Annonse
Prosesslederne i Team Heltid i Fredrikstad og designerne av konseptet prekesjappe er organisasjonsutviklerne Beate Midttun og Anita Bolghaug. Her ved plakaten hvor prekesjappe-deltakerne skriver refleksjoner rundt heltid.  Foto: Camilla Skjær Brugrand.

Slik skal Fredrikstad friskmelde en destruktiv deltidskultur

Pakker ut ord og utrykk, forklarer behov, lytter og tar inn over seg. Reflektere over andres situasjon. Det er dette Prekesjappe handler om og det som har vært nøkkelen til å skape forståelse for hvorfor vi trenger mer heltid.

Ansatte og ledere samles i en sirkel. Hver enkelt sitter på hver sin stol. Det er ikke noe bord mellom dem. Telefoner og PC-er lagt bort. Det er tid og rom for denne samtalen. Målet er å få kontakt med hver enkelt. Lytte til hverandre. Prøve å forstå sidemannen.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Prekesjappe:

 • Utvidet medvirkning og metoden prekesjappe er kjernen i de lokale retningslinjene for heltid i Fredrikstad kommune.

 • En prekesjappe ledes av en prosessleder i samarbeid med et utviklingsteam. I Fredrikstad kommune har teamet fått navnet team Heltid. Team Heltid består av seks hovedtillitsvalgte og et hovedverneombud.

 • Prekesjappe utfordrer frasen «motstand mot endring» gjennom utforskning

 • av relasjoner, situasjoner, bevegelse og eksperimentering i et her og nå-øyeblikk. Team Heltid arbeider med ansatte, tillitsvalgte, ledere og politikere.

 • Prekesjappe er et konsept for arbeid med endring og en arena for bevisstgjøring. I prekesjappen utforskes og reflekteres det over aktuelle temaer omkring det å arbeide heltid.

 • Deltagerne kan ha formelle roller som hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, ledere, politikere og/eller rett og slett vanlige ansatte i ulike funksjonsroller. Hensikten er å stimulere til oppriktig interesse og nysgjerrighet for hverandres erfaringer, behov, utfordringer og forslag til løsninger.

 • Temaer som tas opp er relatert til situasjonen her og nå og har ofte et fremtidsperspektiv.

(Kilde: Team Heltid Fredrikstad)

Lokale retningslinjer for heltid i Fredrikstad kommune:

Dette er noen av de lokale retningslinjene for heltid for seksjon helse og velferd:

 • Fredrikstad kommune skal etablere heltidskultur og innføre heltid som det normale for driften i helsesektoren.

 • Det skal som hovedregel alltid tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig.

 • Ved ledighet skal det vurderes om det er mulig å slå sammen eksisterende stillinger. Deltidsansatte skal tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert.

 • Det skal arbeides systematisk med å utvikle heltidskultur i hele organisasjonen. Det er etablert heltidskultur når tjenesteorganisering, bemanning/rekruttering, arbeidstidsordninger og ledere/tillitsvalgte/verneombud legger til grunn at det normale er å være tilsatt i 100 prosent stilling.

 • Vakter på dag, kveld, helg og høytidsdager skal fordeles rettferdig mellom alle berørte medarbeidere, med bemanningsplanen som grunnlag.

 • I arbeidet med utvikling av heltidskultur og omlegging til heltid på det enkelte arbeidssted er det viktig å se på alternativer og endringsmuligheter for hvordan tjenesteoppdraget og driften kan løses/organiseres.

 • Alle som tilsettes i faste stillinger i Seksjon for helse og velferd skal som hovedregel være fagarbeidere eller høgskoleutdannet.

 • Sykepleier- og vernepleierstudenter kan fast tilsettes i rekrutteringsstillinger i helg, som studentassistenter. Andelen rekrutteringsstillinger må stå i forhold til avdelingens størrelse.

 • Arbeidstakere i nattstilling skal ha mulighet for 100 prosent stilling, på lik linje med andre medarbeidere.

 • Utlysing av stillinger på mindre enn 50 prosent skal godkjennes av etatssjef/virksomhetsleder i kommunalsjefens ledergruppe og drøftes med hovedtillitsvalgte. BPA-assistenter, avlastere, støttekontakter, rekrutteringsstillinger for studenter og fastleger ansatt i kommunale deltidsstillinger omfattes ikke av dette.

