Annonse
Sentralbanksjef Øysten Olsen setter opp renten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Spår høy lønnsvekst - setter opp renten

God vekst i norsk økonomi siden høsten 2016 gjør at Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent.

Oppgangen fremover mot 2020 ventes å bli sterkere enn man anslo tidligere i år, blant  annet som følge av høyere aktivitet i oljeleverundørnæringen.

Prisveksten (KPI-JAE) ligger for tiden på 2,3 prosent. Oppgangen skyldes blant annet høyere strømpriser.

Illustrasjon av rentebanen med usikkerhetsvifte. Figur: Norges Bank.

Prisene på typiske konsumvarer har faktisk falt det siste året, men banken forventer høyere lønnsvekst på grunn av et stramt arbeidsmarked.

For 2019 er prognosen en vekst på 3,3 prosent, nær rammen i lønnsoppgjøret. Fremover mot 2022 peker bankens modeller på at lønnsveksten skal ligge på dette nivået og enda litt høyere.

Venter ganske høy lønnsvekst fremover. Figur: Norges Bank.

Siden prisene på varer også er ventet å øke, vil husholdningenes kjøpekraft, eller reallønn, ikke øke like mye.

Usikkerhet

Handelskonfliktene bidrar til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt, heter det også i meldingen fra sentralbanken.

Likevel tror analytikere i Nordea på at det er 80 prosent sjanse for nytt rentehopp allerede i september.

Norges Bank selv tror det er gode sjanser for nytt rentehopp i desember, men endrer ikke mye på rentebanen.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Annonse
Annonse