Annonse
Fellesforbundets leder Jørn Eggum og adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri vil møte Riksmekleren for å avtale videre prosess i Grensen i Oslo etter brudd i forhandlingene om lønnsoppgjøret.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Riksmekleren inn i lønnsoppgjøret

Fellesforbundet og Norsk Industri møttes tirsdag hos riksmekler Mats Wilhelm Ruland for å få hjelp til å komme i mål med årets lønnsoppgjør.

De koronautsatte samtalene om tariffoppgjøret ble gjenopptatt mandag. Men etter bare et par timer valgte Fellesforbundet å avbryte forhandlingene, som dermed går videre til mekling.

– Når arbeidsgiver ikke er villig til å diskutere våre krav, har vi behov for riksmeklerens hjelp for å komme videre, var budskapet fra Fellesforbundets leder Jørn Eggum mandag.

Han og motparten Stein Lier-Hansen i Norsk Industri hadde med seg en liten delegasjon hver da de troppet opp hos Riksmekleren klokken 10 tirsdag.

I det såkalte frontfaget forhandler Fellesforbundet fra LO med NHO-forbundet Norsk Industri. Utfallet av dette oppgjøret legger viktige føringer for de påfølgende lønnsoppgjørene i andre sektorer. Også Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

Teknisk beregningsutvalg anslo i juni en prisvekst på bare 1,2 prosent i år. Det lave anslaget skyldes koronautbruddets innvirkning på norsk økonomi og lave strømpriser. Anslaget er beheftet med stor usikkerhet, men hvis det skulle slå til, vil selv et svært moderat lønnsoppgjør kunne gi økt kjøpekraft for arbeidstakerne.

Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.

 
Annonse
Annonse