Annonse
1. januar 2020 trer det nye regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft. Foto: Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com
1.januar 2020 trer det nye regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft.    Foto: Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com

Nye rutiner skal gi bedre håndtering av varsler

Fredag 21. juni vedtok regjeringen i statsråd at de nye varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven skal gjelde fra 1. januar 2020 – se egen faktaboks.

Tre årsverk i dag

– Vi jobber med den endelige organiseringen, den er ikke klar, sier seniorrådgiver Torunn Meosli i Arbeidstilsynet i Bodø.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Nye regler om varsling

Endringene er flere, her de viktigste:

  • Arbeidsmiljøloven formål er utvidet med å «legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten»

  •  «Kritikkverdige forhold» gis med eksempler som «a) fare for liv eller helse b) fare for klima eller miljø c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet d) myndighetsmisbruk e) uforsvarlig arbeidsmiljø og f) brudd på personopplysningssikkerheten».

  • Fremgangsmåten ved varsling er tydeliggjort ved at arbeidstaker alltid kan varsle internt, eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet, eller eksternt til media eller offentligheten for øvrig.

  • Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling er tydeliggjort: Varselet skal undersøkes tilstrekkelig innen «rimelig tid», varsler skal sikres «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø» og – dersom det er nødvendig – «sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.»

  • Med gjengjeldelse «menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff»

Kilde: stortinget.no

 
Annonse

Nye regler om varsling

Endringene er flere, her de viktigste:

  • Arbeidsmiljøloven formål er utvidet med å «legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten»

  •  «Kritikkverdige forhold» gis med eksempler som «a) fare for liv eller helse b) fare for klima eller miljø c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet d) myndighetsmisbruk e) uforsvarlig arbeidsmiljø og f) brudd på personopplysningssikkerheten».

  • Fremgangsmåten ved varsling er tydeliggjort ved at arbeidstaker alltid kan varsle internt, eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet, eller eksternt til media eller offentligheten for øvrig.

  • Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling er tydeliggjort: Varselet skal undersøkes tilstrekkelig innen «rimelig tid», varsler skal sikres «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø» og – dersom det er nødvendig – «sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.»

  • Med gjengjeldelse «menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff»

Kilde: stortinget.no

 
Annonse