Annonse
Tidligere statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) leder utvalget som har fått i oppgave å vurdere de økonomiske konsekvensene koronapandemien har for Norge.  Foto: Cornelius Poppe / NTB      

Regjeringsutvalg foreslår skatteendringer

Jon Gunnar Pedersen ble utnevnt av finansminister Jan Tore Sanner (H) til å lede utvalget som skal vurdere konsekvensene av pandemien for norsk økonomi.

– Denne pandemien har gjort oss alle fattigere, hele fellesskapet Norge. Vi har opplevd det største økonomiske tilbakeslaget siden krigen. Det gjør det enda viktigere å husholdere med statens midler, sier Pedersen til Dagens Næringsliv.

Fredag legges både Perspektivmeldingen 2021 fram, sammen med rapporten «Norge mot 2025».

Pedersen mener at lavere inntektsskatt kan være med på å stimulere den økonomiske veksten, samt å hjelpe dem pandemien har rammet hardest.

– Vi ser at pandemien har rammet dem med lavest inntekt mest. Derfor kan et tiltak for dem som er i randsonen av arbeidslivet, være å redusere skatten på lavere inntekter. Det vil også stimulere sysselsettingen, sier Pedersen.

Han får støtte av finansministeren, som peker på at regjeringen har redusert inntektsskatten, noe han mener fortsatt vil være et godt virkemiddel fremover.

– Det skal lønne seg å jobbe og vil få flere over fra trygd til arbeid. Men det er ikke rom for store lettelser i årene som kommer, sier Sanner.

Annonse
Annonse