Annonse
Foto: Pixel, Dreamstime

Investor​Tjener penger på medarbeiderengasjement

Den svenske investoren Mårten Westberg investerer i aksjer på bakgrunn av analyser han gjør av data fra medarbeiderundersøkelser i børsnoterte selskaper. Han begynte å bruke fremgangsmåten for syv år siden, har forbedret modellen underveis, og har i perioden aldri kjøpt en aksje som har falt i verdi. Dette ifølge det svenske magasinet Personal och Ledarskap, som har laget en større artikkel om Westbergs metode.

Ifølge magasinet har verdien på investeringene hans på to år på det beste økt med 78 prosent. På det dårligste har de økt med 50 prosent.

Han har i perioden aldri kjøpt en aksje som har falt i verdi.

Går sine egne veier

Mange er skeptiske til fremgangsmåten, og andre investorer analyserer gjerne faktorer som produktutvikling, kundeutvikling og effektivisering – men ikke medarbeiderengasjement. Westberg, som driver selskapet European Institute of Behavioral Analysis, mener imidlertid alle prosesser av den typen drives av personalets engasjement, og at engasjementet derfor er det viktigste for aksjenes utvikling.  

Personal och Ledarskaps journalist innvender i artikkelen at det har vært en generell oppgang på børsen i den perioden det gjelder. Westberg svar til dette er at hans erfaring er det er omtrent 2,5 ganger bedre å kjøpe aksjer i et selskap der medarbeiderengasjementet stiger enn i selskaper der det ikke gjør det.

Får dataene fra selskapene

Westberg får tak i dataene fra medarbeiderundersøkelsene ved å henvende seg direkte til børsnoterte selskaper. De som sier ja, får i bytte hans tips om hvilke faktorer han mener vil drive frem verdistigning i selskapet. 

I målingene sine trekker Westberg ut de faktorene i medarbeiderundersøkelsene han mener i størst grad påvirker selskapets verdi. Deretter utarbeider han en engasjementindeks. Hvilke faktorer som plukkes ut kan ifølge Westberg variere fra selskap til selskap, men det kan for eksempel handle om relasjonen til nærmeste sjef, relasjon til kolleger og friheten til å selvstendig få løse oppgaver man har ansvar for.

Tidlig ute

Westberg mener er viktigste i denne modellen er å se på selskapets egen utvikling over tid. Han hevder at økt engasjement hos personalet begynner å synes i produksjonen etter rundt et år. Når produksjonsresultatene kommer - en god stund etter at Westberg har kjøpt sine aksjer - begynner også andre børsanalytikere å fatte interesse for selskapene, hevder han.

Er sammenhengene slik Westberg mener å se, eller er det andre ting som forklarer aksjeoppgangen i selskapene han er inne i? Lotta Dinkelspiel, redaksjonssjef i avisen Affärsvärlden, har gått igjennom Mårten Westberg portefølje. Hun sier til Personal och Ledarskap at hun tror at medarbeiderengasjement kan ha betydning for børskurser, selv om det er for tidlig å fastslå dette med sikkerhet ennå.

Annonse
Annonse