Annonse
Finansminister Jan Tore Sanner (H) mottok første delrapport fra utvalget fredag, og de skal levere sin endelige rapport i første kvartal 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

Utvalg frykter koronapandemien presser unge ut av arbeidsstyrken

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mottok første delrapport fra utvalget fredag, og de skal levere sin endelige rapport i første kvartal 2021, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

I tillegg til problemene for unge på arbeidsmarkedet viser rapporten også til en omfordeling mellom generasjoner på grunn av de store summene som er brukt for å holde liv i norsk økonomi nå. Disse pengene er kommet på bekostning av hva vi kan bruke senere, skriver utvalget.

Utvalget peker også på et omstillingsbehov for norsk økonomi, og at tiltakene som innføres, må rettes mot dette. De peker også på faren for at midlertidige krisetiltak kan støtte inaktivitet istedenfor nyskaping hvis de opprettholdes lenge.

– Vi må rette ressursene våre inn mot næringer der det er potensial for vekst og nyskaping og ikke binde dem opp i aktivitet som kan vise seg å være mindre tilpasset fremtidige behov. Krisetiltak som kan bremse omstillingen i økonomien, må avvikles tidlig i oppgangsfasen, sier utvalgets leder, finansmannen Jon Gunnar Pedersen.

Bærekraftig og klimavennlig vekst, samt sterkere digitalisering og mer bruk av fjernarbeid under pandemien har også vært i utvalgets søkelys.

Annonse
Annonse