Annonse
Jan Tore Sanne og resten av regjeringen er i ferd med å flytte over tusen arbeidsplasser og studieplasser ut av hovedstaden. Foto: NTB scanpix

Hele oversikten​Disse arbeidsplassene vurderes flyttet fra Oslo

1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser skal gjennomgås med tanke på utflytting. Dette kommer i tillegg til de 630 som så langt i denne stortingsperioden er vedtatt å flytte ut, eller lokalisere utenfor Oslo.

 • Fornybar AS (OED) – Stavanger-, Bergens- og Trondheimsregionen vurderes somlokaliseringsalternativer

 • Språkrådet (KUD) – 34 ansatte i Språkrådet.

 • Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD): vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.

 • Landbruksforvaltningen (LMD): Vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag. Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.

 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda (BLD) – vurdering av mulig lokalisering til et av de følgende stedene: Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø.

 • Vassdrags- og energidirektorat – NVE (OED): Utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene. Det er om lag 57 årsverk, fordelt på 86 ansatte som jobber med tilsynsoppgaver i dag.

 • Fredskorpset (UD): Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde. Det er for tiden cirka 40 ansatte i Fredskorpset i Oslo.

 • Miljøvennlige innkjøp (KMD): Det skal opprettes nye stillinger i Difi til arbeidet med grønne anskaffelser. Dette vil omfatte cirka 10 stillinger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer om stillingene kan opprettes utenfor Oslo, herunder i Difi Leikanger eller på Gjøvik.

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (ASD): Utreding av hvordan dagens fylkesstruktur kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen. Vil avhenge avregionreformen og ny organisering av fylkesmannsembetene.

 • Sekretariatet for Bioteknologirådet (HOD): Vurdere alternativer for lokalisering avBioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020. Bioteknologirådets sekretariat består av statligestillinger.

 • Politihøgskolen (JD): Utredning av å flytte Politihøgskolens virksomhet i Oslo. Nå er det 260 årsverk ved skolen i Oslo, og om lag 670 studenter på bachelorutdanningen

 • Husbanken (KMD): Utredning av organisering, oppgaveløsning og departementets styring avetaten. Utredningen skal være ferdig våren 2017. Forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens innkrevingssentral i Rana.

 

Nyhetsbrev

Dagens Perspektiv rett i innboksen hver formiddag? Meld deg på vårt nyhetsbrev.


Annonse

Nyhetsbrev

Dagens Perspektiv rett i innboksen hver formiddag? Meld deg på vårt nyhetsbrev.


Annonse