Annonse
Foto: NTB Scanpix
Skatt

Selvangivelsen er død - leve Skattemeldingen

Fra i år erstatter Skattemeldingen den tidligere selvangivelsen. 

Mange forholder seg passivt til skattemeldingen og tar for gitt at arbeidsgiver, banken, barnehagen, foreninger, boligsameier og andre rapporteringspliktige rapporterer korrekte opplysninger. Særlig de som får penger igjen på skatteoppgjøret har en tendens til å juble – uten å sjekke opplysningene nærmere.

Navneskiftet kommer med en rekke endringer, blant annet fristen for innlevering, hva skattemyndightene kan gjøre hvis du ikke overholder fristene og ikke minst skjerpet ansvar for korrekt rapportering.

Tradisjon tro har Regnskap Norge laget en oversikt over hva du må sjekke for at skatten skal bli korrekt også i år. 

  • Sjekk nøye. Det er menneskelig å feile. Sjekk derfor skattemeldingen nøye. Er det feil i skattemeldingen, og dette er feil som du selv kunne oppdaget, kan du få tilleggsskatt.

  • Gå over egen økonomi. Hvordan er gjeldssituasjonen din? Hva har du betalt i renter? Trenger du spare til fremtidige investeringer? Vil du kunne opprettholde dagens levemønster som pensjonist?

  • Du får mer ansvar. Den kanskje viktigste endringen er at man nå går fra at skattemyndightene lignet deg til at du nå skal selvdeklarere. Det innebærer at du selv må vurdere din situasjon opp mot gjeldende skatteregler, og ut fra dette sjekke at alle skattepliktige inntekter og formue er korrekt i skattemeldingen.

Et eksempel kan illustrere forskjellen: Dersom du tidligere kjøpte og solgte en bolig etter å ha bodd der i ett år kunne du opplyse om kjøpesum salgsverdi, oppussingskostnader og andre utgifter og be om at skatteetaten beregnet en eventuell skattepliktig gevinst.

I nytt selvdeklareringssystem må du selv sette deg inn i skattereglene for kjøp og salg av bolig for å forstå om salget har skattemessige konsekvenser. Deretter må du beregne skattepliktig gevinst eller tap, for så å selv-deklarere gevinsten eller tapet slik at beskatningen gjennomføres på korrekt måte. Det samme gjelder for kjøp og salg av aksjer, andre verdipapirer og all annen skattepliktig inntekt og formue.

Skattemeldingen gjøres tilgjengelig den 4. april og du har frist frem til 30. april med å korrigere skattemeldingen.

Nytt fra og med i år er at om du har feil eller har glemt noe, kan du rette opp dette i de nærmeste 3 år regnet fra 30. april. 

Har du for eksempel glemt å selv-deklarere inntekter eller formue trenger du med andre ord ikke å klage til skatteetaten lenger, men kan gå inn i skattemeldingen å foreta endringene. 

Merk imidlertid at dersom skatteetaten finner ut at du har utelatt noe eller oppgitt for lite i inntekt eller formue, vil en kontroll normalt medføre sanksjoner i form av tilleggsskatt. Det er derfor viktig å selv-deklarere alle inntekter og formue før 30. april i år. 

Endring av skattemeldingen etter 30. april og senest innen 3 år bør kun skje dersom du kommer på at noe er uteglemt.

 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse