Annonse
Arbeidslivets to mektigste går inn i lønnsoppgjøret 2017 med svært forskjellige utgangspunkt. Oppgjøret er forøvrig Gerd Kristiansens siste som LO-leder. Foto: NTB scanpix

LO-Gerds siste oppgjør preget av splittelse

  • Årets lønnsoppgjør, et såkalt mellomoppgjør starter 7. mars
  • LO maner i likhet med NHO til «moderasjon» offentlig
  • Innad i LO er det stor uro, både knyttet til lønn og politikk
Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 25. september 2015 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2019 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet».

(Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, TBU)

 

Annonse

TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 25. september 2015 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2019 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet».

(Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, TBU)

 

Annonse