Annonse
Har du rett til feriepenger av bonus fra arbeidsgiver? DP-juristene har svaret klart.
Har du rett til feriepenger av bonus fra arbeidsgiver? DP-juristene har svaret klart.  Foto: Antonio Guillem | Dreamstime.com 
Juristene svarer

Rett til feriepenger av bonus?

Spørsmål

Vi gir normalt julebonus eller «julegratiale» til alle våre ansatte. Denne er lik for alle som jobber hos oss. Nå hevder to av våre ansatte at de har rett til å få beregnet feriepenger på dette og da har vi ikke så lyst til å fortsette med denne tradisjonen. 

Samtidig får vi da opp en problemstilling til: En gruppe av våre ansatte får også normalt bonus i april. Denne bonusen er basert på hvor mye de har solgt i året før. Har de krav på feriepenger av dette også?

Svar

Hvilke ytelser som gir krav på feriepenger følger av ferieloven § 10. Arbeidstakere har rett til feriepenger på grunnlag av alt «arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret.» Med «arbeidsvederlag» menes alle økonomiske ytelser som er direkte vederlag for arbeidsutførelse. Loven unntar blant annet «dekning av utgifter til bilhold, kost, losji», andel av nettoutbytte og andre fordeler som ikke er pengeytelser.

I deres tilfelle forstår jeg julebonusen som en ytelse som ikke er direkte vederlag for arbeid men en årlig gave til alle. Dette gir ikke grunnlag for feriepenger.

På den annen side vil bonusen til selgerne nettopp være vederlag for deres selgerarbeid. Denne selgerbonusen gir derfor rett til feriepenger. Lykke til!

SBDL v/Kari Bergeius Andersen

Spør DP-juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Advokat og partner Kari Bergeius Andersen ved Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, svarer hver uke på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Med seg har hun Benedicte Hille, Ingeborg Kristine Lind, Kristian Foss Aalmo, Helene Larsen Brustad og Sindre Dahl Christensen. Tjenesten er gratis.

Send dine spørsmål til redaksjonen eller advokat Kari Bergeius Andersen.

Les alle spørsmål og svar her!


Annonse

Spør DP-juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Advokat og partner Kari Bergeius Andersen ved Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, svarer hver uke på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Med seg har hun Benedicte Hille, Ingeborg Kristine Lind, Kristian Foss Aalmo, Helene Larsen Brustad og Sindre Dahl Christensen. Tjenesten er gratis.

Send dine spørsmål til redaksjonen eller advokat Kari Bergeius Andersen.

Les alle spørsmål og svar her!


Annonse