Annonse
Oslo tingrett fikk flest innmeldte arbeidsrettssaker i 2020, i alt 280. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB      

Kraftig økning i antall arbeidsrettssaker i fjor

Det har ikke vært innmeldt flere arbeidsrettssaker årlig siden 2016, da antallet var høyt i kjølvannet av oljekrisen, skriver Finansavisen.

Advokat Annicken Iversen tror ikke det er flere nedbemanninger som er forklaringen.

– Mitt inntrykk, både basert på egne saker og på det jeg har fulgt med på i domstolene og ulike andre kilder, er at arbeidstakere i dagens marked er mindre villige til å godta en oppsigelse, sier Iversen.

Frykten for å stå uten jobb i en periode der arbeidsledigheten er høy kan altså ha medført at flere vil bestride en oppsigelse.

– Dermed kan den ansatte bli mindre villig til å forlike en sak, sier hun.

Samtidig kan pandemien ha medført at arbeidsgiver er blitt mindre forhandlingsvillig.

– Den økonomiske situasjonen og usikkerheten i forbindelse med pandemien har nok også medført at arbeidsgiver kan være skeptisk, eller ikke ha mulighet, til å strekke seg mot arbeidstakers krav.

Oslo tingrett fikk flest innmeldte arbeidsrettssaker i 2020, i alt 280. Størst økning var det i Kristiansand, Follo og Asker og Bærum.

Annonse
Annonse