Annonse
Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen ble 4000 flere personer sysselsatte fra mars til juni. Foto:  Irstone | Dreamstime.com.

Arbeidsledigheten steg til 3,6 prosent i juni

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen ble 4000 flere personer sysselsatte fra mars til juni, justert for sesongvariasjoner. Denne økningen er også innenfor feilmarginen i undersøkelsen. 

Siden både tallet på arbeidsledige og sysselsatte har økt denne perioden betyr det at det har vært en økning i arbeidsstyrken.

Dette kan for eksempel være studenter eller andre som tidligere har gitt opp å søke arbeid, som igjen tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet.

Annonse
Annonse