Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Igor Mojzes | Dreamstime.com.

Hva med å gi kompetansepåfyll til dine ansatte?

Medarbeiderne dine er for lengst ferdig på skolebenken og gjør en utmerket innsats på arbeidsplassen.

Men globalisering og ny teknologi gjør at arbeidsliv endrer seg stadig raskere. I tillegg må vi stå i jobb lengre enn før.

– Vi må alle belage oss på å lære hele livet for sikre at vi har den kompetansen vi og samfunnet til enhver tid trenger, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge i en pressemelding.

Kompetanse i julegave

    Hva med å ønske deg kompetanspåfyll til jul, foreslår fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge. (Foto: Kompetanse Norge)      

Dette foreslår Kompetanse Norge å gi ansatte i julegave:

Kompetansekartlegging. For å få oversikt over hva du kan og hvilken kompetanse du trenger, kan det være lurt å be om en kompetansekartlegging.

Snakk med sjefen din om dette. Du kan også sjekke dine ferdigheter i lesing, skriving, regning data og muntlig for å finne ut om der er noe du trenger påfyll av. 

Råd fra en profesjonell karriereveileder. Ansatte kan også oppsøke et gratis, offentlig karrieresenter for å få råd om hvilke muligheter de har til å lære mer og eventuelt gi seg selv en ny retning i yrkeskarrieren.

Alle landets fylker har et slikt tilbud. Du kan også skaffe deg en oversikt over ulike yrker og utdanninger som finnes på utdanning.no.

Frister litt videreutdanning?

Kurs og deltidsstudier. De fleste arbeidsplasser har ulike ordninger for etter- og videreutdanning.

Ofte kan du få økonomisk støtte og/eller fri til å ta kurs eller studier på deltid. Orienter deg om hvilke ordninger arbeidsplassen din har, og snakk med sjefen din om hva du ønsker deg.

Kurs på jobben. Gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss kan din arbeidsplass få penger til å kurse ansatte i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk.

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Opplæring på nett. Det finnes en rekke ulike former for kurs og e-læring som du kan ta via internett.

Annonse
Annonse