Annonse
Det er viktig for arbeidsgivere å ivareta nybakte foreldre, ifølge ny undersøkelse. Foto: Kelly Sikkema
Arbeidsgivere omfavner foreldrepermisjonen

– Raushet lønner seg på sikt

Det er et sterkt ønske blant norske arbeidsgivere å tilrettelegge for de ansatte, og høy villighet til å ta de kostandene som følger med permisjoner, ifølge en ny Fafo-rapport. Forsker Inger Marie Hagen, som står bak rapporten, har tatt for seg holdninger knyttet til foreldrepermisjon, gjennom intervjuer med 24 ulike arbeidsgivere. Prosjektet er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Foreldrepermisjon og foreldrepenger

Omsorgspermisjon til far ved fødsel

 • 2 uker

 • ulønnet, men inngår i en rekke tariffavtaler

Mødrekvote

 • 10 uker, 6 uker må tas rett etter fødsel

 • krever opparbeidet rett til foreldrepenger hos mor

Fedrekvote

 • 10 uker

 • krever opparbeidet rett til foreldrepenger hos både mor og far

Foreldrepengeperioden

 • består av fedrekvoten, mødrekvoten og fellesperioden

Fellesperioden

 • 36 uker ved 80 prosent dekning (3 uker før fødsel, 10 uker til mor (6 ved fødsel, 4 senere) og 10 uker til far)

 • 26 uker ved 100 prosent dekning (3 uker før fødsel, 10 uker til mor (6 ved fødsel, 4 senere) og 10 uker til far)

 • Hvis far benytter fellesperioden (hele eller deler), stilles aktivitetskrav til mor.

Delvis foreldrepermisjon – graderte foreldrepenger

 • Kan benyttes av begge foreldre frem til barnet fyller 3 år

 • Det er ingen nedre eller øvre grense for hvor mye eller lite man kan arbeide.

 • Kan benyttes samtidig (mor og far) eller hver for seg.

 • Aktivitetsplikt for mor dersom far ønsker å arbeide deltid (mor arbeider tilsvarende den prosentandelen som far ønsker å få i foreldrepenger).

 • Ferie kan avvikles samtidig som man mottar foreldrepenger.

Samtidig uttak

 • Maksimalt 150 prosent foreldrepenger kan tas samtidig ved å kombinere 100 prosent mødre- eller fedrekvote med inntil 50 prosent fellesperiode.

 • Hvis far for eksempel tar ut 100 prosent fedrekvote og mor ønsker 50 prosent foreldrepenger av fellesperioden samtidig, må mor være minimum 50 prosent i jobb. Hvis hun er 20 prosent hjemme med foreldrepenger, må hun være 80 prosent i jobb.

Ulønnet utvidet foreldrepermisjon

 • 12 måneder for hver av foreldrene Kilde: NAV og Altinn

(Kilde: Nav, Altinn, Fafo)

Annonse

Foreldrepermisjon og foreldrepenger

Omsorgspermisjon til far ved fødsel

 • 2 uker

 • ulønnet, men inngår i en rekke tariffavtaler

Mødrekvote

 • 10 uker, 6 uker må tas rett etter fødsel

 • krever opparbeidet rett til foreldrepenger hos mor

Fedrekvote

 • 10 uker

 • krever opparbeidet rett til foreldrepenger hos både mor og far

Foreldrepengeperioden

 • består av fedrekvoten, mødrekvoten og fellesperioden

Fellesperioden

 • 36 uker ved 80 prosent dekning (3 uker før fødsel, 10 uker til mor (6 ved fødsel, 4 senere) og 10 uker til far)

 • 26 uker ved 100 prosent dekning (3 uker før fødsel, 10 uker til mor (6 ved fødsel, 4 senere) og 10 uker til far)

 • Hvis far benytter fellesperioden (hele eller deler), stilles aktivitetskrav til mor.

Delvis foreldrepermisjon – graderte foreldrepenger

 • Kan benyttes av begge foreldre frem til barnet fyller 3 år

 • Det er ingen nedre eller øvre grense for hvor mye eller lite man kan arbeide.

 • Kan benyttes samtidig (mor og far) eller hver for seg.

 • Aktivitetsplikt for mor dersom far ønsker å arbeide deltid (mor arbeider tilsvarende den prosentandelen som far ønsker å få i foreldrepenger).

 • Ferie kan avvikles samtidig som man mottar foreldrepenger.

Samtidig uttak

 • Maksimalt 150 prosent foreldrepenger kan tas samtidig ved å kombinere 100 prosent mødre- eller fedrekvote med inntil 50 prosent fellesperiode.

 • Hvis far for eksempel tar ut 100 prosent fedrekvote og mor ønsker 50 prosent foreldrepenger av fellesperioden samtidig, må mor være minimum 50 prosent i jobb. Hvis hun er 20 prosent hjemme med foreldrepenger, må hun være 80 prosent i jobb.

Ulønnet utvidet foreldrepermisjon

 • 12 måneder for hver av foreldrene Kilde: NAV og Altinn

(Kilde: Nav, Altinn, Fafo)

Annonse