Annonse
Over 174.000 nordmenn regnes som dollarmillionærer, ifølge en ny rapport. Definisjonen av dollarmillionær er her en person som har en million dollar i investerbar formue utenom primærbolig. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix      

Over 174.000 nordmenn er dollarmillionærer

Siden 2007 har det vært en tredobling i antall norske dollarmillionærer, men fra 2017 til 2018 var økningen bare på 2,4 prosent.

Det viser rapporten World Wealth Report 2019, som publiseres av konsulent- og teknologiselskapet Capgemini tirsdag.

I rapporten defineres dollarmillionær som en person som har en million dollar i investerbar formue utover sin primærbolig.

Den moderate veksten skyldes blant annet en utflating av eiendomsprisene og lavere vekst i aksjemarkedene, heter det i rapporten.

– Strengere krav til boliglån og renteøkninger kjøler ned det norske boligmarkedet noe, og det bidrar videre til at den eventyrlige velstandsveksten vi har sett tidligere år, flater ut her til lands. Samtidig er Norge blant få vestlige land som viser positiv vekst i antall dollarmillionærer, sier Ingrid Lehne, rådgiver i Capgemini Invent.

Sørøst-Asia

På verdensbasis har antallet dollarmillionærer gått tilbake med 0,3 prosent etter kontinuerlig vekst de siste sju årene.

– På verdensbasis skyldes nedgangen i antallet dollarmillionærer i stor grad utviklingen i aksjemarkeder og særlig nedkjølingen vi ser i økonomier i Sørøst-Asia, med Kina i spissen. Samtidig ser vi at Brexit og handelskonflikter mellom flere stormakter skaper usikkerhet i flere markeder, noe som også påvirker oss i Norge, sier Ingrid Lehne, rådgiver i Capgemini Invent.

På verdensbasis har dollarmillionærenes samlede formue gått ned med 3 prosent. Størst er nedgangen i Sørøst-Asia, og Kina står for mer enn en firedel av nedgangen globalt.

Vekst i Midtøsten

Nedgangen skyldes i stor grad svekkede formuer blant de aller rikeste. Den rikeste prosenten av verdens dollarmillionærer sto for hele tre firedeler av formuesnedgangen, ifølge rapporten.

I Midtøsten er trenden motsatt. Her vokste dollarmillionærenes formuer med 4 prosent fra 2017 til 2018, og antall dollarmillionærer økte med 6 prosent.

Mer enn seks av ti av verdens dollarmillionærer i verden bor i USA, Japan, Tyskland og Kina.

Annonse
Annonse