Annonse
Hadia Tajik (Ap) beskylder regjeringen for å drive en distriktsfiendtlig politikk. Tajik svartmaler situasjonen, svarer finansminister Siv Jensen (Frp).  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix      

Stor-Oslo får to av tre jobber – Ap er bekymret

Det siste året har to av tre nye jobber kommet i disse to fylkene, skriver Klassekampen.

– Vi har hatt en svært distriktsfiendtlig regjering i sju år som kommer til å fortsette i samme retning, sier Tajik til avisa. Hun er bekymret over utviklingen i sysselsettingen.

Tall fra Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse (Aku) viser at de nye jobbene ble skapt på det sentrale østlandsområdet. Fra 2013 til 2018 kom 54 prosent av alle nye jobber i Oslo og Akershus.

Andelen er på 65 prosent om man ser på perioden fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. I årene fra 2006 til 2013 ble 65 prosent av jobbene skapt utenfor Oslo og Akershus.

Tajik konfronterte finansminister Siv Jensen (Frp) med utviklingen i Stortingets spørretime. Jensen mener Tajik «svartmaler situasjonen» pekte på at hovedutfordringen i arbeidsmarkedet er at mange bedrifter mangler kvalifisert arbeidskraft på grunn av arbeidsledighet og økende sysselsetting.

Annonse
Annonse