Annonse
Vi får stadig bedre og mer miljøvennlige kjøretøy, bedre kommunikasjonsverktøy, og vi kan samle inn, dele og håndtere stadig større mengder data, sier Ketil Solvik-Olsen.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix.
Karrieresteg

Ketil Solvik-Olsen fortsetter å jobbe med samferdsel i ny rolle

Selskapet som den tidligere samferdselsministeren nå skal begynne å jobbe for utvikler kollektivløsninger, og var først i landet til å teste ut selvkjørende kjøretøy på norske veier.

Forus PRT er det ledende selskapet i Norge på autonome busser, skriver selskapet i en pressemelding.

Den tidligere samferdselsminister Solvik-Olsen var som statsråd en pådriver for å modernisere lovverket for å tillate autonome kjøretøy.

– Vi står midt i en rivende utvikling innen teknologi. Vi får stadig bedre og mer miljøvennlige kjøretøy, bedre kommunikasjonsverktøy, og vi kan samle inn, dele og håndtere stadig større mengder data. Det vil bidra til en revolusjon for hvordan vi kan levere gode tjenester innen kollektivtransport, uttaler Solvik-Olsen i meldingen.

Selvkjørende busser

Med stadig bedre og mer fleksible tjenester tilpasset individuelle behov, tror Solvik-Olsen at mange flere kommer til å velge kollektive løsninger i fremtiden.

– Teknologi for autonome kjøretøy vil styrke kollektivtransportens rolle i transportsektoren. Jeg er glad for å kunne bidra innen en sektor med et enormt potensiale, sier han.

Daglig leder Linn Terese Lohne Marken i Forus PRT sier at Solvik-Olsen i lang tid vist et brennende engasjement for å utvide, effektivisere og modernisere kollektivtransporten.

– Vi har svært like ambisjoner og tanker om fremtiden. Autonomi kommer for fullt, og vil i første omgang fungere som en tilbringertjeneste som senker folks terskel for å benytte seg av kollektivtransport og vil føre til flere og mer fornøyde kollektivpassasjerer og øke det totale behovet for kollektivtransport.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse