Annonse
TRYGDEOPPGJØR: Pensjonistforbundet og LO forventet en solid oppgang i årets trygdeoppgjør, men blir bare delvis hørt av regjeringen. Foto: Ridofranz/iStock

LO er skuffet over trygdeoppgjøret

Pensjonistforbundet og LO forventet en solid oppgang i årets trygdeoppgjør, men blir bare delvis hørt av regjeringen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) møtte torsdag partene i arbeidslivet for å legge fram resultatet i årets trygdeoppgjør. Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i oppgjøret hadde på forhånd krevd en årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonene, men det kravet vil ikke Isaksen innfri.

Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling får en økning i pensjonen på 4,99 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 3,58 prosent. Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon blir regulert på samme måte.

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd, og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,98 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 3,83 prosent.

– I år blir den årlige reguleringen av alderspensjon under utbetaling i tråd med et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen. Det ligger i tillegg inne en kompensasjon for 2020, som gjør at nivået blir som om reguleringa var slik også i 2020. Samlet gjør det at pensjonistene kommer vesentlig bedre ut enn vanlige lønnsmottakere, sier Isaksen (H) i en pressemelding.

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent fra 101.351 kroner til 106.399 kroner fra 1. mai 2021.

SKUFFET: LOs førstesekretær Julie Lødrup mener pensjonistene burde fått mer. (Foto: Terje Pedersen / NTB)

Underregulert

Trygdeoppgjøret er svært skuffende, mener LO.

– Regjeringen har lagt seg på en linje som gir mindre til pensjonistene, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup til NTB.

LO peker på at pensjonene har vært underregulert i flere år.

– Vi mener pensjonistene burde fått mer enn det regjeringen tilbyr, sier Lødrup.

Hun viser til pensjonsforliket på Stortinget der det ble bestemt at pensjonene skal følge lønns- og prisveksten.

– Regjeringen følger ikke opp Stortingets intensjon fullt ut. Det blir et etterslep som ikke kompenseres, sier Lødrup.

Annonse
Annonse