Annonse
For å begrense konsekvensene for den enkelte ansatte, valgte selskapet å permittere de ansatte delvis, med 50 prosent.  Foto: iStock. 
Juristene svarer

Hvordan beregnes perioden arbeidsgiver må betale lønn ved delvis permittering?

Spørsmål: Vi har i det lengste forsøkt å unngå permittering av våre ansatte, men så nylig at det ikke var noen vei utenom. Flere av våre ansatte ble derfor permittert for et par uker siden.

For å begrense konsekvensene for den enkelte ansatte, valgte vi å permittere de ansatte delvis, med 50 prosent.

Vi er imidlertid usikre på om vi har utbetalt korrekt lønn til de ansatte etter at permitteringene trådte i kraft. Hvordan beregnes egentlig den perioden arbeidsgiver må betale lønn ved delvis permittering?

Svar: Arbeidsgivers periode med lønnsplikt ved permittering (arbeidsgiverperioden), som nå er på to arbeidsdager, skal tilsvare to fulle arbeidsdager uavhengig av permitteringsgraden. Dette høres ganske rett frem ut, men ved delvis permittering og ved permittering av deltidsansatte er det litt komplisert.

Ved beregningen av arbeidsgiverperioden må man først regne seg frem til hva som ville ha utgjort en gjennomsnittlig arbeidsdag for den aktuelle arbeidstakeren, dersom vedkommende hadde jobbet like mange timer hver dag.

En arbeidstaker som jobber i en full stilling med 40 timers arbeidsuke over fem dager har en vanlig/gjennomsnittlig arbeidsdag på åtte timer. Arbeidstakeren skal derfor ha lønn for to ganger åtte timer, dvs. 16 timer etter at permitteringen ble iverksatt.

En arbeidstaker som jobber 20 timer per uke har derimot en gjennomsnittlig arbeidsdag på fire timer, uavhengig av om arbeidstakeren faktisk jobber fire timer hver dag eller ti timer to dager i uken. Arbeidstakeren skal da ha lønn fra arbeidsgiver i to ganger fire timer, dvs. åtte timer etter at permitteringen er iverksatt.

Ved delvis permittering innebærer dette for eksempel at ved 50 prosent permittering av en arbeidstaker i 100 prosent stilling, strekker arbeidsgivers lønnsplikt seg over fire (halve) dager.

Annonse
Annonse