Annonse
Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst sysselsettingen i årets første kvartal, ifølge SSB. Foto: Jan Haas / NTB scanpix      

Økt produksjon og vekst i sysselsetting i norsk industri

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Konjunkturbarometeret for første kvartal 2019 viser en positiv utvikling i samlet industriproduksjon sammenlignet med det siste kvartalet i 2018.

Den positive utviklingen er ventet å fortsette i andre kvartal – særlig for leverandører til olje- og gassnæringen.

Vekst i oljeinvesteringene og økt oppdragsmengde for leverandørindustrien har ført til et høyere aktivitetsnivå, og industrilederne melder om økende vekst i sysselsettingen i første kvartal.

Den samlede ordrebeholdning har økt for sjette kvartal på rad, og det er særlig produsenter av investeringsvarer og konsumvarer som melder om vekst i første kvartal. Økt ordretilgang fra hjemmemarkedet er hovedårsaken til veksten, men også for eksportmarkedet meldes det om høyere ordretilgang i årets første tre måneder.

Resultatene indikerer at den mer eksportrettede delen av norsk industri har en svakere utvikling i etterspørselen. Det meldes fortsatt om økt ordretilgang fra eksportmarkedet for produsenter av innsatsvarer, men færre ledere enn i fjerde kvartal i 2018 melder om vekst.

Generelt sett hersker det optimisme blant industrilederne for andre kvartal, men andelen som er optimistiske er noe lavere enn i forrige undersøkelse.

En økende andel peker dessuten på at mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring for å kunne øke produksjonen ytterligere.

Annonse
Annonse