Annonse
HØYEST I ØSTFOLD: Ved utgangen av juli var arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,9 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,5 prosent. Foto: Øivind Fjeldstad

Økning i ledigheten i juli

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, økte med 1.200 personer.

– Ledigheten har økt noe i juli, men totalt sett har det bare vært små endringer i antall ledige de siste tre månedene. Så langt i år har antallet helt ledige falt med 2 800 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Andelen helt ledige lå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken i juli, justert for sesongvariasjoner, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,8 prosent. Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har vært relativt stabil hittil i år.

66.300 helt ledige

Ved utgangen av juli var det registrert 66.300 helt arbeidsledige hos Nav. Når det justeres  for bruddet som innføring av forenklet registrering medførte fra november 2018 (se faktaramme), tilsvarer dette en nedgang på 7.500 personer sammenliknet med juli i fjor.

Arbeidsledigheten utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. 46 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i juli.

Høyest ledighet i Østfold

Ved utgangen av juli var arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,9 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,5 prosent.

De fleste fylkene hadde lavere ledighet enn i juli i fjor. Langs kysten fra Agder til Trøndelag har ledigheten falt kraftigst, og mest i Rogaland (- 21 prosent), når det er justert for bruddet i statistikken. Oppland, Hedmark og Østfold har hatt en økning på 2 prosent i ledigheten sammenliknet med juli i fjor, justert for bruddet i statistikken.

Ny registreringsløsning

I november 2018 lanserte Nav en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er mindre omfattende enn før, samt at den går automatisk. Tidligere måtte Navs veiledere godkjenne nye arbeidssøkere manuelt. Den nye løsningen gjør at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken enn tidligere. Det medfører at det blir flere helt arbeidsledige i statistikken.

 

Annonse
Annonse