Annonse
Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på lanseringen av en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, på Majorstuen skole.  Foto:  Ørn E. Borgen / NTB scanpix.  
Sanner

– Uakseptabelt høy bruk av ufaglærte assistenter i mange kommuner

Fredag la Jan Tore Sanne fram en stortingsmelding om tidlig innsats der regjeringen varsler strengere regler for bruk av assistenter når det gis spesialpedagogisk hjelp i barnehager og skoler.

– Praksis i mange kommuner er uakseptabel. Vi kan ikke leve med at de barna som har de største utfordringene, skal få hjelp og støtte av ufaglærte. De skal ha den beste kompetansen, sier Sanner til NTB.

Han lover videre at regelverket skal strammes opp slik at barna får den hjelpen de har krav på.

Sanner opplyser at innstrammingen vil bety lovendringer.

Vil slanke Statped

Samtidig varsler han store budsjettkutt hos statens spesialpedagogiske tjeneste, Statped.

Over en periode på fem år skal budsjettene kuttes med 150–200 millioner kroner, noe som tilsvarer 21–28 prosent av dagens budsjett.

Samtidig skal Statpeds oppgaver bli smalere, mens kompetansen på lese- og skrivevansker, tallvansker og ADHD flyttes ut til fylkene og kommunene.

Pengene som spares, vil Sanner bruke på et kompetanseløft i en størrelsesorden på 1,5–2 milliarder kroner over en tiårsperiode.

– Det kan brukes til kompetanseheving i barnehager, i skoler, i PP-tjenesten, i kommuner og i fylker.

Ber kommunene ta ansvar

Det er derimot kommunene selv som må finne penger til å lønne de nye spesialpedagogene.

– Kommuneøkonomien styrkes hvert eneste år. Og dette er også et spørsmål om å prioritere. Jeg mener det er helt uakseptabelt at så mange barn og skoleelever som har særskilte utfordringer, ikke får god nok hjelp i dag, sier Sanner.

Ifølge ham er det ikke snakk om at kommunene gis nye oppgaver.

– Kommunene har ansvaret i dag. Men det er mange som ikke tar det ansvaret de faktisk har.

«Tett på»

I stortingsmeldingen, som har fått tittelen «Tett på», varsler regjeringen også en rekke andre tiltak for å sikre tidlig innsats:

Det skal innføres en plikt for skoler til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen.

Alle skoler skal gis tilgang til lærerspesialist i begynneropplæring.

Det skal innføres en nasjonal rammeplan for SFO. Samtidig skal det innføres redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier, og barn med behov for særskilt tilrettelegging skal få gratis SFO på 5.–7. trinn.

Det skal opprettes et nytt senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering.

Sanner mener et bakenforliggende problem har vært en vente-og-se-holdning. Dette skal det nå bli slutt på, lover han.

– Når barn har utfordringer, skal de ses. Det skal tas tak i, og de skal hjelpes.

Annonse
Annonse