Annonse

5 uvanlige måter globale selskaper tar hånd om sine ansattes trivsel

Kampen om de beste arbeidstakerne er tøff. En måte å gjøre seg attraktiv for potensielle kandidater er ved å få folk til å ha lyst til å jobbe hos deg.

Fire strategier når du føler deg overveldet på jobb

Har du noen gang vurdert mindfullness?

Ungdom i sommerjobb melder om seksuell trakassering

Flere unge arbeidstakere har meldt fra til LOs sommerpatrulje om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Orona-streiken er over

Heismontørene får tariffavtale.

OECD legger skylden for lav lønnsvekst på globale teknologiselskaper

Anbefaler andre land å følge kollektive forhandlinger som i Norge for å bøte på ulikhetproblemene som følger i kjølvannet.

Derfor burde ikke nyansatte starte på mandager

Nav-sjefen mener velferdsstaten er truet

– Det er opp til politikerne og ikke Nav, hvor det må kuttes, sier Vågeng.

Mer enn fire av ti er venn med sjefen på Facebook eller Instagram

Her er karriereekspertens enkle råd for bevissthet rundt skillet mellom det private og profesjonelle i sosiale medier.

Arbeidsinnvandrere har i liten grad utkonkurrert flyktningene på arbeidsmarkedet

En viktig forklaring er at de to innvandrergruppene har svært forskjellig yrkeskompetanse og dermed deltar på ulike områder av arbeidsmarkedet.

Du dør ikke av å pensjonere deg tidlig

Drømmer du om å pensjonere deg før tiden? Det kan du trygt gjøre. Ny forskning viser at det er ingen fare å pensjonere seg tidlig.

Juristene svarer

Fått for mye i lønnKan arbeidsgiveren min kreve pengene tilbake?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke krav stilles til innkalling til drøftelsesmøte?

DP-juristene svarer.

669 offshorearbeidere tas ut i streik

Fagforbundet Safe og Rederiforbundet ble ikke enige om årets lønnsoppgjør. Dermed tas 669 offshorearbeidere ved ni installasjoner på norsk sokkel ut i streik.

Menn med høy utdanning tar lengst pappaperm

Islandsk lønnsgap i ferd med å tettes etter radikal lovendring

Én av fem ansatte i offentlig sektor opplever å ha blitt krenket på jobb

Det er 27 prosent høyere enn i privat sektor, viser tall fra FINNs jobbundersøkelse.

Partene åpner for å skrote IA-avtalen

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) løper ut i år. Partene åpner nå for å sette punktum. Målene er ikke nådd og avtaletrøttheten er stor.

Kan bli streik i kirken

Arbeidstakere med høyere utdanning har oftere hjemmekontor

Jobber du innen helse eller serveringsbransjen må du derimot møte opp på arbeidsplassen.

Landskapskrigen– Statsansatte i landskap får bedre plass enn de fleste andre

– Dette er mildest talt lite fremtidsrettet, sier lederen for Workplace Strategy hos CBRE Norge, Lise Dybwad, om statsansattes protest mot arealnormen.

Turøy-ulykkenAirbus anbefales å endre design på girboksen

Konkluderer om en av Norges dødeligste arbeidsulykker i nyere tid.

Econa – Behold aldersgrensene

Econa mener Høyres landsmøtevedtak om å arbeide for å fjerne aldersgrensene i arbeidslivet er en svært dårlig idè.

1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb

Nesten to av tre sosialhjelpsmottakere i 2017 stod utenfor arbeidsmarkedet, mens 4,8 prosent hadde heltidsjobb.

Innvandrerne sto for et av seks årsverk innen omsorg

Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142.000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017.

DNMisfornøyde hoteller forlater NHO reiseliv

Ti historiske og familieeide hoteller har valgt å forlate NHO reiseliv til fordel for Norsk Industri på grunn av misnøye, ifølge Dagens Næringsliv.

Ap vil hindre utnyttelse av utenlandske arbeidere

Fellesforbundet og Ap vil sette en stopper for norske selskaper som utnytter østeuropeiske arbeidere ved å unndra seg kostnader.

Et mer balansert arbeidsliv brer om seg

Nå også i Asia.

Juristene svarer

Konspirasjon mot meg på jobb. Hva bør jeg gjøre?

DP-juristene svarer.

Utvikling av fagskoleutdanningStyrker kvaliteten med 35 millioner kroner

Det har kommet inn over 100 søknader i 2018, og totalt er det søkt om 82 millioner kroner fra private og offentlige fagskoler.

Juristene svarer

Offentlig sektorKjenner den perfekte kandidat. Må jeg utlyse stillingen?

DP-juristene svarer.

Flest til fastlegen på grunn av muskel- og skjelettlidelser

Problemene gir redusert livskvalitet, og mange har så store helseplager at de i kortere eller lengre perioder ikke kan delta i arbeidslivet.

