Annonse
FLERE SAKER: Økokrim jobber med flere anmeldelser fra Nav knyttet til svindel med støtteordninger som er opprettet etter koronautbruddet. Foto: Økokrim

Flere pågrepet for millionbedrageri av koronastøtte

Med bakgrunn i en anmeldelse fra Nav gjennomførte Økokrim tirsdag en aksjon der flere personer ble pågrepet. I forbindelse med aksjonen gjennomførte Økokrim ransaking på flere adresser og tok beslag i verdigjenstander.

En person er også etterlyst.

Bedrageri og heleri

Saken gjelder grovt trygdebedrageri og grovt heleri av utbyttet. Det skal ha blitt gitt uriktige opplysninger for å få utbetalt nesten fire millioner kroner gjennom den midlertidige lønnskompensasjonsordningen som ble innført i forbindelse med koronapandemien, opplyser Økokrim i en pressemelding.

De anmeldte skal ha utnyttet de automatiserte prosessene som Nav har etablert for å effektivisere saksbehandlingen.

Av allmennpreventive grunner er det viktig at disse overtredelsene etterforskes.

– Vi har i vår trusselvurdering fremhevet at kompensasjonsordningene til næringslivet sannsynligvis vil tiltrekke seg kriminelle, og at svindel med dagpenger vil kunne øke som følge av koronapandemien, sier politiadvokat Daniel Sollie i Økokrim.

Flere anmeldelser

– I denne saken har vi samarbeidet tett med Oslo politidistrikt, og vi har også innhentet bistand fra Sør-Øst politidistrikt og Sør-Vest politidistrikt, sier Sollie.

Økokrim opplyser at de jobber med flere anmeldelser i Nav og at de også i disse sakene vil samarbeide med aktuelle politidistrikt.

– Av allmennpreventive grunner er det viktig at disse overtredelsene etterforskes. Ordningen er basert på en særlig tillit, og misbruk av denne tilliten og stønadsordningene er forbrytelser som går ut over fellesskapet, sier Sollie.

Annonse
Annonse