Annonse
– Mer systematisk arbeid med kompetansetiltak var et viktig krav for oss i årets forhandlinger, og det har vi fått gjennomslag for, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter. Foto: CF Wesenberg.

Enighet i Spekter-forhandlingene

Det generelle tillegget til medlemmene blir på 975 kroner per år etter at det ble enighet mellom partene onsdag kveld. Videre har arbeidstakerne fått gjennomslag for økt satsing på kompetansetiltak.

– Jeg er glad for at vi fikk på plass en enighet om tydeligere satsing på kompetanse lokalt, sier Parats representant i forhandlingene Bodil Røkke til Parat24.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene skal nå avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene.

– Mer systematisk arbeid med kompetansetiltak var et viktig krav for oss i årets forhandlinger, og det har vi fått gjennomslag for, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter.

Oppgjøret omfatter Parat, Delta, Finansforbundet, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Parat-medlemmer i sykehusapotek, Vitusapotek, helseforetak, Innovasjon Norge, studentsamskipnadene og Kongsberg Aviation Maintenance Service er omfattet av forhandlingene.

Annonse
Annonse