Tariffbloggen 2018​Følg årets lønnsoppgjør her

Mandag 12. mars sparket LO og NHO i gang årets lønnsoppgjør med kravoverlevering på Næringslivets hus i Oslo. 

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det skal forhandles om langt mer enn lønn og penger. Pensjonsordninger, samt reise kost og losji for ansatte på oppdrag kommer til å bli blant stridstemaene. NHOs viktigste krav er å at konkurransekraften til norske bedrifter opprettholdes - noe de mener innebærer en maksimal lønnsvekst på 2,7 prosent.

Årets oppgjør er også det første på ti år som gjennomføres samordnet. Det vil si at alle LOs 200.000 medlemmer i NHO-området kan bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet.

Fristen for å bli enige er satt til 22. mars, med meklingsfrist 7. april. 

Følg smått og stort fra oppgjørets gang i bloggen: