Annonse
Sosialt engasjerte mennesker er også mer interessert i at fellesskapet skal lykkes sammen, viser ny forskning. Foto: Pepe Pont  

Sosialt engasjerte bedre til teamarbeid

På mange arbeidsplasser og i mange jobber blir utadvendte og sosialt engasjerte løftet opp til toppen av bunken av jobbsøkere. Tanken er at prososial adferd er best egnet til å bidra til å utføre den økende graden av teambaserte arbeidsoppgaver som mange jobber krever i dag. 

Psykologisk forskning har vist at folk med CVer som inneholder mange aktiviteter som ikke er direkte skolebasert, får flere invitasjoner til intervju og også flere jobbtilbud.

Men til nå er det ingen som har sett på om de med mange utenomfaglige aktiviteter på CV faktisk også er mer sosialt orientert på jobben.

Forskerne professor Matthias Heinz og førsteamanuensis Heiner Schumacher ved henholdsvis universtitet i Köln og Leuven har sett nærmere på de som er flinke til å vise hvor sosiale de er, og hvordan disse menneskene gjør det på arbeidsmarkedet. 

I studien sin har de utformet en hypotese om at en CV proppfull av fritidsaktiviteter i ungdomsårene gir et tydelig signal om at en arbeidssøker ikke bare er sosial, men også bryr seg mer om menneskene rundt seg enn de med færre fritidsaktiviteter gjør.

Videre sier hypotesen deres er at selv om fotballspill på pike-10 laget ikke er direkte overførbart til arbeidsoppgavene som voksen, vil sjansen for unnasluntring i teamarbeid være større hos en som aldri deltok i lagsport som ung.

Resultatene

Heinz og Schumacher har også testet hypotesen. Og utenomfaglige aktiviteter på CVen sier faktisk noe om hvor sannsynlig det er at en person kommer til å bidra i lagarbeidet. Men det er forskjell på aktivitetene.

Forskerne har brukt det etter hvert så velkjente spillteoretiske eksperimentet hvor deltagerene må samarbeide for å få mest mulig utbetalt til slutt, men hvor hvert individ kan forsøke å jukse og beholde mest mulig av potten for seg selv på de andres bekostning.

Og resultatet kunne kanskje gjettes på forhånd. Deltagere som hadde mange fritidsaktiviteter og andre sosiale aktiviteter som samlet sett indikerte sosialt engasjement på CVen, samarbeidet oftere i spillet.

Men det hjelper ikke med bare et par aktiviteter, effekten ble først signifikant for deltagere som hadde et sterkere sosialt engasjement enn snittet. Men for denne gruppen var til gjengjeld effekten svært sterk, da de gjerne bidro med 30-40 prosent mer for at samarbeidet i spillet skulle lykkes enn deltagere uten sosiale aktiviteter på CV.

Det hjelper heller ikke med bare sportsaktiviteter. Deltagere med mange idretter bidro ikke mer til samarbeid enn andre. Aktivitetene som best predikerte prososial adferd var mer rettet mot frivillig arbeid.

Deretter lot forskerne HR-spesialister i en rekke næringer forsøke å predikere hvordan deltageren hadde gjort det basert på CVene deres, noe de i stor grad lykkes med. Men her snek det seg inn et interessant resultat. HR-sjefene overvurderte hvordan de med mange fritidsaktiviteter, men også lavt sosialt engasjement kommer til å bidra til samarbeid. Forskerne konkluderer med at denne gruppen får en ufortjent bonus i arbeidsmarkedet.

 

 

 

Annonse
Annonse