Annonse
Arbeidsledigheten var lavere enn ventet, men bedringen er marginal. Foto: NTB Scanpix.

Arbeidsledigheten lavere enn ventet

Arbeidsstyrken ble redusert med 34.000 personer fra september til desember 2016. Den sesongbaserte arbeidsløsheten falt med 0,4 prosentpoeng. Det tilsvarer 12.000 personer. Det viser arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som Statistisk sentralbyrå la frem i dag.

Arbeidsløsheten har falt fra 4,7 prosent til 4,4 prosent. Det var ventet at arbeidsløsheten skulle være uforandret.

Sesongbaserte tall for arbeidsløsheten, desember (2012-2016):

«Marginalt bedre»

Handelsbanken skriver imidlertid i sin morgenrapport at utviklingen i sysselsettingen har vært negativ i 2016. Fra 2015 har den totale sysselsettingen falt med 27.000 personer. «Den svake utviklingen har vedvart helt siden utgangen av 2014».

Tallet på sysselsatte gikk ned med 22.000 personer fra september til desember. I samme periode økte befolkningen i alderen 15-74 år. Dermed fikk sysselsettingsprosenten ned med 0,7 prosentpoeng, og havnet på 66,8 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder.

Sesongbaserte tall for sysselsettingen, desember (2012-2016):

Videre skriver banken at selv om tallene fra både SSB og Nav viser en lavere ledighet enn Norges Bank hadde ventet, vil ikke sentralbanken vurdere produksjonsgapet som høyere enn ventet fordi «utviklingen i AKU-ledigheten isolert skjuler stadig lavere yrkesdeltagelse og svak utvikling i sysselsettingen». Dermed er utviklingen i arbeidsmarkedet bare «marginalt bedre» skriver Handelsbanken.

Flere arbeidsløse under 25

Ifølge SSB kan personene som stå utenfor arbeidsstyrken være pensjonister, studenter og uføre – men også «personer som har gitt opp å søke arbeid og som derfor ikke blir klassifiserte som arbeidsløse».

Særlig blant personer under 25 ser man en økning i antall personer som faller utenfor arbeidsstyrken.

AKU

  • Formålet med Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet. AKU startet i 1972.
  • AKU dekker alle personer i alderen 15-74 år registrert bosatt i Norge.
  • Hovedkilden for AKU er kvartalsvise, representative utvalgsundersøkelser basert på intervju per telefon.

Sammenheng mellom begrepene:

Arbeidsløse + Sysselsatte = Arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken + Utenfor arbeidsstyrken = Befolkningen

Kilde: SSB

Annonse

AKU

  • Formålet med Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet. AKU startet i 1972.
  • AKU dekker alle personer i alderen 15-74 år registrert bosatt i Norge.
  • Hovedkilden for AKU er kvartalsvise, representative utvalgsundersøkelser basert på intervju per telefon.

Sammenheng mellom begrepene:

Arbeidsløse + Sysselsatte = Arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken + Utenfor arbeidsstyrken = Befolkningen

Kilde: SSB

Annonse