Annonse
BEHOV FOR STRUKTUR: Veiledere har erfart at en del unge sosialhjelpsmottakere har behov for hjelp til å oppnå struktur i dagliglivet. For denne gruppa har erfaringene med arbeidsplikt vært spesielt positive. Foto: Goodluz/Dreamstime.com

Aktivitetskrav får ned sosialhjelp blant unge

Fra 1. januar i fjor innførte regjeringen aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år. Målet er å få unge vekk fra sosialhjelp og over på lønnet arbeid.

Foreløpig er det for tidlig å si om den obligatoriske aktivitetsplikten har den ønskede effekten. Erfaringer fra kommuner som tidligere har stilt krav til aktivitet, gir imidlertid grunn til en viss optimisme, mener forsker Øystein M. Hernæs ved Frischsenteret.

Lese resten?
Løpende abonnement. Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Velferd + DP

Annonse

Velferd + DP

Annonse