 • Den enkelte virksomhet og avdeling skal finne fram til arbeidstidsordninger som sørger for innføring av heltid som det normale, og som samtidig er tilpasset tjenesteoppdraget og pasientenes/brukernes behov.

 • Mål om 80 prosent hele stillinger innen år 2028.

 • Få full oversikt over de lokale retningslinje her.

(Kilde: Fredrikstad kommune)

Annonse

Prekesjappe:

 • Utvidet medvirkning og metoden prekesjappe er kjernen i de lokale retningslinjene for heltid i Fredrikstad kommune.

 • En prekesjappe ledes av en prosessleder i samarbeid med et utviklingsteam. I Fredrikstad kommune har teamet fått navnet team Heltid. Team Heltid består av seks hovedtillitsvalgte og et hovedverneombud.

 • Prekesjappe utfordrer frasen «motstand mot endring» gjennom utforskning

 • av relasjoner, situasjoner, bevegelse og eksperimentering i et her og nå-øyeblikk. Team Heltid arbeider med ansatte, tillitsvalgte, ledere og politikere.

 • Prekesjappe er et konsept for arbeid med endring og en arena for bevisstgjøring. I prekesjappen utforskes og reflekteres det over aktuelle temaer omkring det å arbeide heltid.

 • Deltagerne kan ha formelle roller som hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, ledere, politikere og/eller rett og slett vanlige ansatte i ulike funksjonsroller. Hensikten er å stimulere til oppriktig interesse og nysgjerrighet for hverandres erfaringer, behov, utfordringer og forslag til løsninger.

 • Temaer som tas opp er relatert til situasjonen her og nå og har ofte et fremtidsperspektiv.

(Kilde: Team Heltid Fredrikstad)

Lokale retningslinjer for heltid i Fredrikstad kommune:

Dette er noen av de lokale retningslinjene for heltid for seksjon helse og velferd:

 • Fredrikstad kommune skal etablere heltidskultur og innføre heltid som det normale for driften i helsesektoren.

 • Det skal som hovedregel alltid tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig.

 • Ved ledighet skal det vurderes om det er mulig å slå sammen eksisterende stillinger. Deltidsansatte skal tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert.

 • Det skal arbeides systematisk med å utvikle heltidskultur i hele organisasjonen. Det er etablert heltidskultur når tjenesteorganisering, bemanning/rekruttering, arbeidstidsordninger og ledere/tillitsvalgte/verneombud legger til grunn at det normale er å være tilsatt i 100 prosent stilling.

 • Vakter på dag, kveld, helg og høytidsdager skal fordeles rettferdig mellom alle berørte medarbeidere, med bemanningsplanen som grunnlag.

 • I arbeidet med utvikling av heltidskultur og omlegging til heltid på det enkelte arbeidssted er det viktig å se på alternativer og endringsmuligheter for hvordan tjenesteoppdraget og driften kan løses/organiseres.

 • Alle som tilsettes i faste stillinger i Seksjon for helse og velferd skal som hovedregel være fagarbeidere eller høgskoleutdannet.

 • Sykepleier- og vernepleierstudenter kan fast tilsettes i rekrutteringsstillinger i helg, som studentassistenter. Andelen rekrutteringsstillinger må stå i forhold til avdelingens størrelse.

 • Arbeidstakere i nattstilling skal ha mulighet for 100 prosent stilling, på lik linje med andre medarbeidere.

 • Utlysing av stillinger på mindre enn 50 prosent skal godkjennes av etatssjef/virksomhetsleder i kommunalsjefens ledergruppe og drøftes med hovedtillitsvalgte. BPA-assistenter, avlastere, støttekontakter, rekrutteringsstillinger for studenter og fastleger ansatt i kommunale deltidsstillinger omfattes ikke av dette.

 • Den enkelte virksomhet og avdeling skal finne fram til arbeidstidsordninger som sørger for innføring av heltid som det normale, og som samtidig er tilpasset tjenesteoppdraget og pasientenes/brukernes behov.

 • Mål om 80 prosent hele stillinger innen år 2028.

 • Få full oversikt over de lokale retningslinje her.

(Kilde: Fredrikstad kommune)

Annonse