Annonse
Grete Marie Haugesten Kværnå (Fagforbundet), Hedda Løken Andreassen (hovedverneombud), Vidar Egil Nilsen (Delta) og Hanne Kristin Jacobsen (sykepleierforbundet). Foto: Camilla Skjær Brugrand. 
Tillitsvalgte

Må overtale medlemmene sine til å tenke positivt om heltid

Hedda Løken Andreassen (hovedverneombud), Hanne Kristin Jacobsen (sykepleierforbundet), Grete Marie Haugesten Kværnå (Fagforbundet) og Vidar Egil Nilsen (Delta) sitter på hver sin stol i en sirkel.

I en stor hvit ville bak rådhuset har «Team Heltid», sammen med prosesslederne Beate Midttun og Anita Bolghaug jobbet iherdig med å skape utvidet medvirkning i helsesektoren i kommunen.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Prekesjappe:

 • Utvidet medvirkning og metoden prekesjappe er kjernen i de lokale retningslinjene for heltid i Fredrikstad kommune.

 • En prekesjappe ledes av en prosessleder i samarbeid med et utviklingsteam. I Fredrikstad kommune har teamet fått navnet team Heltid. Team Heltid består av seks hovedtillitsvalgte og et hovedverneombud.

 • Prekesjappe utfordrer frasen «motstand mot endring» gjennom utforskning

 • av relasjoner, situasjoner, bevegelse og eksperimentering i et her og nå-øyeblikk. Team Heltid arbeider med ansatte, tillitsvalgte, ledere og politikere.

 • Prekesjappe er et konsept for arbeid med endring og en arena for bevisstgjøring. I prekesjappen utforskes og reflekteres det over aktuelle temaer omkring det å arbeide heltid.

 • Deltagerne kan ha formelle roller som hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, ledere, politikere og/eller rett og slett vanlige ansatte i ulike funksjonsroller. Hensikten er å stimulere til oppriktig interesse og nysgjerrighet for hverandres erfaringer, behov, utfordringer og forslag til løsninger.

 • Temaer som tas opp er relatert til situasjonen her og nå og har ofte et fremtidsperspektiv.

(Kilde: Team Heltid Fredrikstad)

Lokale retningslinjer for heltid i Fredrikstad kommune:

Dette er noen av de lokale retningslinjene for heltid for seksjon helse og velferd:

 • Fredrikstad kommune skal etablere heltidskultur og innføre heltid som det normale for driften i helsesektoren.

 • Det skal som hovedregel alltid tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig.

 • Ved ledighet skal det vurderes om det er mulig å slå sammen eksisterende stillinger. Deltidsansatte skal tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert.

 • Det skal arbeides systematisk med å utvikle heltidskultur i hele organisasjonen. Det er etablert heltidskultur når tjenesteorganisering, bemanning/rekruttering, arbeidstidsordninger og ledere/tillitsvalgte/verneombud legger til grunn at det normale er å være tilsatt i 100 prosent stilling.

 • Vakter på dag, kveld, helg og høytidsdager skal fordeles rettferdig mellom alle berørte medarbeidere, med bemanningsplanen som grunnlag.

 • I arbeidet med utvikling av heltidskultur og omlegging til heltid på det enkelte arbeidssted er det viktig å se på alternativer og endringsmuligheter for hvordan tjenesteoppdraget og driften kan løses/organiseres.

 • Alle som tilsettes i faste stillinger i Seksjon for helse og velferd skal som hovedregel være fagarbeidere eller høgskoleutdannet.

 • Sykepleier- og vernepleierstudenter kan fast tilsettes i rekrutteringsstillinger i helg, som studentassistenter. Andelen rekrutteringsstillinger må stå i forhold til avdelingens størrelse.

 • Arbeidstakere i nattstilling skal ha mulighet for 100 prosent stilling, på lik linje med andre medarbeidere.

 • Utlysing av stillinger på mindre enn 50 prosent skal godkjennes av etatssjef/virksomhetsleder i kommunalsjefens ledergruppe og drøftes med hovedtillitsvalgte. BPA-assistenter, avlastere, støttekontakter, rekrutteringsstillinger for studenter og fastleger ansatt i kommunale deltidsstillinger omfattes ikke av dette.

