Annonse
SVs Kari Elisabeth Kaski er skuffet over at regjeringspartiene og Frp sier nei til å gi alderspensjonister en etterbetaling for 2020 gjennom å gjøre noe med pensjonsreguleringen.  Foto: Terje Pedersen / NTB      

Flertallet vil ikke love mer penger til alle pensjonister

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF ble onsdag enige med Fremskrittspartiet om å gi 4.000 kroner som en engangsutbetaling til enslige minstepensjonister. Løftet kommer i år, men de omkring 450 millionene blir utbetalt først neste år.

Torsdag ble salderingen av 2020-budsjettet avgitt. Da ble det klart at alle partiene i Stortingets finanskomité har sluttet seg til ekstrapotten på 4.000 kroner.

Endre regulering

SV vil imidlertid gi også øvrige alderspensjonister etterbetaling for 2020, ved å endre måten pensjon reguleres på allerede i årets salderte statsbudsjett. Men dette sa det borgerlige flertallet nei til.

– Det er flott at enslige minstepensjonister kommer bedre ut. Men at Erna Solberg (H) og regjeringspartiene ikke klarer å stille opp for alle pensjonister, er en skam, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Det er skuffende at Frps budsjettsamarbeid med regjeringen sørget for flertall mot at pensjonistene får økningen for 2020 nå, mener hun.

Å regulere årets pensjoner som et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst, slik SV ønsker, koster omkring 1 milliard kroner.

– Ikke mulig

Fremskrittspartiet støtter ikke forslaget om å love mer penger nå, fordi spørsmålet om å endre reguleringen for 2020 inngår i pensjonsforhandlingene på Stortinget, forklarer partiets finanspolitiker Hans Andreas Limi.

– Det må uansett bli en egen sak på nyåret. Vi kan ikke se behov for at vi skal ha en egen sak på det nå, sier han til NTB.

Limi peker på at det er langt mer omfattende å gjøre endringer som berører over én million pensjonister, enn å gi et løfte til den langt mindre gruppen av enslige minstepensjonister.

Grunnlaget for forhandlingene, som fortsetter etter jul, er et felles forslag fra SV og Frp, hvor både minstepensjonistenes kår og pensjonsregulering er tema.

Fremmer forslag

Årets salderte budsjett behandles i Stortinget lørdag. SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer da et forslag om å gi alle pensjonister et økonomisk løft gjennom en permanent oppregulering av pensjonene.

Dessuten er ikke kampen for å heve minstepensjonistenes pensjon permanent over, varsler Kaski.

– Vi i SV jobber videre for bred enighet når fellesforslaget til SV og Frp om pensjon skal behandles på nyåret, sier hun.

6. januar er det en høring på Stortinget der konsekvenser og følgekonsekvenser av ulike reguleringsendringer – også de som kan få tilbakevirkende kraft for 2020 – skal belyses.

Annonse
Annonse