Annonse
Foto: Dreamstime.

HK og Fellesforbundet​Vi krever likepensjon

Bjørn Mietinen er nestleder i LO-forbundet Handel og kontor (HK). Les flere av hans saker her

SYNSPUNKT: På oppdrag fra Handel og kontor (HK) og Fellesforbundet har FAFO utredet forbedringer i regelverket som gir opptjening av tjenestepensjon til de som ikke får det, etter dagens regelverk.

Det gjelder deltidsansatte i stillinger under 20 prosent, de som er ansatt hos en arbeidsgiver i under et år, ansatte under 20 år, og det gjelder for de første 93.000 kronene (1 G) du tjener.

Dagens regler slår negativt ut for kvinner. Derfor er likestillingseffekten av forslagene tydelige. Utredningen bygger på Finansdepartementets rapport om tjenestepensjon, hvor det konkluderes med at: «De aktuelle endringene synes alle å slå gunstigere ut for kvinner enn for menn dersom de gjennomføres. Kvinner har i snitt lavere lønn, oftere deltidstilling eller midlertidig ansettelse og en høyere andel av totalt antall sysselsatte som er under 20 år enn menn».

Effekt for de svakeste

La oss se på effekten for midlertidig ansatte, som kanskje er den svakeste gruppen i arbeidslivet. De lever med konstant usikkerhet om mulighetene til å brødfø seg. Det er bare de heldige som har ansettelse i over et år, som får tjenestepensjon. Det følger nemlig av pensjonslovgivningen at bedriftens tjenestepensjonsordninger skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket, men det er bare arbeidstakere som er ansatt og medlem av pensjonsordningen i ett år eller mer, som får med seg et såkalt pensjonskapitalbevis når de slutter i den midlertidige stillingen.

Som vanlig rammes de ­svakeste. Særlig rammes unge og kvinner

Pengene som den ansatte går glipp av, går i stedet til bedriftens premiefond.  Det betyr at pengene går til å dekke øvrige ansattes pensjonsopptjening. Jo flere korte ansettelsesforhold det er i bedriften, jo mere sparer den i pensjonskostnader. Dette betyr at en stor gruppe arbeidstakere i privat sektor, ikke får tjenestepensjonsopptjening i det hele tatt.

Store økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvensene er store for den enkelte. LO har regnet ut at med et års midlertidighet reduseres tjenestepensjonen din til 98 prosent, med fem års midlertidighet reduseres pensjonen din til 88 prosent og ved 10 års midlertidighet reduseres pensjonen din til 75 prosent.

Som vanlig rammes de svakeste. Særlig rammes unge og kvinner. I aldersgruppen 16-24 år er omtrent 26 prosent midlertidig ansatte. (Meld. St. 29 (2010-2011). Mange har flere kortvarige arbeidsforhold etter hverandre. Kvinner er i større grad midlertidig ansatt enn menn og det er en stor andel midlertidige i lavlønnsgruppene, for eksempel varehandelen.

Hvordan de midlertidige stillingene fordeler seg på over og under et år er vanskelig å si eksakt. Men når vi vet at et vikariat i forbindelse med fødsel vanligvis er på under ett år, kan vi med sikkerhet si at mange er rammet. Trolig vil de fleste av oss rammes, og alle kjenner i hvert fall noen som rammes. Når vi også vet at regjeringen endret loven og gav frislipp for kortvarige midlertidige stillinger, kan vi slå fast at det blir flere som kommer til å tape stort på dette.

En så merkelig og sosialt urettferdig regel bør ha en meget god begrunnelse. Det har den ikke.

Bjørn Mietinen er nestleder i LO-forbundet Handel og kontor (HK).

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse