstrategiråd opprettes i Ålesund for å bidra til et sterkere samarbeid med næringslivet om verdiskaping fra norsk eksport.

Mange arbeidstakere får ikke den pensjonssparingen de har krav på

Mellom 50.000 til 88.000 arbeidstakere mottar ikke pensjonssparingen de har rett på. Dette utgjør 1-2 milliarder kroner ekstra per år til obligatorisk tjenestepensjon.

Posten skal samarbeide med KS om lokale velferdstjenester

Posten og KS og skal utforske mulighetene til å skape velferd på nye måter i norske lokalsamfunn.

Juristene svarer

Kan vi endre arbeidsoppgavene til en prosjektleder som kommer tilbake fra mammapermisjon?

Juristene svarer.

UndersøkelseÉn av fire står i fare for å dele konfidensiell informasjon fra jobben

– Tyder på dårlig opplæring og oppfølging fra ledere, sier forskningssjef Kai Roer.

AnalyseDet lønner seg å investere i eldres psykiske helse

Investeringer i vår mentale sunnhet er god samfunnsøkonomi, viser en analyse fra Institut for Lykkeforskning i Danmark.

Hard kamp om butikkjobber under pandemien – men nå kan det være slutt

Over 100.000 søkte på 578 utlyste stillinger hos Kiwi i løpet av fjoråret, men når svenskegrensen åpnes står mange i fare for å miste jobbene sine.

NavStor nedgang i antall arbeidssøkere den siste måneden

– Effekten av de siste nasjonale lettelsene og gjenåpningen i Oslo blir først synlig neste måned, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Annonse
Annonse
Annonse