Annonse
Et fly fra Wizz Air tar av fra Oslo lufthavn Gardermoen. Nå har over 200 tillitsvalgte i LO-foreninger undertegnet et opprop der de ber norske myndigheter stoppe selskapets virksomhet i Norge.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB  

Fagforeninger vil stanse Wizz Air i Norge

Flyselskapet har fått rykte på seg som fagforeningsknuser etter at de sa opp ansatte som fagorganiserte seg, og etableringen i Norge har også møtt reaksjoner fra politisk hold.

Nå har 16 av LOs lokalavdelinger og godt over 200 tillitsvalgte sluttet seg til et opprop som krever at norske myndigheter må stanse Wizz Airs virksomhet i Norge for brudd på ILO-konvensjon 87 om retten til foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten, skriver Klassekampen.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er en FN-organisasjon som blant annet jobber med arbeidsmarkedsrettigheter.

Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo, mener staten har rettslig grunnlag for å reagere og mener at ILO-konvensjoner som regulerer arbeidslivet internasjonalt, har forrang foran regler om fri etableringsrett, slik EØS-avtalen innebærer.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) peker på at EØS-avtalen gir flyselskapet anledning til å etablere seg i Norge, men opplyser samtidig at han har vært tydelig overfor flyselskapet om at arbeidstakeres rettigheter, som for eksempel retten til å organisere seg, ikke skal bli hindret av flyselskapet.

Wizz Air har tidligere opplyst at de ikke kommenterer detaljene i kontraktene de har med de ansatte, der en stor del skal være ansatt som selvstendig næringsdrivende gjennom et nederlandsk selskap.

Klassekampen har ikke lyktes i å få en kommentar fra Wizz Air på oppropet.

Annonse
Annonse