Annonse
Å øke særaldersgrensen i Forsvaret kan gi en årlig gevinst for samfunnet på 220-550 millioner kroner, ifølge forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Forsvaret

Økt pensjonsalder kan gi milliardgevinst

Pensjonsreformen i 2011 skulle stimulere norske arbeidstakere til å stå lenger i jobb, men den gjorde ikke noe med særaldersgrensene for ulike grupper. Særaldersgrensen ble beholdt bl.a. i Forsvaret, der militært personell må gå av når de er 60 år. Mange kan gå av allerede når de er 57 år.

Tiden er moden for å vurdere en økning av pensjonsalderen i Forsvaret, mener samfunnsøkonomene Petter Y. Lindgren og Torbjørn Hanson og sjefforsker Kari Røren Strand ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

«Det er både dyrt og unødvendig for samfunnet at friske 60-åringer må fratre stillingene sine», skriver de i en kronikk i Aftenposten.

«Det har skjedd store teknologiske endringer, og folkehelsen er bedret siden særaldersgrensen for militært personell sist ble endret for nesten femti år siden. Det tilsier at ung alder er blitt mindre viktig i Forsvaret», påpeker de.

Milliardgevinst

De tre forskerne har gjort en studie der de har regnet på samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader av å øke særaldersgrensen i Forsvaret.

«Studien viser at det å øke særaldersgrensen kan gi en årlig gevinst for samfunnet i størrelsesorden 220 millioner kroner til 550 millioner kroner, avhengig av hvordan og hvor mye særaldersgrensen økes», skriver de.

Over flere år betyr det milliarder i gevinst for det norske samfunnet, påpeker de tre forskerne ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Annonse
Annonse