Annonse
Sykefraværet økte med 4 prosent fra 2018 til 4. kvartal 2019. Foto: PeopleImages/iStock. 

I dette fylket økte sykefraværet mest

På nasjonalt nivå økte sykefraværet til 6 prosent de siste månedene av fjoråret.

Oslo og Rogaland hadde de laveste nivåene på henholdsvis 5,4 og 5,5 prosent, mens Nordland lå høyest med 7,3 prosent, viser tall fra SSB.

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet har vært forholdsvis stabilt de siste årene, viser sykefraværsstatistikken.

Den svake økningen siste kvartal kom hovedsakelig i det legemeldte sykefraværet, som gikk opp med 1,8 prosent.

Stikk i strid med IA-målet

En viktig målsetning i IA-avtalen er at sykefraværet i perioden 2019-2022 skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med 2018.

Sykefraværet i 2018 var på 5,7 prosent, målt som et gjennomsnitt av de sesong- og influensajusterte tallene for det året.

Sykefraværet økte med 4 prosent fra 2018 til 4. kvartal 2019.

Annonse
Annonse