 • Den enkelte virksomhet og avdeling skal finne fram til arbeidstidsordninger som sørger for innføring av heltid som det normale, og som samtidig er tilpasset tjenesteoppdraget og pasientenes/brukernes behov.

 • Mål om 80 prosent hele stillinger innen år 2028.

 • Få full oversikt over de lokale retningslinje her.

(Kilde: Fredrikstad kommune)

Annonse

Prekesjappe:

 • Utvidet medvirkning og metoden prekesjappe er kjernen i de lokale retningslinjene for heltid i Fredrikstad kommune.

 • En prekesjappe ledes av en prosessleder i samarbeid med et utviklingsteam. I Fredrikstad kommune har teamet fått navnet team Heltid. Team Heltid består av seks hovedtillitsvalgte og et hovedverneombud.

 • Prekesjappe utfordrer frasen «motstand mot endring» gjennom utforskning

 • av relasjoner, situasjoner, bevegelse og eksperimentering i et her og nå-øyeblikk. Team Heltid arbeider med ansatte, tillitsvalgte, ledere og politikere.

 • Prekesjappe er et konsept for arbeid med endring og en arena for bevisstgjøring. I prekesjappen utforskes og reflekteres det over aktuelle temaer omkring det å arbeide heltid.

 • Deltagerne kan ha formelle roller som hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, ledere, politikere og/eller rett og slett vanlige ansatte i ulike funksjonsroller. Hensikten er å stimulere til oppriktig interesse og nysgjerrighet for hverandres erfaringer, behov, utfordringer og forslag til løsninger.

 • Temaer som tas opp er relatert til situasjonen her og nå og har ofte et fremtidsperspektiv.

(Kilde: Team Heltid Fredrikstad)

Lokale retningslinjer for heltid i Fredrikstad kommune:

Dette er noen av de lokale retningslinjene for heltid for seksjon helse og velferd:

 • Fredrikstad kommune skal etablere heltidskultur og innføre heltid som det normale for driften i helsesektoren.

 • Det skal som hovedregel alltid tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig.

 • Ved ledighet skal det vurderes om det er mulig å slå sammen eksisterende stillinger. Deltidsansatte skal tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert.

 • Det skal arbeides systematisk med å utvikle heltidskultur i hele organisasjonen. Det er etablert heltidskultur når tjenesteorganisering, bemanning/rekruttering, arbeidstidsordninger og ledere/tillitsvalgte/verneombud legger til grunn at det normale er å være tilsatt i 100 prosent stilling.

 • Vakter på dag, kveld, helg og høytidsdager skal fordeles rettferdig mellom alle berørte medarbeidere, med bemanningsplanen som grunnlag.

 • I arbeidet med utvikling av heltidskultur og omlegging til heltid på det enkelte arbeidssted er det viktig å se på alternativer og endringsmuligheter for hvordan tjenesteoppdraget og driften kan løses/organiseres.

 • Alle som tilsettes i faste stillinger i Seksjon for helse og velferd skal som hovedregel være fagarbeidere eller høgskoleutdannet.

 • Sykepleier- og vernepleierstudenter kan fast tilsettes i rekrutteringsstillinger i helg, som studentassistenter. Andelen rekrutteringsstillinger må stå i forhold til avdelingens størrelse.

 • Arbeidstakere i nattstilling skal ha mulighet for 100 prosent stilling, på lik linje med andre medarbeidere.

 • Utlysing av stillinger på mindre enn 50 prosent skal godkjennes av etatssjef/virksomhetsleder i kommunalsjefens ledergruppe og drøftes med hovedtillitsvalgte. BPA-assistenter, avlastere, støttekontakter, rekrutteringsstillinger for studenter og fastleger ansatt i kommunale deltidsstillinger omfattes ikke av dette.

 • Den enkelte virksomhet og avdeling skal finne fram til arbeidstidsordninger som sørger for innføring av heltid som det normale, og som samtidig er tilpasset tjenesteoppdraget og pasientenes/brukernes behov.

 • Mål om 80 prosent hele stillinger innen år 2028.

 • Få full oversikt over de lokale retningslinje her.

(Kilde: Fredrikstad kommune)

Annonse