Annonse
I alt 45 konsulentårsverk i politiet erstattes med faste stillinger. Med dette grepet håper etaten å spare inntil 40 millioner kroner i 2021.  Foto: Gorm Kallestad / NTB    

Politiet erstatter konsulenter med faste stillinger

Rekruttering er påbegynt og er forventet ferdigstilt innen første halvår neste år.

– Politiet er i gang med å redusere bruken av eksterne konsulenter i etaten. Gjennom å veksle inn konsulenter i egne ansatte gjør vi utgiftene mer forutsigbare, samtidig som vi sikrer viktig kompetanse internt i etaten og får utnyttet investering mer kostnadseffektivt, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Kompetansen som skal rekrutteres ved innveksling av konsulentårsverk, er innenfor fagområdene prosjektledelse, prosjektstøtte, arkitektur, testing, utvikling, nettverksdrift og andre IKT-driftsoppgaver.

– Dette er meget gledelige nyheter og viser at politiet jobber riktig. Politiet kutter kostnader samtidig som de sikrer viktig kompetanse, sier justisminister Monica Mæland (H).

Gevinsten i 2021 er ventet å bli opptil 5 millioner kroner i Politidirektoratet og 35 millioner kroner i politiets IKT-tjenester. Besparelsen i påfølgende år vil være opptil 60 millioner kroner.

– Politiet er i gang med kostnadseffektivisering på flere områder for å skape større økonomisk handlingsrom i etaten, fortsetter Skulstad.

Etaten har likevel midlertidige behov for spisskompetanse og kapasitet som det ikke er alltid er hensiktsmessig å bygge opp internt.

Annonse
Annonse