Annonse
Foto: Dreamstime

Spår det trangeste arbeidsmarkedet for ingeniører på fem år

Etterspørselen etter ingeniører er på vei oppover viser årets tall fra NITO. NAVs bedriftsundersøkelse bekrefter samme trend, og estimerer at det i år mangler 6500 kandidater til å fylle ingeniør- og IKT-jobber, en økning på 1350 kandidater fra 2018.

Bjørn Bjørnsen i Experis mener Norge er på vei inn i det strammeste arbeidsmarkedet for ingeniører på fem år, og at etterspørselen vil fortsette å øke. Han peker på tre retninger innenfor ingeniørfag som er spesielt populære blant arbeidsgivere.

1. Petroleumsingeniører

Etter oljekrisen i 2015 var det høy arbeidsledighet på Sør-Vestlandet, og søkingen til ingeniørrettede studier dalte. Nå har trenden snudd, og arbeidsgivere i regionen er igjen på jakt etter petroleumsingeniører.

– I oppgangsperioder er det vanlig at man leter etter nye felt. Da er etterspørselen etter spesifikk kompetanse ekstra høy, sier Bjørnsen, og peker på at blant annet Equinor har oppbemannet i konsulentmarkedet.

– Ingeniører med kompetanse innen seismikk, geologi, boring og planlegging av brønner har fått et oppsving nå som investeringsviljen øker igjen, sier Bjørnsen.

Under oljekrisen ble mange petroleumsingeniører nødt til å se etter jobber andre steder. Både kommunale og offentlige selskaper som lenge hadde slitt med å tiltrekke seg kompetanse fikk en anledning til å hanke inn ny kompetanse. 

– Mange selskaper fikk en mulighet de brukte smart, sier Bjørnsen.

2. Byggingeniører

Ifølge Bjørnsen er også byggingeniørene svært ettertraktede, spesielt på Østlandet. Med flere større byggeprosjekter på gang, etterspør private, offentlige og kommunale byggherrer kompetanse innen bygg- og prosjektledelse. 

– Store entreprenører, rådgivende ingeniørselskaper og byggherrene slåss om seniorkompetanse på prosjektering, sier Bjørnsen.

ManpowerGroups kvartalsundersøkelse MEOS støtter knappheten på kvalifiserte ingeniører i byggebransjen.

3. Ingeniører innen samferdsel

Samferdselsingeniører er også på topptrelisten. Bjørnsen peker på regjeringens transportpolitikk og Nasjonal transportplan som to sterke drivere.

– En sterk økning i vei- og jernbaneprosjekter som Oslopakke 3 og Follobanen betyr mye, sier Bjørnsen.

Han mener bransjen er på vei inn i en situasjon hvor det langt flere jobber enn kvalifiserte arbeidstakere. Etterspørselen er særlig høy innen seniorkompetanse.

– Man er helt avhengige av seniorer som kan lære bort til andre. Erfarne seniorer vokser ikke på trær, sier Bjørnsen.

Han mener norske bedrifter må møte kompetansegapet gjennom å satse på opplæring og utvikling av arbeidsstokken gjennom skoleringsprogrammer som Experis Academy – Experis sitt program for spesialisering og videreutdanning.

 

Annonse
Annonse