Juristene svarer

​Må jeg akseptere overføring til ny virksomhet?

DP-juristene svarer.

Sykefraværet faller langt mer i privat enn offentlig sektor

Privat sektor har i mye større grad enn offentlig sektor klart å redusere sykefraværet, viser en ny rapport om IA-avtalen.

Sykefraværet redusert langt mer i privat sektor enn i offentlig

Å få seg ny jobb kan være en like stor stressopplevelse som skilsmisse

– Man kan oppleve lojalitetskonflikter og kjenne seg nærmest utro, sier organisasjonspsykolog.

Kommentar

Færre syke i privat enn i offentlig sektor – hvorfor?

Private virksomheter har betydelig lavere sykefravær enn offentlige i de samme bransjene. Men hvorfor er det slik? Ny forskning gir oss verdifulle svar, skriver Anne–Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Streik på flyplassene avverget

Ny meklingsfrist til høsten.

Vil be fastlegene jobbe mindre

Legeforeningen anklager KS for å undergrave sentrale avtaler, og råder fastlegene til å inngå nye avtaler med langt strengere krav om arbeidstid etter bruddet i forhandlingene om de økonomiske rammene i fastlegeordningen.

Streik kan lamme deler av flytrafikken

Blir syke av å ha syke barn

Nav presenterer for første gang tall om foreldre som mottar pleiepenger og barna deres.

Organiseringen av norsk arbeidsliv vanskeliggjør «islandsk» likelønn

En av de første studiene av Islands oppsiktsvekkende lønnspolitikk er gjennomført av norske forskere.

Færre unge har sommerjobbAdvarer unge mot å bli «jobbsnobber»

– En sommerjobb kan være inngangsporten til arbeidslivet, sier Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Ikke raskere i jobb med gradert sykemelding

De siste 15 årene har andelen med gradert sykemelding doblet seg.

Mer enn doblet på 10 årFlere blir uføretrygdet som 18-åring

Stadig flere ungdommer har så alvorlige psykiske lidelser og utviklingshemminger at de blir uføretrygdet når de blir myndige.

Juristene svarer

Kan vi nekte advokaten adgang til møtet?

DP-juristene svarer.

Tips til jobbintervjuet

Slik kan du svare på spørsmålet «fortell litt om deg selv».

Statsministeren irettesetter Stortinget etter vedtak om innleie

Statsministeren mener Stortingets innstramming i innleie av arbeidskraft er problematisk og vil ha muligheten for å justere vedtaket. Ap og SV reagerer sterkt.

Flere eldre i arbeid gir gevinst på 40 milliarder per år

I fjor jobbet 50-åringer i snitt 11,9 årsverk. Det er ett årsverk mer enn i 2009.

Juristene svarer

​Krav på redusert arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Antallet utenfor arbeidsstyrken på stedet hvil

Røe Isaksen– Ansettelser hører inn under den daglige ledelsen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) står fast på at ansettelser i statlige selskaper ikke er noe han skal legge seg opp i.

Her er jobbene norske bedrifter sliter med å fylle

Hver fjerde norske arbeidsgiver sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. Fremfor alt mangler faglærte, som sveisere og elektrikere, teknikere og ingeniører.

180 millioner skiller legene og staten

Helseministeren mener staten har strekt seg langt for å imøtekomme fastlegenes krav. Likevel er det 180 millioner kroner som skiller partene.

Menn oppfordres oftere til å søke jobber

Kvinner søker oftere jobb på eget initiativ sammenlignet med mannlige arbeidstakere, men flere menn enn kvinner blir oppfordret av arbeidsgiver til å søke på stillinger.

Brudd mellom Legeforeningen og staten om fastlegene

Helseminister Bent Høie (H) sier situasjonen er «krevende» etter at Legeforeningen brøt forhandlingene med staten om oppgjøret for fastleger.

9 av 10 barnehageansatte er kvinner

Kvinner er i flertall blant de ansatte fra barnehage til voksenopplæringen.

Streikefare ved en rekke flyplasser neste uke

Til uka starter to meklinger som berører luftfarten. I verste fall kan det føre til streik fra onsdag og fredag. Både mindre og større flyplasser kan rammes.

Byttet ut bilde og ord i stillingsannonseFikk flere kvinnelige søkere

Ordene «fantastisk person» og «fremragende kommunikasjonsferdigheter» ble byttet ut med «lagspiller» og «gode kommunikasjonsferdigheter». Bilde av menn ble erstattet med kvinner.

Robotveksten skyter fartAntallet nye roboter i verden dobler seg hvert tredje år

Veksten i Kina er syv ganger høyere enn i Europa.

Flere uføretrygdede med psykiske lidelser

– De fleste av de yngste blir uføretrygdet på grunn av en psykisk lidelse, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.

Annonse
Annonse
Annonse