Annonse
Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo tiltrer som PST-sjef 1. juni. Nå starter jakten på hans etterfølger i Oslo politidistrikt.  Foto: NTB scanpix
Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo tiltrer som PST-sjef 1. juni. Nå starter jakten på hans etterfølger i Oslo politidistrikt. Foto: NTB scanpix

Jakten på etterfølgeren er i gang

Tidsmessig betyr det at Oslo vil få en konstituert politimester i Oslo fra 1. juni fram til en permanent er på plass. Politidirektoratet bekrefter i dag at dette blir Oslos visepolitimester Bjørn Vandvik.

Justisminister Jøran Kallmyr er på plass som ny justisminister, Benedicte Bjørnland har tiltrådt som historiens fjerde politidirektør og 1. juni tiltrer Oslos nåværende politimester Hans Sverre Sjøvold som ny sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Dermed mangler bare hovedstadens nye politimester i topplederkabalen.

Oslos kommende politimester overtar et distrikt med rundt 3.000 ansatte som dekker kommunene Oslo, Asker og Bærum med sine nærmere 900.000 innbyggere. I 2018 var ifølge Statistisk sentralbyrå 23 prosent av alle anmeldte lovbrudd registrert i Oslo politidistrikt.

Ting tar tid

12. mars var det klart at Sjøvold var eneste reelle søker til jobben som PST-sjef. 29. mars ble han presentert som den nye sjefen av den da fungerende justisministeren, Jon Georg Dale.

Da varslet Politidirektoratet at stillingen som politimester i Oslo sannsynligvis skulle utlyses i løpet av to uker. Slik gikk det ikke. Politidirektoratet viser til påsken som forsinkede faktor.

Tidligere PST-sjef Benedicte Bjørnland tiltrådte som ny politidirektør 1. april 2019. Hun leder arbeidet med å finne Oslos nye politimester. Foto: NTB scanpix

– Vi ønsker innspill fra våre sentrale tillitsvalgte og sender utlysningen til dem fredag. Stillingen vil lyses ut neste uke, sier avdelingsdirektør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Må tenke vidt

Sigve Bolstad leder Politiets Fellesforbund, den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 17.000 medlemmer.

Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund. Foto: NTB scanpix
Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund. Foto: NTB scanpix 

Han oppfordrer Politidirektoratet til å kvitte seg med gammelt tankesett:

– Her gjelder det å tenke bredt, ikke snevert – slik at vi får de rette personene på startstreken, sier Bolstad.

Vi må få de rette personene på startstreken

Han ønsker seg en ny politimester som virkelig vil være leder og ser nytten av medbestemmelse og «et godt samspill med ansatterepresentanter og vernetjenesten».

– Den nye politimesteren må også evne å være selvstendig, og stå fram som en tydelig leder for de over 3.000 ansatte. Samtidig må han eller henne involvere og inkludere de dyktige tillitsvalgte i distriktet, sier Bolstad.

Ingen bakromsavgjørelse

Kristin Aga er leder i Oslo Politiforening og svært opptatt av at ansettelsesprosessen blir ryddig, åpen og reell.

– Her skal det ikke tas en avgjørelse på bakrommet, da vil ingen stå på søkerlista. Vi må heller ikke få en utlysningstekst som ekskluderer gode kandidater, sier Aga.

Hun ønsker ingen spekulasjoner i navn.

– Fokuset må være hvilke kvaliteter vi mener en ny politimester i Oslo bør inneha.

Venter gjerne på den beste

Marit Ellingsen er forbundsleder i Norges Politilederlag, fagorganisasjon for ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten.

Marit Ellingsen i Norges Politilederlag.  

Hun forventer en god ansettelsesprosess, og er mindre opptatt av tidsperspektivet:

– Dette er Norges viktigste politimesterstilling. Nå er det viktigst å finne den rette, få på plass en god politimester. Så får vi heller leve med en konstituering i en periode.

Tradisjonelt er det ikke mange kvalifiserte som søker på denne type stillinger. Sjøvold var eksempelvis eneste reelle søker til stillingen som PST-sjef.

– Det er mange gode kandidater som kan bli Oslo nye politimester. Jeg håper de søker når stillingen lyses ut, sier Ellingsen.

Nå er det viktigst å finne den rette

 

Annonse
Annonse