Annonse
En analyse viser at yrkesbytte kan henge sammen med alder. Foto:  Berit Roald / NTB scanpix.

Vanligere å forsvinne fra læreryrket enn å komme tilbake dit

Av dem med lærerutdanning som ikke jobbet i skoleverket i 2008, jobbet 14 prosent som lærere i 2018, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

En analyse viser at yrkesbytte kan henge sammen med alder. Ser man spesielt på dem som i 2008 var fra 50 år og oppover, var 74 prosent lærere i 2018. I gruppen mellom 20 og 29 år i 2008, var 86 prosent fortsatt lærere ti år etter.

Det er generelt svært få forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hvilken næring de går til. Det eneste som er litt forskjellig, er at en større del av dem fra 50 år og oppover har startet å jobbe innenfor jordbruk.

Det kan dels være at de tar over slektsgården, eller at har vært bonde ved siden av lærerjobben. Offentlig administrasjon ligger øverst i alle aldersgrupper, når vi ser bort fra dem som går til andre undervisningsnæringer.

Slutter av utmattelse

Når det gjelder dem som i 2018 ikke lenger jobbet i noen av undervisningsnæringene, hadde flest gått til næringsgruppen offentlig administrasjon: 26 prosent. Nest flest havnet i religiøse organisasjoner.

Det er noen forskjeller mellom grunnskolelærer og lærere i videregående skole: Majoriteten har riktignok begynt å jobbe i offentlig administrasjon, men deretter finner man noen forskjeller.

En del kvinner som jobbet i grunnskolen, har gått over til jobber som fortsatt betyr arbeid med barn: barnehage, barnevernstjenester eller skolefritidsordinger. Av deres mannlige kolleger har få gått i denne retningen.

En rapport utgitt av NTNU basert på intervjuer av lærere, konkluderer med at en del tenker på å slutte som lærere fordi de blir utmattet, eller mangler trivsel og engasjement.

Arbeid innenfor offentlig administrasjon er ganske forskjellig i innhold, samtidig som lærerne i mange av jobbene får brukt utdanning og erfaring fra skolen.

Dette gjelder særlig i skoleadministrasjonen i kommuner og fylkeskommuner. Altså kan det være en mulig årsak til at lærere har gått over til å jobbe innenfor offentlig administrasjon.

En femtedel har sluttet

Av de nesten 20 prosentene lærerutdannede som sluttet i skoleverket, gikk 5 prosent til jobber i andre undervisningsnæringer, mens de fleste (12 prosent) gikk til andre næringer.

Til sammen var det rundt 8100 lærere i skoleverket i 2008 som jobbet som noe annet enn lærer ti år senere.

Summerer man dem som fortsatt jobber i skoleverket, og dem som hadde skiftet til en annen del av undervisningsnæringen, arbeidet til sammen 88 prosent fortsatt i virksomheter hvor man driver med undervisning.

For dem som ikke jobbet i skoleverket, har den største delen gått til voksenopplæringssentre. Så følger undervisning ved universitet og høyskoler.

Andelen som jobber i skoleverket ti år etter, er noe større for grunnskolelærere, 82 prosent, enn for lærere i videregående skole, 79 prosent.

Annonse
Annonse