Annonse
Nesten 1,3 millioner nordmenn har de siste 12 månedene deltatt på kurs eller seminar.  Foto: Dreamstime. 

9 av 10 ledere mener læringsmulighetene på jobben er gode

Deltakelsen er omtrent like stor blant menn som blant kvinner, viser resultater fra lærevilkårsmonitoren som Statistisk sentralbyrå publiserte torsdag.

Samtidig har omtrent 8 prosent av befolkningen mellom 22 og 59 år deltatt i formell videreutdanning. Over halvparten av disse tok denne på universitets- og høyskolenivå, og kvinner utgjør rundt 60 prosent av deltakerne.

De siste årene har deltakelsen i formell videreutdanning gått ned blant både kvinner og menn.

Både unge og eldre lærer

4 av 5 sysselsatte i aldersgruppen som er undersøkt, oppgir at de har gode eller svært gode læringsmuligheter i det daglige arbeidet.

Tidligere var det en tendens til at andelen sysselsatte som sier at de har gode læringsmuligheter, ble mindre med økende alder. Nå er det derimot en stor andel som sier at de har gode læringsmuligheter både blant unge og eldre sysselsatte.

Forskjellen mellom andelen sysselsatte med ulike utdanningsnivåer som opplever å ha gode læringsmuligheter, har også blitt mindre over tid.

Resultatene fra lærevilkårsmonitoren viser imidlertid at det er forskjeller mellom ulike yrkesgrupper. Blant ledere og akademikere er det hele 9 av 10 som vurderer læringsmulighetene i det daglige arbeidet som gode eller svært gode.

1,3 millioner på kurs

Ikke-formell opplæring er mer variert enn formell utdanning, både i form og innhold, og leder ikke frem til en formell godkjent kompetanse.

I 2017 var det 1.262.000 personer i befolkningen i aldersgruppen 22-66 år som i løpet av de siste 12 månedene hadde deltatt på kurs, seminarer eller i annen organisert aktivitet der hovedformålet er læring.

Jobbrelatert opplæring er klart mest utbredt da over 90 prosent av dem som deltar i ikke-formell opplæring, tar denne typen. Deltakelsen i sistnevnte type opplæringsaktiviteter er noe større blant kvinner enn blant menn, og deltakelsen varierer også med utdanningsnivå.

Annonse
Annonse