Annonse
Foto: Ammentorp, Dreamstime
Studie

Å kunne gjøre en god jobb avgjørende for trivsel

Lest om arbeidsliv. Ved Malmö universitet har noen forskere undersøkt hva som skal til for å få sosialsekretærer til å ville bli værende i yrket.

Bakgrunnen for studien var den høye arbeidsbelastningen som flyktningkrisen medførte for sosialkontorene i 2015, skriver magasinet Chef i sin omtale av studien.

Ved noen kontorer i Malmö var turnoveren på et tidspunkt nesten 50 prosent som en følge av stress og underbemanning.

En av forskerne bak studien, Hanne Berthelsen, sier til magasinet Chef at det mest slående resultatet i studien, er at hvis man opplever at man gjør en kvalitativt god jobb, så vil man også bli værende i jobben – og man trives.

Forskeren mener det er viktig at man internt er enige om hva som er et godt og rimelig mål på hva som er god kvalitet – og at både ledelsen og medarbeider kan være enige om dette.

Annonse
Annonse