Annonse
Leder i Fagforbundet Mette Nord mener sekstimersdagen kan være et alternativ til borgerlønn og tror det vil senke terskelen får at folk kommer seg i arbeid.  Foto: NTB-scanpix. 

Sekstimersdagen: – Vinn-vinn situasjon for alle

Tidligere denne uken skrev Dagens Perspektiv om en svensk studie som gikk ut på at sykepleiere ved Svartedalens aldershjem fikk redusert arbeidsdagen fra åtte til seks timer.

Konklusjonen var klar: kortere arbeidsdag er ikke bare bedre for helsa, den gjør deg også mer produktiv.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, stiller seg bak funnen av den svenske studien og forklarer at sekstimersdagen blir løftet opp som tema for å øke produktiviteten og kvaliteten i tjenesten.

– Sekstimersdagen vil løse mange utfordringer. I et større perspektiv så vil det øke sysselsettingen, være mer inkluderende og vi vil få flere gode ut av det. Det er en interessant studie som er gjort i Sverige som tar for seg sykepleiere, sier Nord.

Hun forklarer at studien bekrefter flere undersøkelser og erfaringer som er gjort innen andre sektorer, for eksempel IT-bransjen. Her har en også sett en økning i produktiviteten, færre pauser, større konsentrasjon og en øker produktiviteten selv om en reduserer arbeidstiden.

Stå lenger i jobb

Den svenske studien viste at 68 prosent av de sykepleierne som jobbet seks-timers dager tok ut halvparten så få dager med sykefravær som de andre. Ikke bare det, studien viser at det var tre ganger mindre sannsynlig at de kom til å sykemelde seg i en to-ukersperiode.

– Etter pensjonsreformen fra 2011 skal en helst være i arbeid lenger. Redusert arbeidstid kan være et virkemiddel for å få folk til å stå lenger i jobb. Vi ser å dette som svaret på veldig mange utfordringer, sier Nord.

Sykepleierforbundet kommenterer studien: – Ikke overrasket over gode resultater

– Mange trekker ned rullegardina når vi snakker om sekstimersdagen. Men om en ser på hvor mye penger vi bruker på folk som ikke er i jobb, er det vell anvendte penger. Det er en vinn-vinn situasjon for alle, sier Nord.

Utfordringen med sekstimersdag er at det koster mye penger i det øyeblikket en innfører det. Løsningen er derfor at dette noe en burde innføre gradvis for å få flere i jobb, ikke over natten, mener Fagforbundet.

Time Heimdal i Trondheim er et av de stedene i Norge der de har innført sekstimersdag som en permanent løsning. Det viser seg at dette har økt produktiviteten hos dem.

Alternativ til borgerlønn

Det har vært mye snakk om innføring av borgerlønn i Norge for å utjamne ulikheter og gi alle en type kontantstøtte.

I vår løftet Andy Stern, innovasjonsredaktøren i Financial Times, frem den gamle debatten om borgerlønn.

– Mange er utenfor arbeidslivet og tanken med borgerlønn er at alle skal ha rett på en kontantstøtte på 200.000 kroner i året. Dette er en grunntrygd og en får ikke annen trygd. Ideen bak dette er å utjamne sosiale forskjeller for de utenfor arbeidslivet, sier Nord.

Borgerlønn er en garantert grunninntekt til alle, det vil si «en inntekt som vilkårsløst betales til alle på individuell basis, uten økonomisk prøving eller arbeidskrav.

– Det blir en kontanktstøtte  isteden for å stimulere til jobb. Ved å innføre sekstimersdagen kan en øke andelen som er i jobb. Det å være i jobb har en stor verdi for samfunnet og for en selv. Sekstimersdagen er svaret, sier Nord.

I sommer innførte den spanske byen A Coruña, borgerlønn, som første by i landet.

– Vi har hatt sekstimersdagen i vårt program i mange år. Det er et tema som bli mer og mer aktuelt når en ser det i en større sammenheng. Vi kan se det opp mot sysselsetting, integrering, få flere i jobb som ikke er 100 prosent friske, sier Nord.

Hun forklarer at terskelen får å komme seg jobb blir lavere om en reduserer arbeidstiden. I tillegg øker det produktivitet og gjør arbeidstaker mer konsentrert

– Vi kan stille dette inn som et alternativ til passiv trygd, økte ledighetstall og utenforskap i arbeidslivet, avslutter Fagforbundslederen. 

Annonse
Annonse